Skola

Vi på Moment Psykologi har utvecklat ett unikt urval av psykologtjänster för skolan.

Elever, lärare och ledning i fokus

I skolmiljön delar elever, lärare och ledning varandras arbetsmiljö. Ni är kommunicerande kärl som påverkar varandras välmående. Ur den insikten erbjuder vi skräddarsydda psykologtjänster där elever, lärare och ledning ligger i fokus.

Vi har arbetat många år inom skolhälsan och har gedigen kunskap om barn och ungdomar. Vi känner till de svårigheter som påverkar elevernas välmående och prestation i skolan. Bland annat stress, sömnproblem, nedstämdhet, oro och relationssvårigheter. Hos oss finns specialkunskaper om ADHD och Autismspektrumtillstånd.

Tillsammans kan vi arbeta för en hållbar skola och uppnå:

  • Ökat välbefinnande bland personal med färre sjukskrivningar
  • Bättre ordning i klassrummet
  • Färre konflikter och bättre samarbete
  • Fler elever som lyckas nå sina kunskapsmål
  • Ökad användning av kunskaps om vad som gynnar barns och ungas inlärning, utveckling och psykiska hälsa.

Vill ni få en professionell rekommendation utifrån ert läge?
Varmt välkommen att kontakta oss!

Bild av Sofie Bergling

Leg psykolog med KBT inriktning

Sofie Bergling

@