Stockholm

Drottninggatan 99, 5 tr
113 60 Stockholm

08 533 315 43  |  kontakt@momentpsykologi.se

Öppettider

Ordinarie öppettider: Mån-fre: 08-17.
Telefontid mån-fre: 08-12 (telefonsvar dygnet runt för återbud).

Kontakta oss

Malmö

Storgatan 5
211 41 Malmö

040 120 300  |  malmo@momentpsykologi.se

Öppettider

Ordinarie öppettider: Mån-fre: 08-16.
Telefontid mån-fre: 08-10 (telefonsvar dygnet runt för återbud).

Öppettider under kvällar och helger kan eventuellt förekomma efter överenskommelse.

Kontakta oss

Umeå

Umestan Företagspark, hus 3
903 47 Umeå

090-350 51  |  umea@momentpsykologi.se

Öppettider

Ordinarie öppettider: Mån-fre: 08-16:30.
Telefontid mån-fre: 08-12 (telefonsvar dygnet runt för återbud).

Kontakta oss

Alexandra-Arnberg_Moment-Psykologi_.jpg

Alexandra Arnberg

VD och verksamhetschef

×
Alexandra-Arnberg_Moment-Psykologi_.jpg

Alexandra Arnberg

VD och verksamhetschef

Alexandra är VD och grundare till Moment Psykologi. Hon är legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykologi, och legitimerad psykoterapeut (KBT). Idag arbetar Alexandra med att i rollen som VD leda och utveckla Moment, varav Moment BUMM är en av våra verksamheter.

Annette-Enstrom_Moment-Psykologi_.jpg

Annette Enström

Enhetschef Stockholm (t.f.)

×
Annette-Enstrom_Moment-Psykologi_.jpg

Annette Enström

Enhetschef Stockholm (t.f.)

Annette har 25 års erfarenhet som chef inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Hon har under de senaste åren arbetat med stora utvecklings- och förändringsledningsuppdrag. I sin yrkesbakgrund har Annette arbetat som verksamhetschef, HR-chef, affärsansvarig, regionchef, regiondirektör och marknadschef. Annette har ett djupt engagemang för människors välbefinnande och vill bidra till god mental hälsa för våra klienter och patienter.

Cecilia-Torsell.jpg

Cecilia Torsell

Ekonomichef

×
Cecilia-Torsell.jpg

Cecilia Torsell

Ekonomichef

Cecilia har 15 års erfarenhet som ekonomichef/ekonomiansvarig inom hälso- och sjukvårdsbranschen. I sin yrkesbakgrund har Cecilia arbetat som ekonomichef, ekonomiansvarig, och controller.

Sharon-Lind.jpg

Sharon Lind

Kommunikations- och marknadschef

×
Sharon-Lind.jpg

Sharon Lind

Kommunikations- och marknadschef

Sharon har 15 års erfarenhet inom kommunikation och projektledning. Hon har även arbetat med hållbarhet, Lean och verksamhetsutveckling.

Sofie-Bergling.jpg

Sofie Bergling

Enhetschef Stockholm

×
Sofie-Bergling.jpg

Sofie Bergling

Enhetschef Stockholm

Sofie har utbildning inom klinisk psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi och statistik. Hon har internationell examen från Goldsmiths University London samt Köpenhamns universitet och har erfarenhet att arbeta med kris och trauma i Sri Lanka. Hon är även utbildad i föräldrastödsprogrammet Komet.

Under sina år på Moment har Sofie arbetat med neuropsykiatriska utredningar av ADHD, autism och psykiatrisk differentialdiagnostik. Hon har tagit emot  patienter för bland annat ångest, depression, tvång, sömnstörningar och utmattningssyndrom. Hon har jag deltagit i forskningsprojekt på Karolinska institutet, varit utlånad till flera vårdcentraler, ansvarat för skolområdet, verkat som skolpsykolog, handledarutbildat, varit tillförordnad enhetschef i Malmö och har tillsammans med en kollega hållit föräldrastödsutbildningar.

Laila-Fahlborg.jpg

Laila Fahlborg

HR-chef (t.f.)

×
Laila-Fahlborg.jpg

Laila Fahlborg

HR-chef (t.f.)

DSC08184-M.jpg

Caroline De Visscher

Överläkare, specialist inom barn- och ungdomspsykiatri, Med. Dr.

