Krishantering

Skolpersonal möter ibland hot och våld eller upplever andra allvarliga händelser. En god hantering av de psykosociala aspekterna av en akut situation, en kris eller en traumatisk händelse kan minska risken för kvardröjande negativa konsekvenser.

Väl utförda, kan insatserna kan öka förtroendet för skolan hos personal, elever och föräldrar. Bristande krishantering kan däremot leda till svårt lidande för drabbad personal och till merkostnader för organisationen, på grund av sjukskrivning eller personalomsättning.

Du är välkommen att ta hjälp av oss för utbildning, personalstöd och stöd till drabbade vid allvarliga händelser på skolan. Du kan vara trygg med att vår kunskap och erfarenhet inom området gör skolan väl rustad för att kunna hantera svåra händelser på ett professionellt sätt.

Bild av Sofie Bergling

Enhetschef Stockholm

Sofie Bergling

@