Bild av Annette Enström

VD

Annette Enström

Bild av Alexandra Arnberg

Verksamhetschef, leg psykolog

Alexandra Arnberg

Bild av Cecilia Torsell

Ekonomiansvarig

Cecilia Torsell

Bild av Christina Aronsson

Vårdkoordinator och verksamhetschefssekreterare

Christina Aronsson

Bild av Maria Burman

Enhetschef Malmö, leg psykolog

Maria Burman

Bild av Anna Mautner

Leg psykolog, Leg psykoterapeut (KBT)

Anna Mautner

Bild av Lina Lantto

Leg psykolog

Lina Lantto

Bild av Angelica Norström

Leg psykolog, Leg psykoterapeut (KBT)

Angelica Norström

Bild av Filip Arnberg

Vetenskaplig rådgivare, docent i klinisk psykologi

Filip Arnberg

Bild av Martin Samuelsson

Leg psykolog med KBT inriktning

Martin Samuelsson

Bild av Lovisa Schill

Leg psykolog

Lovisa Schill

Bild av Sofie Bergling

Leg psykolog med KBT inriktning

Sofie Bergling

Bild av Hanna Fischer

Leg psykolog, Leg psykoterapeut (KBT)

Hanna Fischer

Bild av Victor Mohseni Kabir Bäckström

Leg psykolog med KBT inriktning

Victor Mohseni Kabir Bäckström

Bild av Sofia Heynes

PTP psykolog

Sofia Heynes

Bild av Amanda Linderborg

PTP psykolog

Amanda Linderborg

Bild av Veronica Malmgren

Leg psykolog

Veronica Malmgren

Bild av Sofie Olofsson

Leg psykolog med KBT inriktning

Sofie Olofsson

Bild av Emil Lager

Leg psykolog med KBT inriktning

Emil Lager

Bild av Josefin Fransson

Leg psykolog med KBT inriktning

Josefin Fransson

Bild av Maria Danielsson

Leg psykolog, leg psykoterapeut (KBT)

Maria Danielsson

Bild av Camilla Thune

Leg psykolog med KBT inriktning

Camilla Thune

Bild av Helena Wallberg

Leg psykolog

Helena Wallberg

Bild av Freja Jernstig

Leg psykolog

Freja Jernstig

Bild av Hanna Delby

Leg psykolog

Hanna Delby

Bild av Fredrika Säde

Leg psykolog

Fredrika Säde

Bild av Rosa Stella Borgquist

Leg. Psykolog (KBT) och STP-Psykolog i Neuropsykologi

Rosa Stella Borgquist

Bild av Carina Söder

Leg psykolog

Carina Söder

Telefon: 08-54082849

Bild av Marcus Hilding

Leg psykolog

Marcus Hilding

Bild av Maja Näsman

Leg psykolog

Maja Näsman

Bild av Jasmin Lind

Leg psykolog

Jasmin Lind

Bild av Ann-Sofie Jönsson

Leg psykolog

Ann-Sofie Jönsson

Bild av Lina Söderström Winter

Leg psykolog

Lina Söderström Winter

Bild av Maria Bühler

Leg psykolog, specialist neuropsykologi

Maria Bühler

Bild av Mathias Sjöberg

Leg läkare, specialist inom psykiatri

Mathias Sjöberg

Bild av Nanna Byström

Leg läkare, specialist inom psykiatri

Nanna Byström

Bild av Sarah Ahari

Leg läkare, specialist inom barn-och ungdomspsykiatri

Sarah Ahari

Bild av Ewa Tanc

Leg läkare

Ewa Tanc

Bild av Lisa Halldén

Leg läkare

Lisa Halldén

Bild av Christina Aronsson

Vårdkoordinator och verksamhetschefssekreterare

Christina Aronsson

Bild av Pia Hane

Affärsstöd administration medicinsk sekr.

