Remittera till oss

Har du behov av att remittera patienter för neuropsykiatrisk utredning eller psykologisk rådgivning/behandling till oss på Moment Psykologi? Vi tar emot remisser via regionfinansierad hälso- och sjukvård avseende:

 • Barn, ungdomar och vuxna med frågeställning ADHD, Autism, och/eller intellektuell funktionsnedsättning via regionavtal. Gäller både Stockholms- och Malmö mottagningen.
 • Barn, ungdomar och föräldrar med behov att träffa en barnpsykolog inom ramen för första linjens psykiatri, vårdnivån under BUP. Gäller endast Stockholmsmottagningen.
 • Vuxna med lindrig till måttlig psykisk ohälsa inom Vårdval Psykoterapi, på remiss från husläkare. Gäller endast Malmömottagningen. 

Sedvanliga patientavgifter gäller. Här nedan följer en beskrivning av hur du går till väga.

Remiss för Neuropsykiatrisk utredning

Vi har möjlighet att ta emot remiss från annan vårdgivare i Sverige (psykiatri, habilitering, elevhälsa, vårdcentral, HVB-hem m.fl.). Det är hemregionens remissregler som gäller, vilket du kan läsa mer om här.

För patienter boende i Stockholm krävs remiss från psykiatrisk mottagning, barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP) eller barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) med tilläggsuppdraget ADHD eller från en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. Remissen ska vara underskriven av verksamhetschef. Vi tar emot remisser via journalsystemet Take Care inom region Stockholm.

För patienter boende i Dalarna krävs remiss från regionfinansierad habilitering, barn- och ungdoms eller vuxenpsykiatri.

För patienter boende på Gotland krävs remiss från regionfinansierad habilitering, barn- och ungdoms eller vuxenpsykiatri.

För patienter boende i Gävleborg krävs remiss från regionfinansierad habilitering, barn- och ungdoms eller vuxenpsykiatri.

För patienter boende i Norrbotten krävs remiss från regionfinansierad habilitering, barn- och ungdoms eller vuxenpsykiatri.

För patienter boende i Örebro krävs remiss från regionfinansierad habilitering, barn- och ungdoms eller vuxenpsykiatri.

För patienter boende i Sörmland krävs remiss från regionfinansierad habilitering, barn- och ungdoms eller vuxenpsykiatri.

För patienter boende i Uppsala krävs remiss från regionfinansierad habilitering, barn- och ungdoms eller vuxenpsykiatri.

För patienter boende i Jämtland Härjedalen krävs remiss från regionfinansierad habilitering, barn- och ungdoms eller vuxenpsykiatri.

För patienter boende i Västerbotten krävs remiss från regionfinansierad barnhabilitering, barn- och ungdomspsykiatri (gäller endast barn- och ungdomar).

För patienter boende i Västmanland krävs remiss från regionfinansierad habilitering, barn- och ungdoms eller vuxenpsykiatri.

För patienter boende i Västernorrland krävs remiss från regionfinansierad habilitering, barn- och ungdoms eller vuxenpsykiatri.

För alla övriga Regioner finns generellt remisskrav. Det betyder att annan vårdgivare måste skicka en remiss till oss, dvs patienten kan inte söka på egen vårdbegäran. Remissen kan skickas till oss från exempelvis primärvård, specialistvård, skolhälsovård eller habilitering.

Vad ska ingå i en remiss för NP utredning?

För att underlätta bedömning och handläggning av de remisser vi får in är vi tacksamma för om remissen innehåller nedan information i den mån den finns tillgänglig.

Barn (2:0-17:11 år)

 1. Frågeställning och problemformulering
 2. Funktionsbeskrivning.
 3. Symtombild nu inklusive resultat fr. screeningformulär relevant för frågeställning, och symtombild historiskt.
 4. Kort sammanfattning utvecklingsanamnes.
 5. Kontaktuppgifter till samtliga vårdnadshavare och eventuella andra kontaktpersoner som ansvarar för daglig tillsyn i boendemiljö. Namn, adress, personnummer, tfn.
 6. Uppgifter om tidigare eller pågående psykiatrisk ohälsa/pågående vårdkontakt avseende psykiatrisk problematik.
 7. Vid riskbruk eller tidigare beroendeproblematik adekvat provtagning som bekräftar kontrollerade alkoholvanor och drogfrihet inför utredning (minst 3 månader).
 8. I den mån det finns att tillgå: kopior på förlossnings-, barnhälsovårds- och skolhälsovårdsjournal, pedagogisk utredning/kartläggning, eventuella åtgärdsprogram från skolan, kopia på eventuell BUP journal samt eventuella tidigare utredningar (logoped och/eller psykolog).

Vuxna (18+ år)

 1. Frågeställning och problemformulering.
 2. Funktionsbeskrivning nu och i barndomen.
 3. Symtombild nu inklusive resultat fr. screeningformulär relevant för frågeställning och symtombild i barndomen.
 4. Kort sammanfattning utvecklingsanamnes från barndom (det som finns att tillgå).
 5. Kontaktuppgifter. Namn, adress, personnummer, tfn.
 6. Uppgifter om tidigare eller pågående psykiatrisk ohälsa/pågående vårdkontakt avseende psykiatrisk problematik.
 7. Vid riskbruk eller tidigare beroendeproblematik adekvat provtagning som bekräftar kontrollerade alkoholvanor och drogfrihet inför utredning (minst 3 månader).
 8. I den mån det finns att tillgå: kopior från relevanta andra vårdgivare, exempelvis från psykiatri, beroendevård, och/eller husläkarmottagning.

Remiss till barnpsykolog. Första linjens psykiatri, psykisk ohälsa barn och unga (0-17 år). Rådgivning och behandling.

Vi har möjlighet att ta emot remiss från annan vårdgivare, och från skolhälsovården. Gäller endast Stockholmsmottagningen.  Problematiken ska vara lindrig- måttlig psykisk ohälsa. Vårdnadshavare och ungdomar från 16 års ålder kan även söka på egen vårdbegäran och kontaktar oss då direkt på:

Remisser för neuropsykiatrisk utredning vuxna och barn och första linjens psykiatri barn- och ungdomar i Stockholm skickas per post till:

Moment Psykologi

Drottninggatan 99

111 60 Stockholm

Remisser för neuropsykiatrisk utredning och Vårdval Psykoterapi i Malmö skickas per post till:

Moment Psykologi

Storgatan 5

211 41 Malmö

Vid frågor eller behov av att stämma av är vårdgrannar alltid välkomna att ringa verksamhetschef Alexandra Arnberg, tel: 070 251 21 51

Bild av Alexandra Arnberg

VD, Verksamhetschef

Alexandra Arnberg

@