Moment-Psykologi-psykoterapi-KBT-privat-vårdval-skola-företag-psykisk-hälsa

Våra medarbetare

Våra metoder kännetecknas av en tydlig förankring i vetenskap och forskning och utförs av jordnära psykologer som ger ett personligt bemötande. För oss är varje människa och uppdrag unikt.

Annette-Enstrom_Moment-Psykologi_-500x500.jpg

Annette Enström

VD

×
Annette-Enstrom_Moment-Psykologi_-500x500.jpg

Annette Enström

VD

Annette har 25 års erfarenhet som chef inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Hon har under de senaste åren arbetat med stora utvecklings- och förändringsledningsuppdrag. I sin yrkesbakgrund har Annette arbetat som verksamhetschef, HR-chef, affärsansvarig, regionchef, regiondirektör och marknadschef. Annette har ett djupt engagemang för människors välbefinnande och vill bidra till god mental hälsa för våra klienter och patienter.

Alexandra-Arnberg_Moment-Psykologi_.jpg

Alexandra Arnberg

Verksamhetschef, leg psykolog

×
Alexandra-Arnberg_Moment-Psykologi_.jpg

Alexandra Arnberg

Verksamhetschef, leg psykolog

Alexandra är grundare till Moment Psykologi. Hon är legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykologi, och legitimerad psykoterapeut (KBT). Idag arbetar hon främst med kvalitetsfrågor och att leda och utveckla verksamheten. I sin yrkesbakgrund har hon arbetat som chef för en neuropsykiatrisk specialistenhet, inom barn- och ungdomspsykiatrin, inom vuxenpsykiatrin, inom primärvård och på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.

Cecilia-Torsell_Moment-Psykologi.jpg

Cecilia Torsell

Ekonomiansvarig

×
Cecilia-Torsell_Moment-Psykologi.jpg

Cecilia Torsell

Ekonomiansvarig

Cecilia har 15 års erfarenhet som ekonomichef/ekonomiansvarig inom hälso- och sjukvårdsbranschen. I sin yrkesbakgrund har Cecilia arbetat som ekonomichef, ekonomiansvarig, och controller.

DSC02915-copy-S.jpg

Anna Boukhedimi Svegfors

Enhetschef Stockholm, leg psykolog

×
DSC02915-copy-S.jpg

Anna Boukhedimi Svegfors

Enhetschef Stockholm, leg psykolog

Anna är legitimerad psykolog med en lång erfarenhet inom ett brett fält av behandling och grundläggande utredning av barn och vuxna. Hon är särskilt inriktad på behandling av stressproblematik och är van vid att samverka med exempelvis skolor, socialtjänst och arbetsgivare. Anna arbetar utifrån KBT och ACT. Hon har även erfarenhet av chefscoachning och av handledning. Anna är enhetschef på mottagningen och har även kundansvar för samtliga av mottagningens kunder.

Katarina-Henriksson-2-kopia.jpg

Katarina Henriksson

Enhetschef Malmö

×
Katarina-Henriksson-2-kopia.jpg

Katarina Henriksson

Enhetschef Malmö

Katarina har arbetat med ledarskap i olika roller i snart 30 år inom både offentlig och privat vård. Hon har en bakgrund som sjuksköterska och har arbetat som sektionsledare, transplantationskoordinator, verksamhetschef och enhetschef inom olika typer av verksamhet.

Maria-Burman-ny-bild-mindre.jpg

Maria Burman

Leg psykolog

×
Maria-Burman-ny-bild-mindre.jpg

Maria Burman

Leg psykolog

På Moment Psykologi träffar Maria Burman vuxna och unga klienter som har besvär med nedstämdhet/depression, oro/ångest, stress, relationsproblem, sorg, kris och funktionshindrande medicinska tillstånd. Maria har lång erfarenhet av att jobba med par, tillhör pionjärerna inom digital parterapi och är en av författarna till självhjälpsboken ”Närmare varandra. Nio veckor till en starkare parrelation”. Maria träffar även föräldrar som vill ha hjälp i sin föräldraroll. Maria erbjuder KBT inom Vårdval Psykoterapi i Region Skåne (från 16 år) och KBT/ACT/rådgivning/parterapi i privat regi.

