Handledning

Du som är lärare eller elevhälsovårdspersonal vet att det är både givande och viktigt att undervisa och stötta elever med olika typer av funktionshinder och/eller psykiatrisk problematik. För dig som arbetar med dessa elever finns dock en risk att du upplever stress, villrådighet och frustration.

Med hjälp av handledning kan du:

  • förebygga stressrelaterad ohälsa
  • bibehålla hög kvalitet i arbetet trots stora utmaningar
  • ge lärare bättre förutsättningar att bemöta och hantera elever med utmanande beteenden
  • stärka sammanhållningen i personalgruppen och förebygga konflikter
  • förbättra elevernas resultat

Du är välkommen att ta hjälp av oss – vi har specialistkompetens för handledning med fokus på på barn och unga i skolan.

Bild av Sofie Bergling

Enhetschef Stockholm

Sofie Bergling

@