Ledning

För dig som söker stöd och kunskap för att förändra och leda en skola i utveckling, erbjuder vi psykologtjänster anpassade för skolans ledningsarbete. Du får hjälp med utmaningar i att hantera viljestarka lärare, skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö och få styrdokumenten levande i organisationen.

Genom att samarbeta med oss, får du tillgång till våra medarbetare med erfarenhet från internationell forskning och många år inom skolhälsan. Våra insatser har fokus på mätbara resultat och kännbar förändring.

Tjänster för att leda i utveckling

  • Föreläsning: 13 Faktorer – Något som kan förbättras i din arbetsmiljö?
  • Arbetsmiljökartläggning: För en hållbar skola
  • KBT: För att återfå psykisk hälsa
  • Ledarskapsutveckling: Effektivisera ditt ledarskap och investera i framtiden
  • Chefshandledning: Handledning för bättre resultat
  • Krisstöd: Förberedelsefas, akutfas och återhämtningsfas
  • Värdegrundsarbete
  • Implementeringskunskap
  • Arbetsmiljöinsatser

Har du ytterligare önskemål? Kontakta oss, så skräddarsyr vi tjänster efter dina behov.

Bild av Alexandra Arnberg

VD

Alexandra Arnberg

@