Barnhand plockar ett äpple

Söka till oss

Sök till oss - rådgivning, behandling och utredning

Regionfinansierad vård

Du är välkommen till oss för rådgivning, behandling och utredning. På kartan nedan, klicka på den region du eller ditt barn är folkbokförd i för att få veta hur du kan få hjälp – olika regler, avgifter och remisskrav gäller i Sveriges 21 regioner.

Privatfinansierad vård

Är du intresserad av privatfinansierad vård, som du betalar själv? Du kan söka till oss när du behöver vård i form av rådgivning, behandling och bedömning hos privat psykolog, privat psykiatriker och privat sjuksköterska.