Remittera till oss – för dig som jobbar inom vården

Har du behov av att remittera patienter för neuropsykiatrisk utredning eller psykologisk rådgivning/behandling? Vi tar emot remisser från vårdgivare som bedriver regionfinansierad hälso- och sjukvård.

Neuropsykiatriska utredningar

Vi utreder barn, ungdomar och vuxna med frågeställning ADHD, autism, och/eller intellektuell funktionsnedsättning via regionavtal. Remisskrav gäller – remiss ska komma från BUP, psykiatrin eller habiliteringen. Sedvanlig patientavgift gäller (0 kr barn. Frikort gäller).

Utomlänsvård

Vi har regionavtal med Västerbotten och Dalarna, där riksavtalet gäller. Sveriges övriga regioner kan remittera barn och vuxna för utredning på våra mottagningar i Borlänge och Umeå. Du kan börja skicka remisser till vår mottagning i Borlänge från och med den 1 december 2023.

Ytterligare information om utomlänsvård hittar du på SKR:s hemsida. Där hittar du också betalningsförbindelse, som ska bifogas vid remittering av utomlänspatienter.

Vad bör ingå i en remiss för neuropsykiatrisk utredning?

För att underlätta bedömning och handläggning av remisser är vi tacksamma för om remissen innehåller nedan information:

Barn (2:0-17:11 år)

  1. Frågeställning
  2. Aktuella kontaktuppgifter till vårdnadshavare med namn, adress, telefonnummer.

Vuxna (18+ år)

  1. Frågeställning
  2. Aktuella kontaktuppgifter namn, adress, telefonnummer.

Här kan du läsa mer om vad du behöver veta för att remittera till oss:

Psykologisk rådgivning/behandling

Vi jobbar för att kunna erbjuda patienter i alla åldrar och alla regioner regionfinansierad psykologisk behandling och har idag nedan möjligheter. Vi tar emot privatbetalande patienter för de som önskar detta.

Regionavtal för rådgivning till föräldrar, familjer och barn & ungdomar i Stockholm. Besöken till barnpsykolog är kostnadsfria.

Psykoterapi i Skåne för vuxna med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Psykologbesök sker digitalt eller på vår mottagning i Malmö inom ramen för Vårdval psykoterapi. Sedvanlig patientavgift och frikort gäller.

Remissen ska vara skriven av läkare eller psykolog på vårdcentralen och innehålla önskemål om KBT för någon av de diagnoser som ingår i vårdvalet. Remissen kan skickas direkt från vårdcentralen alternativt av patienten själv (eller lämna på plats).

Remisser skickas till:

Stockholm*

Moment Psykologi
Drottninggatan 99
111 60 Stockholm

*I Sthlm tar vi även emot remisser via Take Care: Moment Psykologi

Du som är vårdgranne är alltid välkommen att ringa verksamhetschef Annette Enström på tel: 072-221 48 02.