Lina-Lantto_Moment-Psykoloig.jpg

Lina Lantto

Leg psykolog

×
Lina-Lantto_Moment-Psykoloig.jpg

Lina Lantto

Leg psykolog

Lina har i sin yrkesbakgrund främst arbetat med barn, ungdomar och föräldrar inom habilitering, barnsjukvård och på barn- och ungdomsmottagning. Hon har bred erfarenhet av att arbeta med barn- och ungdomar med olika intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar gällande bedömning, utredning och behandling. Hon har också arbetat med stöd och handledning för familjer och nätverk utifrån barnet och ungdomens behov. På Moment Psykologi arbetar Lina med neuropsykiatriska utredningar av barn- och ungdomar i alla åldrar.

Angelica-Norstrom_Moment-Psykologi.jpg

Angelica Norström

Leg psykolog, Leg psykoterapeut (KBT)

×
Angelica-Norstrom_Moment-Psykologi.jpg

Angelica Norström

Leg psykolog, Leg psykoterapeut (KBT)

Angelica har sin yrkesbakgrund inom psykiatrin där hon tillägnat sig en bred klinisk erfarenhet gällande bedömning, utredning samt behandling av vuxna inom allmänpsykiatrisk öppenvård. Angelica har även en gedigen kunskap om och erfarenhet av arbete med patienter med psykosproblematik. På Moment arbetar Angelica med neuropsykiatriska utredningar samt behandling av ångest, oro, depression, social fobi, tvång, stress, sömnsvårigheter samt ADHD. Hon tar även emot för rådgivning och behandling av relationsproblem, krisreaktioner samt sorgebearbetning. Angelica har gedigen erfarenhet av att föreläsa och handleda.

Filip-Arnberg_Moment-Psykologi.jpg

Filip Arnberg

Vetenskaplig rådgivare, docent i klinisk psykologi

×
Filip-Arnberg_Moment-Psykologi.jpg

Filip Arnberg

Vetenskaplig rådgivare, docent i klinisk psykologi

Filip  är leg psykolog, docent i klinisk psykologi och forskar vid Nationellt kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet. Han är en av de kunnigaste i Sverige inom området och anlitas ofta som expert i många sammanhang. Filip är en uppskattad föreläsare, där han omsätter forskning inom stress, kris och trauma till praktiska råd och tips som har betydelse för en god återhämtning. Du får lära dig om vad vi kan göra och helst inte ska göra efter svåra händelser, och vilka professionella insatser som kan hjälpa vuxna, barn och ungdomar som har varit med om svåra händelser och långvarig stress. På Moment Psykologi medverkar han även som vetenskaplig rådgivare med fokus på metodutveckling, utvärdering och utvecklingsarbete.

Martin-Samuelsson_Moment-Psykologi.png

Martin Samuelsson

Leg psykolog med KBT inriktning

×
Martin-Samuelsson_Moment-Psykologi.png

Martin Samuelsson

Leg psykolog med KBT inriktning

På Moment Psykologi träffar Martin vuxna klienter som har besvär av depression, stress, oro och ångest. Han arbetar också med par som upplever problem i sin relation. Tidigare har Martin arbetat med utredning och psykologisk behandling av psykisk ohälsa kopplad till fysisk sjukdom och kronisk smärta. Han har även arbetat med psykologisk behandling över internet och har forskat på parterapi över nätet.

Lovisa-Schill_Moment-Psykologi.jpg

Lovisa Schill

Leg psykolog

×
Lovisa-Schill_Moment-Psykologi.jpg

Lovisa Schill

Leg psykolog

Lovisa har i sin yrkesbakgrund främst arbetat med barn, ungdomar och föräldrar inom barnsjukvård, barn- och ungdomspsykiatri och primärvård (mödra- och barnhälsovård). Hon har stor erfarenhet av att utreda barn och ungdomar med olika typer av neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar. På Moment Psykologi arbetar hon med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar samt med behandling och föräldrastöd.

Sofie-Bergling_Moment-Psykologi.jpg

Sofie Bergling

Leg psykolog med KBT inriktning

×
Sofie-Bergling_Moment-Psykologi.jpg

Sofie Bergling

Leg psykolog med KBT inriktning

Sofie har utbildning inom klinisk psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi och statistik. Hon har internationell examen från Goldsmiths University London samt Köpenhamns universitet och har erfarenhet att arbeta med kris och trauma i Sri Lanka. Sofie arbetar på Moment med neuropsykiatriska utredningar av ADHD, autism och psykiatrisk differentialdiagnostik. Inom individuellt behandlingsarbete tar hon emot patienter för bland annat ångest, depression, tvång, sömnstörningar och utmattningssyndrom. Sofie arbetar även en stor del av sin tid på skolor både som en del av elevhälsan och med handledning av personal och ledning. Sofie håller tillsammans med kollegan Victor Bäckström föräldrautbildningen Komet för familjer som träna på att hantera bråk och konflikter mera framgångsrikt.