Pia Hane

Bild av Cecilia Torsell

Ekonomiansvarig

Cecilia Torsell

Bild av Berina Kadenic

Affärsstöd administration

Berina Kadenic

Bild av Eva Almvret

Affärsstöd administration

Eva Almvret

Bild av Anette Batz

Affärsstöd administration

Anette Batz

Moment-Psykologi-psykoterapi-KBT-privat-vårdval-skola-företag-psykisk-hälsa

Våra medarbetare

Våra metoder kännetecknas av en tydlig förankring i vetenskap och forskning och utförs av jordnära psykologer som ger ett personligt bemötande. För oss är varje människa och uppdrag unikt.

Annette-Enstrom_Moment-Psykologi_-500x500.jpg

Annette Enström

VD

×
Annette-Enstrom_Moment-Psykologi_-500x500.jpg

Annette Enström

VD

Annette har 25 års erfarenhet som chef inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Hon har under de senaste åren arbetat med stora utvecklings- och förändringsledningsuppdrag. I sin yrkesbakgrund har Annette arbetat som verksamhetschef, HR-chef, affärsansvarig, regionchef, regiondirektör och marknadschef. Annette har ett djupt engagemang för människors välbefinnande och vill bidra till god mental hälsa för våra klienter och patienter.

Alexandra-Arnberg_Moment-Psykologi_.jpg

Alexandra Arnberg

Verksamhetschef, leg psykolog

×
Alexandra-Arnberg_Moment-Psykologi_.jpg

Alexandra Arnberg

Verksamhetschef, leg psykolog

Alexandra är grundare till Moment Psykologi. Hon är legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykologi, och legitimerad psykoterapeut (KBT). Idag arbetar hon främst med kvalitetsfrågor och att leda och utveckla verksamheten. I sin yrkesbakgrund har hon arbetat som chef för en neuropsykiatrisk specialistenhet, inom barn- och ungdomspsykiatrin, inom vuxenpsykiatrin, inom primärvård och på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.

Cecilia-Torsell_Moment-Psykologi.jpg

Cecilia Torsell

Ekonomiansvarig

×
Cecilia-Torsell_Moment-Psykologi.jpg

Cecilia Torsell

Ekonomiansvarig

Cecilia har 15 års erfarenhet som ekonomichef/ekonomiansvarig inom hälso- och sjukvårdsbranschen. I sin yrkesbakgrund har Cecilia arbetat som ekonomichef, ekonomiansvarig, och controller.

DSC00474.jpg

Christina Aronsson

Vårdkoordinator och verksamhetschefssekreterare

×
DSC00474.jpg

Christina Aronsson

Vårdkoordinator och verksamhetschefssekreterare

Christina har arbetat som medicinsk sekreterare, koordinator och administrativ chef i över 20 år. På Moment arbetar hon som verksamhetschefssekreterare och ansvarig vårdkoordinator för neuropsykiatriska utredningar.

Maria-Burman-ny-bild-mindre.jpg

Maria Burman

Enhetschef Malmö, leg psykolog

×
Maria-Burman-ny-bild-mindre.jpg

Maria Burman

Enhetschef Malmö, leg psykolog

På Moment Psykologi träffar Maria Burman vuxna och unga klienter som har besvär med nedstämdhet/depression, oro/ångest, stress, relationsproblem, sorg, kris och funktionshindrande medicinska tillstånd. Maria har lång erfarenhet av att jobba med par, tillhör pionjärerna inom digital parterapi och är en av författarna till självhjälpsboken ”Närmare varandra. Nio veckor till en starkare parrelation”. Maria träffar även föräldrar som vill ha hjälp i sin föräldraroll. Maria erbjuder KBT inom Vårdval Psykoterapi i Region Skåne (från 16 år) och KBT/ACT/rådgivning/parterapi i privat regi.

