Skola

För dig som arbetar inom skolan, erbjuder vi ett urval av psykologtjänster. Genom att teckna Psykologavtalet, får du kvalificerad tillgång till psykolog för varje elev.

Skolan – grunden för hälsa genom livet

Inget är så viktigt som skolan för våra barn och unga. Den främsta faktorn för hur ett barn kommer att må senare i livet, är hur det går i skolan.

Du som verkar inom skolmiljön vet att elever, lärare och ledning delar varandras arbetsmiljö och påverkar varandras välmående. Ur den insikten erbjuder vi skräddarsydda psykologtjänster där elever, lärare och ledning ligger i fokus.

För välmående och bättre prestationer

Genom att ta hjälp av oss, får du hjälp med att hantera de svårigheter som påverkar elevernas välmående och prestation i skolan. Vi hjälper dig och din skola att fånga upp och ta hand om elevernas stress, sömnproblem, nedstämdhet, oro och relationssvårigheter. Du kan också vända dig till oss för specialkunskaper inom ADHD och autismspektrumtillstånd.

Tillsammans med dig arbetar vi för att uppnå:

  • Ökat välbefinnande bland personal med färre sjukskrivningar
  • Bättre ordning i klassrummet
  • Färre konflikter och bättre samarbete
  • Fler elever som lyckas nå sina kunskapsmål
  • Ökad användning av kunskap om vad som gynnar barns och ungas inlärning, utveckling och psykiska hälsa.

Vi finns på flera orter! Ring och boka tid för ett kostnadsfritt möte: 08-533 315 43.

Bild av Alexandra Arnberg

VD

Alexandra Arnberg

@