KBT (Kognitiv beteendeterapi)

För dig eller ditt barn, erbjuder vi rådgivning och behandling i form av kognitiv beteendeterapi (KBT) för att förebygga eller återfå psykisk hälsa.

Vad är KBT?

KBT är ett samlingsnamn för en rad olika metoder som alla har gemensamt att de bygger på modern inlärningspsykologi. KBT är den behandlingsform som i dagsläget har starkast evidens, d.v.s. som i forskningsstudier har visat bäst effekt för en rad olika typer av psykisk ohälsa. Det är en väl beprövad och effektiv metod för att återfå psykisk hälsa och skapa varaktiga beteendeförändringar.

Karakteriserande för en KBT-behandling är följande:

  • Hög grad av struktur och målfokusering
  • Aktivt samarbete mellan behandlare och klient
  • Användande av metoder som i forskning visat sig vara effektiva
  • Hemuppgifter mellan terapisessionerna
  • Behandlingen är fokuserad på hur problemet yttrar sig i din vardag och hur det påverkar tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner
  • Kort behandlingstid (normalt 3-20 tillfällen)

Hur går det till?

Vuxen

Kontakten inleds med 1-3 bedömningsbesök, därefter ger psykologen tillbaka sin bedömning och analys med förslag på vidare insatser för att du ska nå dina mål och må bättre. Vanligtvis är en behandlingsserie 5-12 sessioner. Vi utvärderar mot slutet och gör en gemensam plan för hur den positiva förändringen ska hålla i sig över tid.

Barn och ungdomar

Om ditt barn är yngre, är det motiverat att du som förälder kommer utan barnet på ett första besök. Under vissa omständigheter kan ditt barn närvara under vissa delar av besöken. Vi erbjuder familjesamtal när vi bedömer det vara mest hjälpsamt. Är ditt barn sju år eller mer, rekommenderar vi att minst en vårdnadshavare följer med.

Är ditt barn tonåring, kan han eller hon ibland vilja träffa psykologen själv, vilket går bra. Vi rekommenderar ändå att minst en vårdnadshavare kommer med vid första besöket, för att kunna stämma av fortsättningen i slutet av besöket. Psykologen gör alltid en mognadsbedömning av tonåringen. Viss information, som gör att psykologen blir orolig för att tonåringen kan ta skada eller skada andra kan komma att delas med vårdnadshavaren.

Att du som vårdnadshavare är insatt i ditt barns behandling är en framgångsfaktor. För att ditt barn ska må bra, kan det bli aktuellt med involvering av alla resurser runt barnet som kan vara med och göra skillnad. Även samverkansmöten med skola och andra vårdgrannar kan inkluderas.

I slutet av första besöket får du alltid en återkoppling på om vi kan hjälpa er vidare och informeras då om en preliminär behandlingsplanering. Om vi inte kan hjälpa er vidare här, så kan du få hjälp med en hänvisning till rätt vårdnivå. Svårare tillstånd som exempelvis psykoser, svår depression, suicidtankar, självskadebeteende och missbruk kan komma att hänvisas till specialistvården.

Stöd och vägledning för dig som är förälder

För dig som förälder erbjuder vi föräldrastöd, så att du som förälder får verktyg för att stötta ditt barn till att må bättre. Du får hjälp av våra kunniga barnpsykologer, som vägleder, ger råd och stödjer i föräldraskapets utmaningar. Om du hamnar i mycket konflikter med ditt barn, rekommenderar vi i första hand föräldrastöd utan barnet närvarande.

Läs mer om KBT hos Beteendeterapeutiska.