Anna-Mautner_Moment-Psykologi.png

Anna Mautner

Leg psykolog, Leg psykoterapeut (KBT)

×
Anna-Mautner_Moment-Psykologi.png

Anna Mautner

Leg psykolog, Leg psykoterapeut (KBT)

Anna arbetar med utbildning och handledning inom området kognitiv beteendeterapi och tillämpad beteendeanalys. Hon ger även stöd och behandling för vuxna med olika typer av besvär, både individuellt och i grupp. Under åren har Anna fördjupat sig i att lära ut konkreta färdigheter, exempelvis effektiv kommunikation och stresshantering både i behandling och i utbildning av olika professioner.
Anna har en lång erfarenhet av att utveckla, handleda och undervisa i metoder för att hjälpa barn, ungdomar och familjer i behov av stöd. Anna har även varit med och utvecklat Tryggare barn som nu prövas i en stor kontrollerad studie inom Karolinska Institutet.

Lina-Lantto_Moment-Psykoloig.jpg

Lina Lantto

Leg psykolog

×
Lina-Lantto_Moment-Psykoloig.jpg

Lina Lantto

Leg psykolog

Lina har i sin yrkesbakgrund främst arbetat med barn, ungdomar och föräldrar inom habilitering, barnsjukvård och på barn- och ungdomsmottagning. Hon har bred erfarenhet av att arbeta med barn- och ungdomar med olika intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar gällande bedömning, utredning och behandling. Hon har också arbetat med stöd och handledning för familjer och nätverk utifrån barnet och ungdomens behov. På Moment Psykologi arbetar Lina med neuropsykiatriska utredningar av barn- och ungdomar i alla åldrar.

Angelica-Norstrom_Moment-Psykologi.jpg

Angelica Norström

Leg psykolog, Leg psykoterapeut (KBT)

×
Angelica-Norstrom_Moment-Psykologi.jpg

Angelica Norström

Leg psykolog, Leg psykoterapeut (KBT)

Angelica har sin yrkesbakgrund inom psykiatrin där hon tillägnat sig en bred klinisk erfarenhet gällande bedömning, utredning samt behandling av vuxna inom allmänpsykiatrisk öppenvård. Angelica har även en gedigen kunskap om och erfarenhet av arbete med patienter med psykosproblematik. På Moment arbetar Angelica med neuropsykiatriska utredningar samt behandling av ångest, oro, depression, social fobi, tvång, stress, sömnsvårigheter samt ADHD. Hon tar även emot för rådgivning och behandling av relationsproblem, krisreaktioner samt sorgebearbetning. Angelica har gedigen erfarenhet av att föreläsa och handleda.

Filip-Arnberg_Moment-Psykologi.jpg

Filip Arnberg

Vetenskaplig rådgivare, docent i klinisk psykologi

×
Filip-Arnberg_Moment-Psykologi.jpg

Filip Arnberg

Vetenskaplig rådgivare, docent i klinisk psykologi

Filip  är leg psykolog, docent i klinisk psykologi och forskar vid Nationellt kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet. Han är en av de kunnigaste i Sverige inom området och anlitas ofta som expert i många sammanhang. Filip är en uppskattad föreläsare, där han omsätter forskning inom stress, kris och trauma till praktiska råd och tips som har betydelse för en god återhämtning. Du får lära dig om vad vi kan göra och helst inte ska göra efter svåra händelser, och vilka professionella insatser som kan hjälpa vuxna, barn och ungdomar som har varit med om svåra händelser och långvarig stress. På Moment Psykologi medverkar han även som vetenskaplig rådgivare med fokus på metodutveckling, utvärdering och utvecklingsarbete.

Martin-Samuelsson_Moment-Psykologi.png

Martin Samuelsson

Leg psykolog med KBT inriktning

×
Martin-Samuelsson_Moment-Psykologi.png

Martin Samuelsson

Leg psykolog med KBT inriktning

På Moment Psykologi träffar Martin vuxna klienter som har besvär av depression, stress, oro och ångest. Han arbetar också med par som upplever problem i sin relation. Tidigare har Martin arbetat med utredning och psykologisk behandling av psykisk ohälsa kopplad till fysisk sjukdom och kronisk smärta. Han har även arbetat med psykologisk behandling över internet och har forskat på parterapi över nätet.

