Tack för din bokning.

Om oss

Moment Psykologi är en privat psykologmottagning som har funnits sedan 2010. Vi erbjuder evidensbaserade psykologtjänster av hög kvalitet till privatpersoner, offentlig sektor och företag. Våra psykologer har ett stort engagemang i sitt arbete och vi strävar alltid efter att ge det där extra. Eftersom vi är ett mindre företag kan vi alltid skräddarsy våra insatser och ge ett personligt bemötande. För oss är varje människa och uppdrag unikt.

Vår vision är att evidensbaserade psykologiska insatser och behandling skall ges på lika villkor efter behov. Moment Psykologi arbetar för att öka kunskapen om evidensbaserad psykologisk behandling och använder en del av vinsten till att arbeta med klienter pro bono, d.v.s. utan att ta betalt.

Vi har uppdrag inom många olika områden, exempelvis primärvård, skolhälsovård, barn- och ungdomspsykiatri och företagshälsovård. Inom primärvård har vi också konsultativa tjänster för verksamhetsutveckling av psykosociala team.

Våra klienter kan räkna med att vi använder de mest beforskade metoderna för varje specifik frågeställning och behandling. I våra utredningar arbetar vi med moderna testmetoder som har hög tillförlitlighet.

Moment Psykologi är medlem i Sveriges psykologförbund, Psykologföretagarna, Sveriges KBT psykologer, Beteendeterapeutiska föreningen och Rädda barnen.


Våra medarbetare:

