Företag

Den främsta orsaken till sjukskrivningar i samhället är psykisk ohälsa. För dig som söker hjälp med att hantera den psykosociala arbetsmiljön, skapa en hälsofrämjande miljö och få styrdokumenten levande i organisationen, är vi en samarbetspartner med specialistkunskaper inom området.

Du kan ta hjälp av oss för förebyggande insatser och rehabiliteringsinsatser speciellt framtagna för organisationens olika nivåer – som ger mätbara resultat. Dina ledare får ta del av kunskap och metoder för en frisk arbetsplats. För dina medarbetare erbjuder vi handledning, workshops och individuellt stöd samt KBT.

Kontakta oss för en professionell rekommendation.

Bild av Alexandra Arnberg

VD och verksamhetschef

Alexandra Arnberg

@