Lovisa-Schill_Moment-Psykologi.jpg

Lovisa Schill

Leg psykolog

×
Lovisa-Schill_Moment-Psykologi.jpg

Lovisa Schill

Leg psykolog

Lovisa har i sin yrkesbakgrund främst arbetat med barn, ungdomar och föräldrar inom barnsjukvård, barn- och ungdomspsykiatri och primärvård (mödra- och barnhälsovård). Hon har stor erfarenhet av att utreda barn och ungdomar med olika typer av neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar. På Moment Psykologi arbetar hon med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar samt med behandling och föräldrastöd.

Sofie-Bergling_Moment-Psykologi.jpg

Sofie Bergling

Leg psykolog med KBT inriktning

×
Sofie-Bergling_Moment-Psykologi.jpg

Sofie Bergling

Leg psykolog med KBT inriktning

Sofie har utbildning inom klinisk psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi och statistik. Hon har internationell examen från Goldsmiths University London samt Köpenhamns universitet och har erfarenhet att arbeta med kris och trauma i Sri Lanka. Sofie arbetar på Moment med neuropsykiatriska utredningar av ADHD, autism och psykiatrisk differentialdiagnostik. Inom individuellt behandlingsarbete tar hon emot patienter för bland annat ångest, depression, tvång, sömnstörningar och utmattningssyndrom. Sofie arbetar även en stor del av sin tid på skolor både som en del av elevhälsan och med handledning av personal och ledning. Sofie håller tillsammans med kollegan Victor Bäckström föräldrautbildningen Komet för familjer som träna på att hantera bråk och konflikter mera framgångsrikt.

Hanna-Fischer_Moment-Psykologi.jpg

Hanna Fischer

Leg psykolog, Leg psykoterapeut (KBT)

×
Hanna-Fischer_Moment-Psykologi.jpg

Hanna Fischer

Leg psykolog, Leg psykoterapeut (KBT)

Hanna arbetar med behandling och utredning av barn, ungdomar och deras föräldrar. Hanna har lång och bred erfarenhet av neuropsykiatriskt utredningsarbete och behandling av komplexa fall inom barn- och ungdomspsykiatri. Hon har även arbetat med förebyggande arbete, konsultationer och fortbildning mot barn- och mödrahälsovård, stöd till blivande föräldrar, föräldrastöd–exempelvis om trots, anknytning och syskonsvartsjuka.

Hanna är anlitas ofta som handleder inom Skola, BVC, Ungdomsmottagningar, BUP och andra verksamheter där hon med sin gedigna kunskap om barns utveckling, psykisk ohälsa och KBT tillför kunskap och utveckling.

Victor-Backstrom_Moment-Psykologi.jpg

Victor Mohseni Kabir Bäckström

Leg psykolog med KBT inriktning

×
Victor-Backstrom_Moment-Psykologi.jpg

Victor Mohseni Kabir Bäckström

Leg psykolog med KBT inriktning

Victor har i sin yrkesbakgrund främst arbetat med utbildning inom skola, samt med neuropsykologisk utredning av vuxna inom allmänpsykiatrisk öppenvård. Han har även ett stort intresse för arbetslivets psykologi och skrev sitt exjobb om ledarskapsutveckling i näringslivet.

På Moment tar han emot såväl barn som vuxna för bedömning, behandling och neuropsykologisk utredning

Sofia-Heynes_Moment-Psykologi.png

Sofia Heynes

PTP psykolog

×
Sofia-Heynes_Moment-Psykologi.png

Sofia Heynes

PTP psykolog

Sofia arbetar med behandling av barn- och ungdomar. Hon har under sina studier praktiserat på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning samt arbetat extra på förskola. Sofia skrev sitt examensarbete om självhjälpsböcker för föräldrar till barn med psykisk ohälsa.
Amanda-Linderborg_Moment-Psykologi.png

