Remittera till oss

Har du behov av att remittera patienter för neuropsykiatrisk utredning eller psykologisk rådgivning/behandling? Vi tar emot remisser från vårdgivare som bedriver regionfinansierad hälso- och sjukvård.

NEUROPSYKIATRISKA UTREDNINGAR
Vi utreder barn, ungdomar och vuxna med frågeställning ADHD, autism, och/eller intellektuell funktionsnedsättning via regionavtal.

Remisskrav gäller – remiss ska komma från BUP, psykiatrin eller habiliteringen. Sedvanlig patientavgift gäller (0 kr barn. Frikort gäller).

Vad bör ingå i en remiss för neuropsykiatrisk utredning?

För att underlätta bedömning och handläggning av remisser är vi tacksamma för om remissen innehåller nedan information:

Barn (2:0-17:11 år)

  1. Frågeställning
  2. Aktuella kontaktuppgifter till vårdnadshavare med namn, adress, telefonnummer.

Vuxna (18+ år)

  1. Frågeställning
  2. Aktuella kontaktuppgifter namn, adress, telefonnummer.

Här kan du läsa mer om vad du behöver veta för att remittera till oss:

PSYKOLOGISK RÅDGIVNING/BEHANDLING
Vi jobbar för att kunna erbjuda patienter i alla åldrar och alla regioner regionfinansierad psykologisk behandling, men har idag endast nedan möjligheter. Vi tar emot privatbetalande patienter för de som önskar detta.

Regionavtal för rådgivning till föräldrar, familjer och barn & ungdomar i Stockholm. Besöken till barnpsykolog är kostnadsfria.

Psykoterapi i Skåne för vuxna med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Psykologbesök sker digitalt eller på vår mottagning i Malmö inom ramen för Vårdval Psykoterapi. Sedvanlig patientavgift och frikort gäller. Remisskrav – remiss ska komma från husläkare i Region Skåne.

Remisser skickas till

STOCKHOLM*

Moment Psykologi
Drottninggatan 99
111 60 Stockholm

*I Sthlm tar vi även emot remisser via Take Care- Moment Psykologi

MALMÖ

Moment Psykologi
Storgatan 5
211 41 Malmö

Du som är vårdgranne är alltid välkommen att ringa verksamhetschef Alexandra Arnberg, tel: 070 251 21 51

Bild av Alexandra Arnberg

VD och verksamhetschef

Alexandra Arnberg

@