Hanna-Fischer_Moment-Psykologi.jpg

Hanna Fischer

Leg psykolog, Leg psykoterapeut (KBT)

×
Hanna-Fischer_Moment-Psykologi.jpg

Hanna Fischer

Leg psykolog, Leg psykoterapeut (KBT)

Hanna arbetar med behandling och utredning av barn, ungdomar och deras föräldrar. Hanna har lång och bred erfarenhet av neuropsykiatriskt utredningsarbete och behandling av komplexa fall inom barn- och ungdomspsykiatri. Hon har även arbetat med förebyggande arbete, konsultationer och fortbildning mot barn- och mödrahälsovård, stöd till blivande föräldrar, föräldrastöd–exempelvis om trots, anknytning och syskonsvartsjuka.

Hanna är anlitas ofta som handleder inom Skola, BVC, Ungdomsmottagningar, BUP och andra verksamheter där hon med sin gedigna kunskap om barns utveckling, psykisk ohälsa och KBT tillför kunskap och utveckling.

Victor-Backstrom_Moment-Psykologi.jpg

Victor Mohseni Kabir Bäckström

Leg psykolog med KBT inriktning

×
Victor-Backstrom_Moment-Psykologi.jpg

Victor Mohseni Kabir Bäckström

Leg psykolog med KBT inriktning

Victor har i sin yrkesbakgrund främst arbetat med utbildning inom skola, samt med neuropsykologisk utredning av vuxna inom allmänpsykiatrisk öppenvård. Han har även ett stort intresse för arbetslivets psykologi och skrev sitt exjobb om ledarskapsutveckling i näringslivet.

På Moment tar han emot såväl barn som vuxna för bedömning, behandling och neuropsykologisk utredning

Amanda-Linderborg_Moment-Psykologi.png

Amanda Linderborg

Leg psykolog

×
Amanda-Linderborg_Moment-Psykologi.png

Amanda Linderborg

Leg psykolog

Amanda varit verksam i utvecklingen av videobaserad vård och inom det arbets-och organisationspsykologiska fältet. Hon har erfarenheter av att studera och arbeta i Frankrike och har utöver psykologexamen en kandidat i statsvetenskap med inriktning mot styrning av offentlig sektor. Amanda skrev sin examensuppsats om sexuella trakasserier och har ett stort intresse för självkänsla och jämställdhet. Amanda har flerårig erfarenhet av att arbeta med barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Amanda arbetar med psykologisk rådgivning/behandling och neuropsykiatriska utredningar.

Sofie-Olofsson_Moment-Psykologi.png

Sofie Olofsson

Leg psykolog med KBT inriktning

×
Sofie-Olofsson_Moment-Psykologi.png

Sofie Olofsson

Leg psykolog med KBT inriktning

Sofie arbetar med bedömning, rådgivning och KBT-behandling för barn- och ungdomar och deras föräldrar samt skolpsykologuppdrag. Sofie har psykologexamen från Lunds universitet och har från sitt tidigare arbete inom elevhälsan en bred erfarenhet av barn- och ungas utveckling och utmaningar, från förskole- till gymnasieålder. Sofie engageras av barns rätt till god hälsa och bra utbildning.

Emil-Lager_Moment-Psykologi.png

Emil Lager

Leg psykolog med KBT inriktning

×
Emil-Lager_Moment-Psykologi.png

Emil Lager

Leg psykolog med KBT inriktning

Emil arbetar med evidensbaserad psykologisk behandling för vuxna som besväras av psykisk ohälsa som exempelvis depression, generell ångest, paniksyndrom, social fobi eller sömnstörningar. Han erbjuder även effektiva interventioner mot arbetsrelaterad stress. Han har en bred klinisk erfarenhet av behandling, utredning och bedömning från såväl specialistpsykiatrin som från ätstörnings- och missbruksvården.
Emil undervisar i presentationsteknik och feedback på psykologprogrammet på Karolinska Institutet och forskar om hållbar flygsäkerhet genom metodutveckling för att mäta, förändra och förebygga organisatoriska risker inom luftfarten.