Amanda Linderborg

PTP psykolog

×
Amanda-Linderborg_Moment-Psykologi.png

Amanda Linderborg

PTP psykolog

Amanda varit verksam i utvecklingen av videobaserad vård och inom det arbets-och organisationspsykologiska fältet. Hon har erfarenheter av att studera och arbeta i Frankrike och har utöver psykologexamen en kandidat i statsvetenskap med inriktning mot styrning av offentlig sektor. Amanda skrev sin examensuppsats om sexuella trakasserier och har ett stort intresse för självkänsla och jämställdhet. Amanda har flerårig erfarenhet av att arbeta med barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Amanda arbetar med psykologisk rådgivning/behandling och neuropsykiatriska utredningar.

Veronika-Malmgren_Moment-Psykologi.png

Veronica Malmgren

Leg psykolog

×
Veronika-Malmgren_Moment-Psykologi.png

Veronica Malmgren

Leg psykolog

Veronika har bred erfarenhet av kliniskt arbete vid såväl barn- och ungdomspsykiatrin som vid vuxenpsykiatrin. Veronika har stor vana av neuropsykiatriska utredningar av både barn och vuxna i olika åldrar och har lång erfarenhet av att bedöma svårigheter såsom ADHD, autism, inlärningsproblem och psykisk ohälsa.

Sofie-Olofsson_Moment-Psykologi.png

Sofie Olofsson

Leg psykolog med KBT inriktning

×
Sofie-Olofsson_Moment-Psykologi.png

Sofie Olofsson

Leg psykolog med KBT inriktning

Sofie arbetar med bedömning, rådgivning och KBT-behandling för barn- och ungdomar och deras föräldrar samt skolpsykologuppdrag. Sofie har psykologexamen från Lunds universitet och har från sitt tidigare arbete inom elevhälsan en bred erfarenhet av barn- och ungas utveckling och utmaningar, från förskole- till gymnasieålder. Sofie engageras av barns rätt till god hälsa och bra utbildning.

Emil-Lager_Moment-Psykologi.png

Emil Lager

Leg psykolog med KBT inriktning

×
Emil-Lager_Moment-Psykologi.png

Emil Lager

Leg psykolog med KBT inriktning

Emil arbetar med evidensbaserad psykologisk behandling för vuxna som besväras av psykisk ohälsa som exempelvis depression, generell ångest, paniksyndrom, social fobi eller sömnstörningar. Han erbjuder även effektiva interventioner mot arbetsrelaterad stress. Han har en bred klinisk erfarenhet av behandling, utredning och bedömning från såväl specialistpsykiatrin som från ätstörnings- och missbruksvården.
Emil undervisar i presentationsteknik och feedback på psykologprogrammet på Karolinska Institutet och forskar om hållbar flygsäkerhet genom metodutveckling för att mäta, förändra och förebygga organisatoriska risker inom luftfarten.

Josefin-Fransson_Moment-Psykologi.jpg

Josefin Fransson

Leg psykolog med KBT inriktning

×
Josefin-Fransson_Moment-Psykologi.jpg

Josefin Fransson

Leg psykolog med KBT inriktning

Föräldraledig hela 2020

Josefin har i sin yrkesbakgrund arbetat inom allmänpsykiatrisk öppenvård och privat verksamhet där hon har tillägnat sig en bred klinisk erfarenhet av behandling av vuxna samt handledning och utbildning. På Moment arbetar Josefin med behandling av bland annat ångest, oro, depression, stress, tvång och sömnsvårigheter. Hon arbetar även med parterapi. Hon handleder, föreläser och utbildar gärna, och har god erfarenhet av t.ex. utbildning inom motiverande samtal (MI).

Maria-Danielsson_Moment-Psykologi.jpg

Maria Danielsson

Leg psykolog, leg psykoterapeut (KBT)

×
Maria-Danielsson_Moment-Psykologi.jpg

Maria Danielsson

Leg psykolog, leg psykoterapeut (KBT)

gra_boll.png

Camilla Thune

Leg psykolog med KBT inriktning

×
gra_boll.png

Camilla Thune

Leg psykolog med KBT inriktning

gra_boll.png

Helena Wallberg

Leg psykolog

×
gra_boll.png

Helena Wallberg

Leg psykolog

Helena har mångårig erfarenhet av att utreda ADHD och Autism hos barn och ungdomar. På Moment Psykologi arbetar hon med neuropsykiatriska utredningar.

