Företag

När den främsta orsaken till sjukskrivningar i samhället är psykisk ohälsa behöver organisationen en samarbetspartner som är specialist inom området.

Våra mål är era mål. Våra insatser har fokus på mätbara resultat i er organisation.

Det finns många utmaningar när det gäller att hantera den psykosociala arbetsmiljön, skapa en hälsofrämjande miljö och få styrdokumenten levande i organisationen.

Vi erbjuder förebyggande och rehabiliteringsinsatser speciellt framtagna för organisationens olika nivåer.

Vi ger ledare kunskap och metoderna för en frisk arbetsplats. För medarbetare erbjuder vi handledning, workshops och individuellt stöd samt KBT.

Kontakta oss för en professionell rekommendation.

Bild av Annette Enström

HR-chef

Annette Enström

@