Josefin-Fransson_Moment-Psykologi.jpg

Josefin Fransson

Leg psykolog med KBT inriktning

×
Josefin-Fransson_Moment-Psykologi.jpg

Josefin Fransson

Leg psykolog med KBT inriktning

Föräldraledig hela 2020

Josefin har i sin yrkesbakgrund arbetat inom allmänpsykiatrisk öppenvård och privat verksamhet där hon har tillägnat sig en bred klinisk erfarenhet av behandling av vuxna samt handledning och utbildning. På Moment arbetar Josefin med behandling av bland annat ångest, oro, depression, stress, tvång och sömnsvårigheter. Hon arbetar även med parterapi. Hon handleder, föreläser och utbildar gärna, och har god erfarenhet av t.ex. utbildning inom motiverande samtal (MI).

Maria-Danielsson_Moment-Psykologi.jpg

Maria Danielsson

Leg psykolog, leg psykoterapeut (KBT)

×
Maria-Danielsson_Moment-Psykologi.jpg

Maria Danielsson

Leg psykolog, leg psykoterapeut (KBT)

Camilla-Thune.jpg

Camilla Thuné

Leg psykolog med KBT inriktning

×
Camilla-Thune.jpg

Camilla Thuné

Leg psykolog med KBT inriktning

Camilla arbetar med att göra neuropsykiatriska utredningar på Moment Psykologi. Hon har en flerårig erfarenhet av att utreda både barn och vuxna. I detta uppdrag ingår att göra återkopplingar till patienter, familjer och skolor kring de rekommendationer som utredningarna utmynnar i.

gra_boll-2.png

Helena Wallberg

Leg psykolog

×
gra_boll-2.png

Helena Wallberg

Leg psykolog

Helena har mångårig erfarenhet av att utreda ADHD och Autism hos barn och ungdomar. På Moment Psykologi arbetar hon med neuropsykiatriska utredningar.

DSC03539.jpg

Freja Jernstig

Leg psykolog

×
DSC03539.jpg

Freja Jernstig

Leg psykolog

Freja arbetar i huvudsakligen med bedömning, rådgivning och KBT-behandling för barn- och ungdomar samt deras föräldrar. Freja tar även emot vuxna patienter med olika psykiska besvär. Från sitt tidigare arbete inom Barn- och Ungdomspsykiatrin har Freja en bred erfarenhet av både behandling och neuropsykiatriska utredningar gällande målgruppen 6 -17 år. Hon har även erfarenhet att möta föräldrar i de utmaningar föräldraskapet kan innebära. Freja har psykologexamen från Umeå Universitet, där hon gick en inriktning mot idrott. Hon har ett stort intresse för idrottspsykologi, och skrev sitt examensarbete om de psykiska påfrestningar en elitidrottskarriär kan innefatta.

Hanna-Delby_Moment-Psykologi.jpg

Hanna Delby

Leg psykolog

×
Hanna-Delby_Moment-Psykologi.jpg

Hanna Delby

Leg psykolog

På Moment Psykologi tar Hanna emot vuxna klienter som besväras av exempelvis depression, stress, ångest eller oro. Utöver det arbetar Hanna även med bedömning, rådgivning och KBT-behandling för ungdomar.

Hon har tidigare arbetat inom specialistpsykiatrin och med rehabilitering vid utmattningsproblematik. Hanna har också varit aktiv i forskningsprojekt och behandlat stressrelaterad ohälsa med internetbaserad KBT.

Fredrika-Sader_Moment-Psykologi.jpg

Fredrika Säde

Leg psykolog

×
Fredrika-Sader_Moment-Psykologi.jpg

Fredrika Säde

Leg psykolog

Fredrika arbetar med neuropsykiatriska utredningar samt rådgivning och behandling med inriktning KBT för ungdomar och vuxna. I sin yrkesbakgrund inom allmänpsykiatrin har hon arbetat med bedömning och behandling av olika former av psykisk ohälsa såsom ångest, oro, depression, posttraumatisk stress, tvång, ätstörningar och personlighetssyndrom. Fredrika har också flera års erfarenhet av behandling med dialektisk beteendeterapi (DBT) för behandling av mer komplexa problem med känslor, relationer och självdestruktiva beteenden. Fredrika har psykologexamen från Uppsala universitet och har tidigare även arbetat inom den specialiserade ätstörningsvården. Hon engageras av allas rätt till evidensbaserad behandling och har också fördjupat sig inom arbete mot våld i nära relationer.

