Neuropsykiatrisk utredning

Här finns en kort men kärnfull film om hur går en neuropsykiatrisk utredning går till hos Moment Psykologi.