Alexandra Arnberg
VD, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut KBT, och specialist i klinisk psykologi
Alexandra har lång och bred erfarenhet av behandling av barn, ungdomar och vuxna. Hon engageras som handledare och föreläsare. I sin yrkesbakgrund har hon arbetat som chef för en neuropsykiatrisk specialistenhet, inom barn- och ungdomspsykiatrin, inom vuxenpsykiatrin, inom primärvård och på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Alexandra arbetar bl.a. med oro, ångest, depression, stress, relationsproblematik, sömnstörningar och ätstörningar.
Annette Enström
Vice VD, verksamhetschef
Annette har 25 års erfarenhet som chef inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Hon har under de senaste åren arbetat med stora utvecklings- och förändringsledningsuppdrag. I sin yrkesbakgrund har Annette arbetat som verksamhetschef, HR-chef, affärsansvarig, regionchef, regiondirektör och marknadschef. Annette har ett djupt engagemang för människors välbefinnande och vill bidra till god mental hälsa för våra klienter och patienter.
Ulrika Backlund
legitimerad psykolog med KBT-inriktning
Hon har i sin yrkesbakgrund arbetat inom allmänpsykiatrisk öppenvård och primärvård där hon har tillägnat sig en bred klinisk erfarenhet gällande utredning och behandling av vuxna.
Ulrika arbetar bland annat med behandling av panikångest, social fobi, tvångssyndrom, oro, depression, stress, sömnsvårigheter, ADHD och ADD. Ulrika håller gärna i gruppbehandlingar för stress, sömn, och depression på vårdcentral.
Sophia Klintborg
organisationskonsult, legitimerad psykolog
Sophia har mångårig och bred erfarenhet från företagshälsovård och konsult inom det arbetspsykologiska området med fokus på arbetsgrupper, medarbetarskap och ledarskap. Sophia arbetar både förebyggande, för att nå välfungerande arbetsgrupper och ledning, och efterhjälpande, när problem uppstått. Sophia kan erbjuda kartläggande samtal med förslag på tjänster inom grupputveckling, grupphandledning, chefshandledning/coaching, konflikthantering och medling samt psykosociala arbetsplatskartläggningar. Sophia föreläser och håller i workshops i bland annat kommunikation och feedback, ”svåra” medarbetarsamtal och hur man som chef optimerar möjligheten att få medarbetare att känna sig delaktiga, uppskattade och motiverade att prestera och nå uppsatta mål.
Sophia har sin grund inom klinisk psykologi och tar även emot individer för behandling av bland annat ångest, social fobi, tvång, oro, depression, stress, trauma, livskriser och självförtroende/självkänsla.
Angelica Norström
legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut KBT
Angelica har sin yrkesbakgrund inom psykiatrin där hon tillägnat sig en bred klinisk erfarenhet gällande bedömning, utredning samt behandling av vuxna inom allmänpsykiatrisk öppenvård. Angelica har även en gedigen kunskap om och erfarenhet av arbete med patienter med psykosproblematik. På Moment arbetar Angelica med neuropsykiatriska utredningar samt behandling av ångest, oro, depression, social fobi, tvång, stress, sömnsvårigheter samt ADHD. Hon tar även emot för rådgivning och behandling av relationsproblem, krisreaktioner samt sorgebearbetning. Angelica har även erfarenhet av att föreläsa samt handleda.
Filip Arnberg
legitimerad psykolog och docent i klinisk psykologi
Filip forskar vid Nationellt kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet. Han är en av de kunnigaste i Sverige inom området och anlitas ofta som expert i många sammanhang. Filip är en uppskattad föreläsare, där han omsätter forskning inom stress, kris och trauma till praktiska råd och tips som har betydelse för en god återhämtning. Du får lära dig om vad vi kan göra och helst inte ska göra efter svåra händelser, och vilka professionella insatser som kan hjälpa vuxna, barn och ungdomar som har varit med om svåra händelser och långvarig stress. På Moment Psykologi medverkar han även som vetenskaplig rådgivare med fokus på metodutveckling, utvärdering och utvecklingsarbete.
Jenny Lilja
legitimerad psykolog
Jenny har en bred klinisk bakgrund inom barn- och ungdomspsykiatrin. Hon har stor erfarenhet av bedömningar, neuropsykiatriska utredningar och behandlingar på både grupp- och individnivå.Jenny har även en fördjupad kompetens inom traumabehandling. Hon har arbetat mycket med utbildningar och föreläsningar av olika slag samt med handledning av personal, andra psykologer samt PTP-psykologer. Jenny har även erfarenhet av att arbeta som psykolog inom förskola och skola, främst utifrån ett konsultativt förhållningssätt. Hon har en fördjupad kompetens även inom det konsultativa arbetssättet och stor kunskap om pedagogisk psykologi. På Momentpsykologi arbetar Jenny främst med neuropsykiatriska utredningar, men även med behandlingar och stöd till föräldrar.
Ola Johnels
legitimerad psykolog
Ola har under flera år arbetat som psykolog med inriktning barn- och ungdomar, såväl inom barnpsykiatri som i primärvård - första linjen. Ola har främst erfarenhet av psykologisk behandling individuellt och i grupp men även av neuropsykiatrisk utredning. Han har kunskaper i behandlingsmetoderna KBT och ACT. Ola behandlar psykisk ohälsa såsom ångest, tvångssyndrom, depression, utagerande beteende, sömnproblem, behov av föräldrastöd. Han är även intresserad av digital psykologi, hur digitala verktyg kan användas som stöd i behandling eller som stöd för hälsan i allmänhet.
Nathalie Riddarlans
legitimerad psykolog med KBT inriktning
Nathalie har i sin yrkesbakgrund arbetat inom specialistpsykiatrisk öppenvård och slutenvård. Nathalie har främst erfarenhet av psykologisk behandling och bedömning för vuxna, såväl individuellt som i grupp. Hon har även erfarenhet av neuropsykiatrisk utredning. I sin yrkesbakgrund har Nathalie även arbetat med handledning och utbildning inom skola. På Moment arbetar Nathalie huvudsakligen med neuropsykiatrisk utredning av barn, ungdomar och vuxna. Hon arbetar även med behandling av bland annat ångest, oro, depression, stress, tvångspektrum och sömnsvårigheter.
Anna Fladvad
legitimerad psykolog med KBT inriktning
Anna har i sin yrkesbakgrund främst arbetat med vuxna inom allmänpsykiatrisk öppenvård och med komplex problematik. På Moment Psykologi arbetar hon med beteendeanalys och behandling för bland annat social fobi, generaliserad ångest, tvång, depression, och ADHD/ADD. Anna har även gedigen kompetens för neuropsykiatriska utredningar med frågeställning ADHD/ADD och autismspektrumtillstånd. Utöver ovanstående tar Anna även emot för psykologisk rådgivning avseende beteendeproblem, exempelvis: svårreglerad ilska, oro, stress, sömnsvårigheter, och livsstilsfrågor.
Josefin Fransson
legitimerad psykolog med KBT inriktning
Josefin har i sin yrkesbakgrund arbetat inom allmänpsykiatrisk öppenvård och privat verksamhet där hon har tillägnat sig en bred klinisk erfarenhet av behandling av vuxna samt handledning och utbildning. På Moment arbetar Josefin med behandling av bland annat ångest, oro, depression, stress, tvång och sömnsvårigheter. Hon arbetar även med parterapi. Hon handleder, föreläser och utbildar gärna, och har god erfarenhet av t.ex. utbildning inom motiverande samtal (MI).
Shevan Sherzad Osman
legitimerad psykolog med KBT inriktning
Shevan har i sin yrkesbakgrund arbetat inom allmänpsykiatrisk öppenvård där han har tillägnat sig en bred klinisk erfarenhet gällande bedömning, utredning och behandling av vuxna samt unga vuxna. Shevan har gedigen kunskap inom neuropsykologi och har i sin yrkesutövning gjort ett stort antal neuropsykiatriska utredningar. Shevan har utbildning i bland annat: KBT (kognitiv beteendeterapi), DBT (dialektisk beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Shevan har en bred erfarenhet av behandling för flertalet diagnoser (depression, social fobi, stress, sömnsvårigheter, panikångestsyndrom, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, generaliserat ångestsyndrom, emotionellt instabil personlighetsstörning, Autism, ADHD och ADD). Han har även erfarenhet av gruppbehandlingar för bland annat: depression, tvångssyndrom, sömnsvårigheter, socialfobi, ångest, Autism och ADHD.