Stella.jpg

Rosa Stella Borgquist

Leg. Psykolog (KBT) och STP-Psykolog i Neuropsykologi

×
Stella.jpg

Rosa Stella Borgquist

Leg. Psykolog (KBT) och STP-Psykolog i Neuropsykologi

Rosa Stella arbetar med bedömning, behandling och neuropsykiatriska utredningar för barn och ungdomar (0 – 18 år) samt föräldrastöd och psykologisk rådgivning för deras föräldrar. Rosa Stella har mångårig erfarenhet och goda kunskaper av arbete med neuropsykiatriska utredningar, Barn- och ungdomspsykiatri, KBT behandlingar, skolverksamhet för barn i behov av särskilt stöd, familjerådgivning, första linjens psykiatri, handledning, föräldrastöd samt konsultativt arbete, fortbildning och/eller samverkan (till exempel för förskolepersonal och barn- och mödrahälsovård).

Carina.png

Carina Söder

Leg psykolog

×
Carina.png

Carina Söder

Leg psykolog

Carina arbetar med ungdomar och vuxna med KBT-inriktad behandling för nedstämdhet, depression, ångest, stress, utmattningssyndrom och smärtproblematik. Hon erbjuder även rådgivning samt stresshantering. Carina har lång erfarenhet inom företagshälsovård, med stöd och rådgivning till chefer, personalhandledning, företagsanpassade utbildningar samt arbetslivsinriktad rehabilitering. I samband med omställnings situationer erbjuder hon krisstöd samt yrkes- och karriärvägledning. Carina engageras av att erbjuda verksamma metoder som leder till verklig förändring i livets olika faser. Hon är även van att arbeta på engelska.

Maja-Nasman-ny-bild.jpg

Maja Näsman

Leg psykolog

×
Maja-Nasman-ny-bild.jpg

Maja Näsman

Leg psykolog

Maja arbetar med neuropsykiatriska utredningar samt behandling och rådgivning med inriktning KBT för ungdomar och vuxna. I sin yrkesbakgrund inom allmänpsykiatrin har hon arbetat med att utreda flera psykiatriska tillstånd såsom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och personlighetssyndrom. Maja har även erfarenhet av att behandla psykiatriska tillstånd såsom depression, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och personlighetssyndrom i såväl individuell behandling som i gruppbehandling. Maja har en psykologexamen från Linköpings universitet. I sitt arbete lägger hon stor vikt vid att varje individ ska känna sig lyssnad på och arbetar för att tillsammans hitta värdefulla insatser för att öka individens psykiska hälsa.

Jasmin-Lind-till-hemsidan.jpg

Jasmin Lind

Leg psykolog

×
Jasmin-Lind-till-hemsidan.jpg

Jasmin Lind

Leg psykolog

Jasmin har sin huvudsakliga yrkesbakgrund inom primärvården och har arbetat med KBT-behandling och rådgivning för vuxna och ungdomar. Hon har även arbetat med neuropsykologi och arbetslivsinriktad rehabilitering. På Moment Psykologi erbjuder hon KBT inom Vårdval Psykoterapi i Region Skåne (från 16 år) samt KBT/ACT/rådgivning i privat regi. Hon arbetar även med neuropsykiatriska utredningar för barn och vuxna, samt hjälper föräldrar som vill ha stöd i sin föräldraroll.

DSC01742-M.jpg

Lina Söderström Winter

Leg psykolog

×
DSC01742-M.jpg

Lina Söderström Winter

Leg psykolog

DSC02374-L.jpg

Maria Bühler

Leg psykolog, specialist neuropsykologi

×
DSC02374-L.jpg

Maria Bühler

Leg psykolog, specialist neuropsykologi

Julia.jpg

Julia Westerdahl

Leg psykolog

×
Julia.jpg

Julia Westerdahl

Leg psykolog

På Moment Psykologi tar Julia emot ungdomar och vuxna som kämpar med exempelvis ångest, oro, depression, stress- och utmattningsproblematik samt reaktioner på svåra händelser. Hon har även vana av att arbeta med svårigheter kopplade till starka känslor och självdestruktiva beteenden samt med psykologisk behandling av underlivssmärta med fokus på att hitta lust och närhet. Julia har tidigare arbetat på behandlingshem, inom psykiatrin och i primärvården. Julia erbjuder KBT inom ramen för Vårdval Psykoterapi i Region Skåne (från 16 år) och KBT/ACT/rådgivning i privat regi.

