Kunskapsbank

ADHD

Här finns information om ADHD inriktade mot olika åldrar. Du kan läsa varje text direkt på skärmen eller ladda hem en broschyr som en pdf-fil.
Läs mer »

Autism

Här finns informationsbroschyrer om Autism inriktade på olika åldrar.
Läs mer »

Nedstämdhet och depression

Här finns korta kärnfulla informationsbroschyrer och en film om nedstämdhet och depression.
Läs mer »

Oro och ångest

Här finns korta kärnfulla informationsbroschyrer och filmer om oro och ångest.
Här nedanför finns tre filmer som du kan se som del 1, 2 och 3:
Läs mer »

Stress

Här finns en kort men kärnfull informationsbroschyr om stress och en film där du kan lära dig mer och får råd.
Information att läsa om stress: Kort informativ film om stress:
Läs mer »

Posttraumatisk stress

Posttraumatisk stress är en form av stress som kan uppkomma efter traumatiska händelser som har inneburit plötslig död, psykiska eller fysiska övergrepp, misshandel, m.m. Här finns en kort och kärnfull informationsbroschyr om posttraumatisk stress.
Läs mer »

Sömnsvårigheter

Sömnsvårigheter är något som vi alla upplever från och till, men om det har blivit ett varaktigt mönster kan du behöva hjälp till en förändring. Här kan du läsa mer.
Läs mer »

För dig som besöker oss

Här finns olika arbetsblad och informationsmaterial att hämta för dig som har eller har haft kontakt med oss.
Inför en neuropsykiatrisk utredning
Klicka här för att komma till en informationsfilm om hur en utredning går till hos oss: Neuropsykiatrisk utredning på Moment Psykologi- så går det till!

Informationsmaterial vid återgivning av resultat
Här finns information till barn och föräldrar när barnet har genomgått en utredning hos oss angående ADHD, autism eller intellektuell funktionsnedsättning:
Psykologisk behandling
I listan nedan finns ett antal dokument som rör dig som går i behandling hos oss.
Läs mer »

Läsmaterial

Läsmaterial
Lär dig mer om teknikerna mindfulness och exponering och låt oss tipsa om bra böcker inom psykologiområdet! Här finns våra rekommendationer sammanställda.
Läs mer »

Vanliga frågor

Här finns svar på dom vanligaste frågorna. Länk till FAQ
Läs mer »