Shevan har goda språkkunskaper och behärskar följande språk: svenska, engelska, arabiska och kurdiska
Lovisa Schill
legitimerad psykolog
Lovisa har i sin yrkesbakgrund främst arbetat med barn, ungdomar och föräldrar inom barnsjukvård, barn- och ungdomspsykiatri och primärvård (mödra- och barnhälsovård). Hon har stor erfarenhet av att utreda barn och ungdomar med olika typer av neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar. På Moment Psykologi arbetar hon med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar samt med behandling och föräldrastöd.
Anna Jacobson
legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut KBT
Anna har i sin yrkesbakgrund främst arbetat med vuxna inom psykiatrisk öppenvård där hon tillägnat sig en bred klinisk erfarenhet gällande bedömning, utredning samt behandling av vuxna. Anna har även en gedigen kunskap om och erfarenhet av arbete med patienter med nydebuterad psykosproblematik och deras anhöriga. Hon har utbildning och erfarenhet av ACT (Acceptance and Commitment Therapy) som är en särskilt hjälpsam metod vid långvarig smärta. På Moment Psykologi arbetar hon med beteendeanalys och behandlingar både enskilt och med par. Hon behandlar bland annat relationsproblem, fysisk smärta, stress, social fobi, ångest, tvång och nedstämdhet. Anna utbildar och handleder inom ACT, beteendeanalys och psykosvård.
Sofie Bergling
PTP-psykolog
Sofie har utbildning inom klinisk psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi och statistik. Hon har internationell examen från Goldsmiths University London samt Köpenhamns universitet och har volontärarbetat med kris och trauma i Sri Lanka.

På Moment har Sofie varit med och genomfört en studie gällande internetbaserad psykoterapi och psykoedukation inom kognitiv beteendeterapi. Sofie arbetar på Moment med neuropsykiatriska utredningar och tar emot patienter för ångest, depression och fobier. Hon har också ett särskilt intresse för sömnstörningar och stress.
Hanna Fischer
legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut KBT
Hanna Fischer arbetar med behandling och utredning av barn, ungdomar och deras föräldrar. Hanna har lång och bred erfarenhet av neuropsykiatriskt utredningsarbete och behandling av komplexa fall inom barn- och ungdomspsykiatri. Hon har även arbetat med förebyggande arbete, konsultationer och fortbildning mot barn- och mödrahälsovård, stöd till blivande föräldrar, föräldrastöd–exempelvis om trots, anknytning och syskonsvartsjuka.

Hanna handleder också inom utvecklingspsykologi där hon tillför ett psykologiskt perspektiv på barnets och föräldraskapets utveckling till bland annat skolpersonal, med kunskap om att upptäcka tidiga tecken på avvikelser och behov av utredning eller stöd.
Rebecca Grudin
legitimerad psykolog, KBT inriktning, handledare
Rebecca har en grundlig utbildning och erfarenhet av handledning av vårdpersonal i syfte att främja välbefinnande och hantera stress på arbetet, förbättra kommunikation i arbetslaget samt förbättra bemötande av patienter och närstående.

Hon har en bred klinisk erfarenhet av bedömning och psykologisk behandling av olika former ångest och depression. Hon har även senaste åren fokuserat på krisreaktioner och posttraumatiskt stressyndrom. Rebecca har flerårig erfarenhet av behandling med barn, ungdomar och vuxna utifrån ACT (Acceptance and Commitment Therapy) som är en metod med gott vetenskapligt stöd vid långvarig smärta. Att basera insatser på forskning är en självklarhet i hennes arbete och hon har deltagit i flera olika forskningsprojekt under sin tid som psykolog vid Karolinska universitetssjukhuset.