DSC06997-M.jpg

Ida Sandberg

Leg psykolog

×
DSC06997-M.jpg

Ida Sandberg

Leg psykolog

gra_boll-2.png

Katja Hansson

Leg psykolog

×
gra_boll-2.png

Katja Hansson

Leg psykolog

gra_boll-2.png

Cecilia Andersson

Leg psykolog

×
gra_boll-2.png

Cecilia Andersson

Leg psykolog

Cecilia Andersson är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi. Cecilia har mångårig erfarenhet av att arbeta som klinisk psykolog med bedömning, utredning och behandling inom barn och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin och första linjens vård. Cecilia har lång erfarenhet av arbete med neuropsykiatriska utredningar, föräldrastödjande insatser, psykologisk rådgivning och behandling, fortbildning och samverkan. På Moment psykologi arbetar Cecilia med neuropsykiatriska utredningar.

camilla-foto.jpg

Camilla Palmgren

Leg psykolog

×
camilla-foto.jpg

Camilla Palmgren

Leg psykolog

Camilla börjar på Moment Psykologi 9 september. Hon arbetar med bedömning och utredning av neuropsykiatriska tillstånd och psykiatrisk samsjuklighet. Hon har en bred bakgrund inom specialistpsykiatrin och har arbetat med utredning och behandling av både barn och vuxna. Camilla har även yrkeserfarenhet av beroendevård och har arbetat med personer som har stora svårigheter med känsloreglering. Camillas fokus är att ge människor bra förutsättningar att förstå sig själva bättre och ge ett professionellt och tydligt underlag då det efterfrågas i skola eller yrkesliv.

DSC07886a-M.jpg

Jakob Cohn

Leg psykolog

×
DSC07886a-M.jpg

Jakob Cohn

Leg psykolog

Jakob har sin yrkesbakgrund inom barn- och ungdomspsykiatrin där han inriktat sig på bedömning och utredning av barn och ungdomar med neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar. Han har även arbetat med KBT-inriktad behandling för ångest, depression, stress och sömnsvårigheter. På Moment Psykologi arbetar han huvudsakligen med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar. Jakob har en psykologexamen från Uppsala Universitet.

DSC07912-M.jpg

Max Sannemalm

Leg psykolog

×
DSC07912-M.jpg

Max Sannemalm

Leg psykolog

På Moment Psykologi arbetar Max huvudsakligen med bedömning, rådgivning och KBT-behandling för barn och ungdomar samt med föräldrastöd.

I sin yrkesbakgrund har Max främst arbetat inom specialistpsykiatrin med bedömning och behandling av tvångssyndrom och relaterade tillstånd. Max har också erfarenhet av att arbeta med internetbaserad KBT och har tidigare arbetat på en akutpsykiatrisk verksamhet.

DSC08177-M.jpg

Ingrid Wiborg Nordsletten

PTP-psykolog

×
DSC08177-M.jpg

Ingrid Wiborg Nordsletten

PTP-psykolog

gra_boll-2.png

Nina Schwarz

Leg psykolog

×
gra_boll-2.png

Nina Schwarz

Leg psykolog

gra_boll-2.png

Åsa Lindgren

Leg psykolog

×
gra_boll-2.png

Åsa Lindgren

Leg psykolog

gra_boll-2.png

Axel Hellenius

Leg psykolog

×
gra_boll-2.png

Axel Hellenius

Leg psykolog

gra_boll-2.png

Elsa Olterman

Leg psykolog

×
gra_boll-2.png

Elsa Olterman

Leg psykolog

På Moment Psykologi träffar Elsa patienter från 16 år som har besvär av depression, stress, oro och ångest. Tidigare har Elsa arbetat inom allmänpsykiatrin och beroendevården. Hon har särskild erfarenhet av att behandla unga vuxna, blivande föräldrar samt närstående till allvarligt sjuka. Hon arbetar med KBT och har fördjupat sig inom metoden Compassionfokuserad Terapi (CFT). Elsa erbjuder KBT inom Vårdval Psykoterapi i Region Skåne (från 16 år) och KBT/CFT/rådgivning i privat regi. Elsa erbjuder och är van vid arbete på engelska.

