Krishantering

Att hantera kriser och traumatiska händelser på rätt sätt

Skolpersonal möter ibland hot och våld eller upplever andra allvarliga händelser. En god hantering av de psykosociala aspekterna av en akut situation kan minska risken för kvardröjande negativa konsekvenser.

Väl utfört kan insatserna öka förtroendet för skolan hos personal, elever och föräldrar. Bristande krishantering kan leda till svårt lidande för drabbad personal och till merkostnader för organisationen på grund av sjukskrivning eller personalomsättning.

Vi erbjuder utbildning, personalstöd och stöd till drabbade vid allvarliga händelser på skolan. Vår kunskap och erfarenhet inom området gör skolan väl rustad för att kunna hantera svåra händelser på ett professionellt sätt.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Bild av Sofie Bergling

Enhetschef Stockholm

Sofie Bergling

@