DSC03539.jpg

Freja Jernstig

Leg psykolog

×
DSC03539.jpg

Freja Jernstig

Leg psykolog

Freja arbetar i huvudsakligen med bedömning, rådgivning och KBT-behandling för barn- och ungdomar samt deras föräldrar. Freja tar även emot vuxna patienter med olika psykiska besvär. Från sitt tidigare arbete inom Barn- och Ungdomspsykiatrin har Freja en bred erfarenhet av både behandling och neuropsykiatriska utredningar gällande målgruppen 6 -17 år. Hon har även erfarenhet att möta föräldrar i de utmaningar föräldraskapet kan innebära. Freja har psykologexamen från Umeå Universitet, där hon gick en inriktning mot idrott. Hon har ett stort intresse för idrottspsykologi, och skrev sitt examensarbete om de psykiska påfrestningar en elitidrottskarriär kan innefatta.

Hanna-Delby_Moment-Psykologi.jpg

Hanna Delby

Leg psykolog

×
Hanna-Delby_Moment-Psykologi.jpg

Hanna Delby

Leg psykolog

På Moment Psykologi tar Hanna emot vuxna klienter som besväras av exempelvis depression, stress, ångest eller oro. Utöver det arbetar Hanna även med bedömning, rådgivning och KBT-behandling för ungdomar.

Hon har tidigare arbetat inom specialistpsykiatrin och med rehabilitering vid utmattningsproblematik. Hanna har också varit aktiv i forskningsprojekt och behandlat stressrelaterad ohälsa med internetbaserad KBT.

Fredrika-Sader_Moment-Psykologi.jpg

Fredrika Säde

Leg psykolog

×
Fredrika-Sader_Moment-Psykologi.jpg

Fredrika Säde

Leg psykolog

Fredrika arbetar med neuropsykiatriska utredningar samt rådgivning och behandling med inriktning KBT för ungdomar och vuxna. I sin yrkesbakgrund inom allmänpsykiatrin har hon arbetat med bedömning och behandling av olika former av psykisk ohälsa såsom ångest, oro, depression, posttraumatisk stress, tvång, ätstörningar och personlighetssyndrom. Fredrika har också flera års erfarenhet av behandling med dialektisk beteendeterapi (DBT) för behandling av mer komplexa problem med känslor, relationer och självdestruktiva beteenden. Fredrika har psykologexamen från Uppsala universitet och har tidigare även arbetat inom den specialiserade ätstörningsvården. Hon engageras av allas rätt till evidensbaserad behandling och har också fördjupat sig inom arbete mot våld i nära relationer.

Stella.jpg

Rosa Stella Borgquist

Leg. Psykolog (KBT) och STP-Psykolog i Neuropsykologi

×
Stella.jpg

Rosa Stella Borgquist

Leg. Psykolog (KBT) och STP-Psykolog i Neuropsykologi

Rosa Stella arbetar med bedömning, behandling och neuropsykiatriska utredningar för barn och ungdomar (0 – 18 år) samt föräldrastöd och psykologisk rådgivning för deras föräldrar. Rosa Stella har mångårig erfarenhet och goda kunskaper av arbete med neuropsykiatriska utredningar, Barn- och ungdomspsykiatri, KBT behandlingar, skolverksamhet för barn i behov av särskilt stöd, familjerådgivning, första linjens psykiatri, handledning, föräldrastöd samt konsultativt arbete, fortbildning och/eller samverkan (till exempel för förskolepersonal och barn- och mödrahälsovård).

