Tack för din bokning.

Skola

Moment Skola

Vi på Moment Psykologi har utvecklat ett unikt urval av psykologtjänster för skolan.
Elever, lärare och ledning i fokus

I skolmiljön delar elever, lärare och ledning varandras arbetsmiljö. Ni är kommunicerande kärl som påverkar varandras välmående. Ur den insikten erbjuder vi skräddarsydda psykologtjänster där elever, lärare och ledning ligger i fokus.

Vi kan tillsammans arbeta för en hållbar skola och uppnå:
 • Ökat välbefinnande bland personal med färre sjukskrivningar
 • Bättre ordning i klassrummet
 • Färre konflikter och bättre samarbete
 • Fler elever som lyckas nå sina kunskapsmål
 • Ökad användning av kunskaps om vad som gynnar barns och ungas inlärning, utveckling och psykiska hälsa.
Vill ni få en professionell rekommendation utifrån ert läge? Kontakta oss
Läs mer »

Elever

 • Hälsofrämjande och förebyggande föreläsningar, gruppsamtal och utbildningar
 • Bedömning av psykisk hälsa
 • Psykologisk behandling
 • Basutredning
 • Specialistutredning
Läs mer »

Lärare

 • Stresshantering
 • Konflikthantering
 • Utbildning i neuropsykiatriska funktionshinder
 • Utbildning i Tillämpad Beteendeanalys
 • Ledarskapsutveckling
 • Handledning i svåra elevärenden
 • Psykologisk behandling
Läs mer »

Ledning

 • Chefshandledning
 • Ledarskapsutveckling
 • Värdegrundsarbete
 • Implementeringskunskap
 • Krisstöd, krisbemötande
 • Arbetsmiljöinsatser
Läs mer »

Utbildningar

Moment Psykologi erbjuder föreläsningar och utbildningar till professionella och allmänheten.

Föreläsning och handledning

Pris lämnas vid förfrågan, välkommen att kontakta oss! Vid längre föreläsningar och utbildningsinsatser lämnar vi offert med hänsyn till omfattning efter era önskemål och behov.


Har du frågor, eller önskemål om en specifik utbildningsinsats, är du välkommen att höra av dig till VD Alexandra Arnberg på telefon 08-533 315 43. Du kan också höra av dig via e-post till kontakt@momentpsykologi.se

Senaste utbildningen:

Att få tillbaka sitt liv efter ett trauma

Ett seminarium om hur du som vän eller anhörig kan vara ett stöd för någon som har varit med om en svår händelse.
Föreläsningen riktar sig till drabbade och personer i deras sociala nätverk.

Läs mer »

Priser

Våra psykologtjänster debiteras enligt fastställd taxa för innevarande år. Vi vill att du skall veta vad du betalar för och vår målsättning är alltid att våra tjänster skall innebära kännbar förändring och utveckling. Vid uppdragsavtal med företag och offentlig verksamhet lämnas offert efter förfrågan. Hänsyn tas till uppdragets omfattning och längd. Välkommen att kontakta oss!
Läs mer »

Vanliga frågor

Här finns svar på dom vanligaste frågorna. Länk till FAQ
Läs mer »