Region och kommun

Dina behov utgör grunden för samarbete. Därför är en nära dialog med upphandlande enheter, avropande enheter och verksamheters chefer viktigt. Du ska vara trygg med att ha oss som partner – det når vi med tydlig kommunikation, hög kvalitet i leveranser och systematisk utvärdering. Era mål är våra mål och vi sätter en ära i att bygga långsiktiga förtroendefulla relationer med våra uppdragsgivare.

Efter ingått avtal med er arbetar vi enligt en systematisk arbetsprocess med kvalitetssäkring i varje delmoment. Du kan förvänta dig ett smidigt samarbete utan ovälkomna överraskningar. Du kan lita på att vi tar ansvar för helheten och strävar efter att överträffa dina förväntningar.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information och möjligheter för samarbete.

Bild av Alexandra Arnberg

VD och verksamhetschef

Alexandra Arnberg

@

Bild av Annette Enström

HR-chef

Annette Enström

@