Carina.png

Carina Söder

Leg psykolog

×
Carina.png

Carina Söder

Leg psykolog

Carina arbetar med ungdomar och vuxna med KBT-inriktad behandling för nedstämdhet, depression, ångest, stress, utmattningssyndrom och smärtproblematik. Hon erbjuder även rådgivning samt stresshantering. Carina har lång erfarenhet inom företagshälsovård, med stöd och rådgivning till chefer, personalhandledning, företagsanpassade utbildningar samt arbetslivsinriktad rehabilitering. I samband med omställnings situationer erbjuder hon krisstöd samt yrkes- och karriärvägledning. Carina engageras av att erbjuda verksamma metoder som leder till verklig förändring i livets olika faser. Hon är även van att arbeta på engelska.

Bild-ny-Marcus.jpg

Marcus Hilding

Leg psykolog

×
Bild-ny-Marcus.jpg

Marcus Hilding

Leg psykolog

Maja-Nasman-ny-bild.jpg

Maja Näsman

Leg psykolog

×
Maja-Nasman-ny-bild.jpg

Maja Näsman

Leg psykolog

Jasmin-Lind-till-hemsidan.jpg

Jasmin Lind

Leg psykolog

×
Jasmin-Lind-till-hemsidan.jpg

Jasmin Lind

Leg psykolog

Ny-bild-Ann-Sofie-1.jpg

Ann-Sofie Jönsson

Leg psykolog

×
Ny-bild-Ann-Sofie-1.jpg

Ann-Sofie Jönsson

Leg psykolog

DSC01742-M.jpg

Lina Söderström Winter

Leg psykolog

×
DSC01742-M.jpg

Lina Söderström Winter

Leg psykolog

DSC02374-L.jpg

Maria Bühler

Leg psykolog, specialist neuropsykologi

×
DSC02374-L.jpg

Maria Bühler

Leg psykolog, specialist neuropsykologi

gra_boll.png

Mathias Sjöberg

Leg läkare, specialist inom psykiatri

×
gra_boll.png

Mathias Sjöberg

Leg läkare, specialist inom psykiatri

gra_boll.png

Nanna Byström

Leg läkare, specialist inom psykiatri

×
gra_boll.png

Nanna Byström

Leg läkare, specialist inom psykiatri

Nanna har mångårig erfarenhet av att utreda ADHD och Autism hos barn, ungdomar och vuxna. På Moment Psykologi arbetar hon med neuropsykiatriska utredningar.

nathan-hulsey-zXQFq-KDNFs-unsplash-1.jpg

Sarah Ahari

Leg läkare, specialist inom barn-och ungdomspsykiatri

×
nathan-hulsey-zXQFq-KDNFs-unsplash-1.jpg

Sarah Ahari

Leg läkare, specialist inom barn-och ungdomspsykiatri

Sarah är legitimerad läkare och specialist inom barn-och ungdomspsykiatri. Hon har en lång erfarenhet av att arbeta med neuropsykiatriska utredningar och behandling av barn och unga.

gra_boll.png

Ewa Tanc

Leg läkare

×
gra_boll.png

Ewa Tanc

Leg läkare

gra_boll.png

Lisa Halldén

Leg läkare

×
gra_boll.png

Lisa Halldén

Leg läkare

Pia-Hane_Moment-Psykologi.jpg

Pia Hane

Affärsstöd administration medicinsk sekr.

×
Pia-Hane_Moment-Psykologi.jpg

Pia Hane

Affärsstöd administration medicinsk sekr.

Pia har lång erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare inom hälso- och sjukvård.

IMG_3712.jpg

Berina Kadenic

Affärsstöd administration

×
IMG_3712.jpg

Berina Kadenic

Affärsstöd administration

DSC00614-S.jpg

Eva Almvret

Affärsstöd administration

×
DSC00614-S.jpg

Eva Almvret

Affärsstöd administration

DSC01718-M.jpg

Anette Batz

Affärsstöd administration

×
DSC01718-M.jpg

Anette Batz

Affärsstöd administration

Moment-Psykologi-psykoterapi-KBT-privat-vårdval-skola-företag-psykisk-hälsa