Om Moment Psykologi

Vår bakgrund

Moment Psykologi grundades 2010 och är ett psykologbedrivet bolag med tre mottagningar, en intill Observatorielunden i centrala Stockholm, en vid Storgatan i centrala Malmö och en i centrala Umeå. Vi består av ett 40-tal medarbetare och genomför även konsultuppdrag i hela Sverige. Vi samarbetar även med andra verksamheter för att kunna hjälpa så många som möjligt.

Evidensbaserade metoder

Vi arbetar för att öka kunskapen om evidensbaserade psykologiska insatser och vi använder en del av våra resurser till att arbeta med klienter ”pro bono”, d.v.s. utan att ta betalt. Vi ger våra kunder och klienter kännbar förändring och mätbara resultat genom att arbeta med metoder som i forskning bevisats effektiva.

Alltid med fokus på kvalitet

Kvalitet är viktigt eftersom förtroendet från våra kunder bygger på att våra tjänster ger både kännbar förändring och mätbara resultat.

Våra värderingar

Vi ger

  • Vi omsätter högspecialiserad evidensbaserad vård till handfasta råd och verktyg
  • Vi är fokuserade på utveckling och arbetsglädje för våra medarbetare
  • Vi ger vård som ger hållbara resultat
  • Vi delar med oss av kunskap och stödjer varandra kollegialt ​​​​​​​​​​​​​​

Vi lär

  • Vi anstränger oss för att ta reda på ny kunskap
  • Vi tar del av vetenskapliga rön och utvecklar våra metoder kontinuerligt
  • Vi bedriver förbättringsarbete som en naturlig del av vardagen

Vi gör skillnad

  • Våra tjänster skapar kännbar förändring och mätbara resultat
  • Våra tjänster ger effekt som håller i sig över tid
  • Vi skapar en branschförebild i enlighet med vår vision och affärsidé som förbättrar vården

Kollektivavtal

Våra anställda omfattas av kollektivavtalen ”Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet” mellan Vårdföretagarna Almega och Vision & Akademikerförbunden samt mellan Vårdföretagarna Almega och Sveriges läkarförbund.

Företagsledning & ägare

Allabolag.se finns mer information om Moment Psykologi AB.
Ägare: Moment Hälsa
VD: Alexandra Arnberg

Deklaration klimatneutralitet

Moment Psykologi inser att den globala uppvärmningen är en av mänsklighetens största utmaningar och att den redan idag orsakar ett stort humanitärt lidande. För oss är riktningen tydlig. Vi och alla andra branscher måste arbeta medvetet och strategiskt för att kartlägga och reducera de utsläpp som har klimatpåverkan. Klimatneutralitet innebär att vi som organisation arbetar för att reducera vår klimatpåverkan och att vi kompenserar för den påverkan vi har, så att summan blir noll. Vi är stolta över vårt arbete och genom denna deklaration hoppas vi inspirera flera att gå samma väg. Tillsammans gör vi skillnad.

Företagsbeskrivning

Verksamheten

Moment grundades 2010 i Stockholm och har sedan starten erbjudit barn och vuxna från hela Sverige insatser för psykisk ohälsa samt utbildat och handlett inom våra kunskapsområden. Med specialistkompetens inom klinisk psykologi och neuropsykiatri har vi genom åren skapat värde för våra kunder inom offentlig sektor, företag, skolor och privata klienter. Vi har årligen haft en stark och ökande efterfrågan på våra tjänster samt en sund tillväxt. Verksamheten har en tydlig förankring i vetenskap och evidensbaserad vård med kvalitet som ledord. Företaget leds värderingsstyrt med stort fokus på att skapa samhällsnytta. Moment Psykologi har fått utmärkelsen Gasellföretag 2017, 2018, 2019, 2020 och 2022.

Moment bedriver idag mottagningsverksamhet i centrala Stockholm, centrala Malmö och centrala Umeå samt driver en Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i Vällingby på uppdrag av Region Stockholm. Vi består av ett 70-tal medarbetare, psykologer, läkare, sjuksköterskor, medicinska sekreterare och stab.

Våra tjänsteområden 2022 inbegriper barnmedicin, neuropsykiatri, psykologisk behandling, utbildning och handledning. Vi hjälper årligen totalt ca 3 000 patienter, utförda totalt ca 18 000 besök och utför ca 1 000 neuropsykiatriska utredningar. Utöver vår kliniska verksamhet utbildade vi och handledde personal inom skola, vård-omsorg, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Våra kunder är Regioner, kommuner, privata företag och privatpersoner. Moment omsätter ca 60 miljoner kr/år.

Organisation och ledning

Moment vägleds av tydligt ägardirektiv, och styrs av en professionell styrelse idag bestående av 4 ledamöter och ordförande. Operativt leds Moment genom VD och ledningsgrupp. VD & Verksamhetschef Alexandra Arnberg är bolagets grundare och har drivit och utvecklat Moment från bolagsstarten till idag. Förutom psykologexamen har Alexandra vidareutbildat sig i ledarskap, grupp- och organisationspsykologi, är legitimerad psykoterapeut (KBT) och specialist i klinisk psykologi. Varje mottagning har en ansvarig enhetschef, medicinskt ledningsansvarig läkare och centralt stöds organisationen även av tjänsteområdesansvariga specialister. Vi arbetar genom ett kvalificerat ledningssystem som motsvarar standard i ISO 14001 och ISO 9001.