På Moment tar Rebecca emot barn, ungdomar och vuxna för bedömning och psykologisk behandling samt anlitas för handlednings- och organisationsuppdrag.
Victor Mohseni Kabir Bäckström
PTP Psykolog
Victor har i sin yrkesbakgrund främst arbetat med utbildning inom skola, samt med neuropsykologisk utredning av vuxna inom allmänpsykiatrisk öppenvård. Han har även ett stort intresse för arbetslivets psykologi och skrev sitt exjobb om ledarskapsutveckling i näringslivet.

På Moment tar han emot såväl barn som vuxna för bedömning, behandling och neuropsykologisk utredning.
Mathias Sjöberg
legitimerad läkare, specialist i psykiatri
Nanna Byström
legitimerad läkare, specialist i psykiatri
Maria Danielsson
legitimerad psykolog, psykoterapeut KBT
Camilla Thuné
legitimerad psykolog med KBT inriktning
Johan Pahnke
legitimerad psykolog med KBT inriktning
Maria Kristensen
legitimerad läkare, specialist i psykiatri
Renée Sollenberg
affärsstöd administration
Karin Lodin
ekonomiansvarig redovisningsekonom
Marita Sundh
legitimerad läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri
Marita har arbetat som läkare inom barn- och ungdomspsykiatrin sedan 1997.
Hon har en stor och bred erfarenhet av neuropsykiatriska frågeställningar som t ex ADHD och autismspektrum.
I sin yrkesutövning har Marita gjort ett mycket stort antal neuropsykiatriska utredningar.
Marita har även lång erfarenhet av andra barnpsykiatriska tillstånd som t ex ångest och depression.

Vad är en psykolog?

Psykologer är välutbildade och innehar legitimation – har du koll på titlarna?

Det finns flera yrkesgrupper som du kan träffa på om du lider av psykisk ohälsa. Det kan vara svårt att skilja dem åt, i privat sektor kan det vara särskilt svårt. För att öka tryggheten kan du här läsa om vad som skiljer psykologer från andra yrkesgrupper du kanske har träffat eller kommer att träffa.

För att få kalla sig psykolog krävs tillstånd från Socialstyrelsen, en legitimation. Det betyder att du som klient har rättigheter och ett skydd om någonting skulle gå fel. Var därför noga med att alltid välja en legitimerad yrkesutövare. Legitimationen innebär också att psykologen uppfyller Socialstyrelsens kvalitetskrav.

Psykologer har en lång universitetsutbildning som förankrar kunskap om människan inom många olika områden. Psykologer studerar individer och gruppers utveckling, relationer, beteende, förmågor och problem. Psykologens kunskap omfattar både det vanliga och det avvikande.

Psykoterapeut är den som har läst en påbyggnadsutbildning i psykoterapi. Psykologer kan välja att fördjupa sig i psykoterapi och alltså vara både psykologer och psykoterapeuter samtidigt. Även andra professioner än psykologer kan bli psykoterapeuter om de har läst en grundläggande psykoterapiutbildning. Det kan exempelvis vara socionomer, sjuksköterskor eller läkare som har vidareutbildat sig. Psykoterapeuter ska alltid uppge vilken grundutbildning de har tillsammans med sin titel som psykoterapeut. Psykoterapeuter arbetar med psykoterapi, men kan förstås också arbeta med sådant som hör till deras grundutbildning.

En psykiater är en läkare med en vidareutbildning i psykiatri. Psykiatri handlar om psykets störningar och sjukdomar. Som läkare kan de förskriva läkemedel vid psykiatriska tillstånd, vilket inte psykologer gör.

Var alltid noga med att fråga efter titel, grundutbildning och erfarenhet hos de som utger sig för att kunna hjälpa dig gällande psykisk ohälsa. Hos oss på Moment Psykologi är alla legitimerade yrkesutövare.


Etik, juridik och sekretess

Etik och Juridik
Moment Psykologi följer de yrkesetiska principerna för psykologer i Norden. Huvudprinciperna är respekt för individens rättigheter och värdighet, yrkesmässig kompetens, ansvar och yrkesmässig integritet.
Läs mera hos Psykologförbundet

Sekretess och tystnadsplikt
Tystnadsplikt och respekt för individens integritet är en grundläggande princip. All personal hos Moment Psykologi har tystnadsplikt. Det innebär att alla uppgifter som rör dina personliga förhållanden skyddas av sekretess och får som regel bara lämnas ut om du har lämnat ditt medgivande. Det gäller som regel också om någon myndighet vill ha uppgifter om dig.

Din säkerhet
Moment Psykologi har legitimerad personal. För dig innebär detta att vid hälso- och sjukvårdande utredning och behandling skyddas du av lagar och förordningar om någonting skulle gå fel. För psykologen innebär legitimationen ett krav på att han eller hon ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Läs mera hos Psykologförbundet