Remittera till oss

Har du behov av att remittera patienter för neuropsykiatrisk utredning eller psykologisk rådgivning/behandling till oss på Moment Psykologi? Vi tar emot remisser från vårdgivare som bedriver regionfinansierad hälso- och sjukvård.

NEUROPSYKIATRISKA UTREDNINGAR
Vi utreder barn, ungdomar och vuxna med frågeställning ADHD, Autism, och/eller intellektuell funktionsnedsättning via regionavtal.

Remisskrav. Remiss ska komma från BUP, psykiatrin eller habiliteringen. Sedvanlig patientavgift gäller (0 kr barn, 300 kr per besök vuxna. Frikort gäller).

PSYKOLOGISK RÅDGIVNING/BEHANDLING
Vi jobbar för att kunna erbjuda patienter i alla åldrar och alla regioner regionfinansierad psykologisk behandling, men har idag endast nedan möjligheter. Vi tar emot privatbetalande patienter för de som önskar detta.

Regionavtal för rådgivning till föräldrar, familjer och barn & ungdomar i Stockholm. Besöken till barnpsykolog är kostnadsfria. Läs mer om tjänsten här!

Psykoterapi i Skåne för vuxna med lindrig till måttlig psykisk ohälsa Psykologbesök sker digitalt eller på vår mottagning i Malmö inom ramen för Vårdval Psykoterapi . Sedvanlig patientavgift och frikort gäller.

Remisskrav. Remiss ska komma från husläkare i Region Skåne.

Vad bör ingå i en remiss för Neuropsykiatrisk utredning?

För att underlätta bedömning och handläggning av de remisser vi får in är vi tacksamma för om remissen innehåller nedan information i den mån den finns tillgänglig.

Barn (2:0-17:11 år)

 1. Frågeställning och problemformulering
 2. Funktionsbeskrivning.
 3. Symtombild nu inklusive resultat fr. screeningformulär relevant för frågeställning, och symtombild historiskt.
 4. Kort sammanfattning utvecklingsanamnes.
 5. Kontaktuppgifter till samtliga vårdnadshavare och eventuella andra kontaktpersoner som ansvarar för daglig tillsyn i boendemiljö. Namn, adress, personnummer, tfn.
 6. Uppgifter om tidigare eller pågående psykiatrisk ohälsa/pågående vårdkontakt avseende psykiatrisk problematik.
 7. Vid riskbruk eller tidigare beroendeproblematik adekvat provtagning som bekräftar kontrollerade alkoholvanor och drogfrihet inför utredning (minst 3 månader).
 8. I den mån det finns att tillgå: kopior på förlossnings-, barnhälsovårds- och skolhälsovårdsjournal, pedagogisk utredning/kartläggning, eventuella åtgärdsprogram från skolan, kopia på eventuell BUP journal samt eventuella tidigare utredningar (logoped och/eller psykolog).

Ladda ned brev till remittent här (barn 2:0-17:11)

Vuxna (18+ år)

 1. Frågeställning och problemformulering.
 2. Funktionsbeskrivning nu och i barndomen.
 3. Symtombild nu inklusive resultat fr. screeningformulär relevant för frågeställning och symtombild i barndomen.
 4. Kort sammanfattning utvecklingsanamnes från barndom (det som finns att tillgå).
 5. Kontaktuppgifter. Namn, adress, personnummer, tfn.
 6. Uppgifter om tidigare eller pågående psykiatrisk ohälsa/pågående vårdkontakt avseende psykiatrisk problematik.
 7. Vid riskbruk eller tidigare beroendeproblematik adekvat provtagning som bekräftar kontrollerade alkoholvanor och drogfrihet inför utredning (minst 3 månader).
 8. I den mån det finns att tillgå: kopior från relevanta andra vårdgivare, exempelvis från psykiatri, beroendevård, och/eller husläkarmottagning.

Ladda ned brev till remittent här (vuxna 18+ år)

Remisser skickas till

STOCKHOLM*
Moment Psykologi
Drottninggatan 99
111 60 Stockholm
*I Sthlm tar vi även emot remisser via Take Care- Moment Psykologi
MALMÖ
Moment Psykologi
Storgatan 5
211 41 Malmö

 

Vårdgrannar alltid välkomna att ringa verksamhetschef Alexandra Arnberg, tel: 070 251 21 51

Bild av Alexandra Arnberg

VD, Verksamhetschef

Alexandra Arnberg

@