Ledning

Vi erbjuder stöd och kunskap för att förändra och leda en skola i utveckling

I ledningsarbetet upplever man många utmaningar i att hantera viljestarka lärare, skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö och få styrdokumenten levande i organisationen.

Våra insatser har fokus på mätbara resultat och kännbar förändring. Vi har medarbetare med flera års forskning internationellt och många års arbete och erfarenhet. Här nedan är ett urval av våra mest efterfrågade tjänster. Vi skräddarsyr även efter era behov.

  • Föreläsning: 13 Faktorer – Något som kan förbättras i din arbetsmiljö?
  • Arbetsmiljökartläggning: För en hållbar skola
  • KBT: För att återfå psykisk hälsa
  • Ledarskapsutveckling: Effektivisera ditt ledarskap och investera i framtiden
  • Chefshandledning: Handledning för bättre resultat
  • Krisstöd: Förberedelsefas, akutfas och återhämtningsfas
  • Värdegrundsarbete
  • Implementeringskunskap
  • Arbetsmiljöinsatser

Kontakta oss för mer information! 

Bild av Sofie Bergling

Enhetschef Stockholm

Sofie Bergling

@