Skola

För dig som arbetar inom skolan, erbjuder vi ett urval av psykologtjänster. Genom att teckna Psykologavtalet, får du kvalificerad tillgång till psykolog för varje elev.

Elever, lärare och ledning i fokus

Du som verkar inom skolmiljön vet att elever, lärare och ledning delar varandras arbetsmiljö och påverkar varandras välmående. Ur den insikten erbjuder vi skräddarsydda psykologtjänster där elever, lärare och ledning ligger i fokus.

Tillsammans arbetar vi för en hållbar skola

Samarbete med oss ger dig tillgång till mångårig erfarenhet inom skolhälsan samt gedigen kunskap om barn och ungdomar. Vi känner till de svårigheter som påverkar elevernas välmående och prestation i skolan – till exempel stress, sömnproblem, nedstämdhet, oro och relationssvårigheter. Du kan också ta hjälp av oss för specialkunskaper om ADHD och autismspektrumtillstånd.

Tillsammans arbetar vi för att uppnå:

  • Ökat välbefinnande bland personal med färre sjukskrivningar
  • Bättre ordning i klassrummet
  • Färre konflikter och bättre samarbete
  • Fler elever som lyckas nå sina kunskapsmål
  • Ökad användning av kunskap om vad som gynnar barns och ungas inlärning, utveckling och psykiska hälsa.

Vill du få en professionell rekommendation utifrån ert läge? Varmt välkommen att kontakta oss.

Bild av Sofie Bergling

Enhetschef Stockholm

Sofie Bergling

@