Remittera till oss

Har du behov av att remittera patienter för neuropsykiatrisk utredning eller psykologisk rådgivning/behandling till oss på Moment Psykologi? Vi tar emot remisser på:

 • Barn, ungdomar och vuxna med frågeställning ADHD, Autism, och/eller intellektuell funktionsnedsättning via regionavtal. Gäller både Stockholms- och Malmö mottagningen.
 • Barn, ungdomar och föräldrar med behov att träffa en barnpsykolog inom ramen för första linjens psykiatri, vårdnivån under BUP. Gäller endast Stockholmsmottagningen.

Hälso- och sjukvården är landstingsfinansierad och sedvanliga patientavgifter gäller. Här nedan följer en beskrivning av hur du går till väga.

Remiss för Neuropsykiatrisk utredning

Vi har möjlighet att ta emot remiss från annan vårdgivare i Sverige där resvägen för patienter understiger 2 h från hemmet till Stockholm. Det är hemregionens remissregler som gäller.

För patienter boende i Stockholm krävs remiss från psykiatrisk mottagning, barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP) eller barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) med tilläggsuppdraget ADHD eller från en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. Remissen ska vara underskriven av verksamhetschef. Vi tar emot remisser via journalsystemet Take Care inom region Stockholm.

För patienter boende i Örebro krävs läkarremiss

För patienter boende i Sörmland krävs läkarremiss

För patienter boende i Västmanland krävs läkarremiss

För övriga Regioner gäller inte specifika remisskrav, vilket innebär att vi kan ta emot remiss från skolhälsovården, primärvård, BUP, Habilitering eller vuxenpsykiatri. Observera att patientens resväg från hemmet till Stockholm ej får överstiga 2 h enligt avtalsregler.

Vad bör ingå i en remiss för NP utredning?

 För att underlätta bedömning och handläggning av de remisser vi får in är vi tacksamma för om remissen innehåller nedan information i den mån den finns tillgänglig. 

Barn (2:0-17:11 år)

 1. Frågeställning och problemformulering
 2. Kontaktuppgifter till samtliga vårdnadshavare och eventuella andra kontaktpersoner som ansvarar för daglig tillsyn i boendemiljö. Namn, adress, personnummer, tfn. 
 3. Uppgifter om tidigare eller pågående psykiatrisk ohälsa/pågående vårdkontakt avseende psykiatrisk problematik.
 4. Vid riskbruk eller tidigare beroendeproblematik adekvat provtagning som bekräftar kontrollerade alkoholvanor och drogfrihet inför utredning (minst 3 månader).
 5. I den mån det finns att tillgå: kopior på förlossnings-, barnhälsovårds- och skolhälsovårdsjournal, pedagogisk utredning/kartläggning, eventuella åtgärdsprogram från skolan, kopia på eventuell BUP journal samt eventuella tidigare utredningar (logoped och/eller psykolog).

Vuxna (18+ år)

 1. Frågeställning och problemformulering
 2. Kontaktuppgifter. Namn, adress, personnummer, tfn. 
 3. Uppgifter om tidigare eller pågående psykiatrisk ohälsa/pågående vårdkontakt avseende psykiatrisk problematik.
 4. Vid riskbruk eller tidigare beroendeproblematik adekvat provtagning som bekräftar kontrollerade alkoholvanor och drogfrihet inför utredning (minst 3 månader).
 5. I den mån det finns att tillgå: kopior från relevanta andra vårdgivare, exempelvis från psykiatri, beroendevård, och/eller husläkarmottagning.

Remiss till barnpsykolog. Första linjens psykiatri, psykisk ohälsa barn och unga (0-17 år). Rådgivning och behandling.

Vi har möjlighet att ta emot remiss från annan vårdgivare, och från skolhälsovården. Gäller endast Stockholmsmottagningen.  Problematiken ska vara lindrig- måttlig psykisk ohälsa. Vårdnadshavare och ungdomar från 16 års ålder kan även söka på egen vårdbegäran och kontaktar oss då direkt på:

Alla remisser skickas per post till: 

Moment Psykologi AB 

Drottninggatan 99 

111 60 Stockholm 

(gäller alla remisser, både för Stockholms- och Malmömottagningen)

Vid frågor eller behov av att stämma av är vårdgrannar alltid välkomna att ringa verksamhetschef Alexandra Arnberg, tel: 070 251 21 51

Bild av Alexandra Arnberg

Verksamhetschef, leg psykolog

Alexandra Arnberg

@