Resized_20211005_175213.jpeg

Tomas Sjökvist

Leg psykolog

×
Resized_20211005_175213.jpeg

Tomas Sjökvist

Leg psykolog

På Moment Psykologi behandlar Tomas Sjökvist ungdomar och vuxna med till exempel tvång, depression, ångest, stress- och utmattningsproblematik. Tomas har tidigare framförallt arbetat inom allmänpsykiatrin och vuxenhabiliteringen. Han har erfarenhet av att genomföra psykologiska bedömningar, personlighetsutredningar, neuropsykiatriska utredningar, KBT-behandling (individuellt och i grupp) samt av att handleda personal. Tomas har även lång erfarenhet av att arbeta med personer med autism.

gra_boll-2.png

Mathias Sjöberg

Leg läkare, specialist inom psykiatri

×
gra_boll-2.png

Mathias Sjöberg

Leg läkare, specialist inom psykiatri

gra_boll-2.png

Nanna Byström

Leg läkare, specialist inom psykiatri

×
gra_boll-2.png

Nanna Byström

Leg läkare, specialist inom psykiatri

Nanna har mångårig erfarenhet av att utreda ADHD och Autism hos barn, ungdomar och vuxna. På Moment Psykologi arbetar hon med neuropsykiatriska utredningar.

gra_boll-2.png

Ewa Tanc

Leg läkare

×
gra_boll-2.png

Ewa Tanc

Leg läkare

gra_boll-2.png

Lisa Halldén

Leg läkare

×
gra_boll-2.png

Lisa Halldén

Leg läkare

DSC07942-copy-M.jpg

Amanda Stålhandske

Leg läkare, specialist inom barn- och ungdomspsykiatri

×
DSC07942-copy-M.jpg

Amanda Stålhandske

Leg läkare, specialist inom barn- och ungdomspsykiatri

DSC08184-M.jpg

Caroline De Visscher

Leg läkare, specialist inom barn- och ungdomspsykiatri, Medicinskt ledningsansvarig Psykiatri

×
DSC08184-M.jpg

Caroline De Visscher

Leg läkare, specialist inom barn- och ungdomspsykiatri, Medicinskt ledningsansvarig Psykiatri

Caroline är leg. läkare, specialist i barn och ungdomspsykiatri och Med. Dr. i klinisk neurovetenskap. Hon har en gedigen erfarenhet av autism och ADHD hos barn och unga. I sin yrkesbakgrund har Caroline arbetat med patienter med barnpsykiatrisk och neuroinflammatorisk sjukdom, både på barnsjukhus och inom öppenvården. Caroline har mångårig erfarenhet av att utveckla vård och forskning för patienter i gränslandet mellan psykiatriska och somatiska sjukdomstillstånd.

På Moment Psykologi är Caroline medicinskt ledningsansvarig läkare. Utöver arbete med vårdrutiner och patientsäkerhet arbetar Caroline kliniskt med neuropsykiatriska utredningar och med uppföljning av patienter med neuropsykiatriska tillstånd.

Pia-Hane_Moment-Psykologi.jpg

Pia Hane

Affärsstöd administration och medicinsk sekreterare

×
Pia-Hane_Moment-Psykologi.jpg

Pia Hane

Affärsstöd administration och medicinsk sekreterare

Pia har lång erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare inom hälso- och sjukvård.

IMG_3712.jpg

Berina Kadenic

Affärsstöd administration och medicinsk sekreterare

×
IMG_3712.jpg

Berina Kadenic

Affärsstöd administration och medicinsk sekreterare

IMG_0787.jpg

Eva Almvret

Affärsstöd administration & Ekonomiassistent

×
IMG_0787.jpg

Eva Almvret

Affärsstöd administration & Ekonomiassistent

DSC00147-M.jpg

Yagmur Kinali

Affärsstöd administration, medicinsk sekreterare och vårdkoordinator

×
DSC00147-M.jpg

Yagmur Kinali

Affärsstöd administration, medicinsk sekreterare och vårdkoordinator

Moment-Psykologi-psykoterapi-KBT-privat-vårdval-skola-företag-psykisk-hälsa