×
DSC08184-M.jpg

Caroline De Visscher

Överläkare, specialist inom barn- och ungdomspsykiatri, Med. Dr.

Caroline är leg. läkare, specialist i barn och ungdomspsykiatri och Med. Dr. i klinisk neurovetenskap. Hon har en gedigen erfarenhet av autism och ADHD hos barn och unga. I sin yrkesbakgrund har Caroline arbetat med patienter med barnpsykiatrisk och neuroinflammatorisk sjukdom, både på barnsjukhus och inom öppenvården. Caroline har mångårig erfarenhet av att utveckla vård och forskning för patienter i gränslandet mellan psykiatriska och somatiska sjukdomstillstånd.

På Moment BUMM är Caroline Överläkare. Utöver arbete med vårdrutiner och patientsäkerhet arbetar Caroline kliniskt med neuropsykiatriska utredningar och med uppföljning av patienter med neuropsykiatriska tillstånd.

Fredrika-Sader_Moment-Psykologi.jpg

Fredrika Säde

Leg psykolog

×
Fredrika-Sader_Moment-Psykologi.jpg

Fredrika Säde

Leg psykolog

Fredrika arbetar med neuropsykiatriska utredningar samt rådgivning och behandling med inriktning KBT för ungdomar och vuxna. I sin yrkesbakgrund inom allmänpsykiatrin har hon arbetat med bedömning och behandling av olika former av psykisk ohälsa såsom ångest, oro, depression, posttraumatisk stress, tvång, ätstörningar och personlighetssyndrom. Fredrika har också flera års erfarenhet av behandling med dialektisk beteendeterapi (DBT) för behandling av mer komplexa problem med känslor, relationer och självdestruktiva beteenden. Fredrika har psykologexamen från Uppsala universitet och har tidigare även arbetat inom den specialiserade ätstörningsvården. Hon engageras av allas rätt till evidensbaserad behandling och har också fördjupat sig inom arbete mot våld i nära relationer.

camilla-foto.jpg

Camilla Palmgren

Leg psykolog, enhetschef Malmö (t.f.)

×
camilla-foto.jpg

Camilla Palmgren

Leg psykolog, enhetschef Malmö (t.f.)

Camilla börjar på Moment Psykologi 9 september. Hon arbetar med bedömning och utredning av neuropsykiatriska tillstånd och psykiatrisk samsjuklighet. Hon har en bred bakgrund inom specialistpsykiatrin och har arbetat med utredning och behandling av både barn och vuxna. Camilla har även yrkeserfarenhet av beroendevård och har arbetat med personer som har stora svårigheter med känsloreglering. Camillas fokus är att ge människor bra förutsättningar att förstå sig själva bättre och ge ett professionellt och tydligt underlag då det efterfrågas i skola eller yrkesliv.

Sofi-NIlsson.jpg

Sofi Nilsson

Affärsstöd administration, medicinsk sekreterare och vårdkoordinator, enhetschef Malmö (t.f.)

×
Sofi-NIlsson.jpg

Sofi Nilsson

Affärsstöd administration, medicinsk sekreterare och vårdkoordinator, enhetschef Malmö (t.f.)

Mathias-Sjoberg-w.jpg

Mathias Sjöberg

Specialistläkare psykiatri

×
Mathias-Sjoberg-w.jpg

Mathias Sjöberg

Specialistläkare psykiatri

På Moment arbetar Mathias som specialistläkare inom psykiatri och genomför neuropsykiatriska utredningar av ungdomar. Mathias har arbetat som överläkare inom flera verksamheter, däribland på Maria Ungdom som ansvarig överläkare för akuten och slutenvården, på Danderyds sjukhus inom den psykiatriska slutenvården samt på en psykiatri- och beroendemottagning inom den offentliga vården.

SYMB_Akero-L.png

Nanna Byström

Specialistläkare psykiatri

×
SYMB_Akero-L.png

Nanna Byström

Specialistläkare psykiatri

Nanna har mångårig erfarenhet av att utreda ADHD och Autism hos barn, ungdomar och vuxna. På Moment Psykologi arbetar hon med neuropsykiatriska utredningar.

Ewa-Tanc-webb.jpg

Ewa Tanc

Specialistläkare barn- och ungdomspsykiatri

×
Ewa-Tanc-webb.jpg

Ewa Tanc

Specialistläkare barn- och ungdomspsykiatri

SYMB_Akero-L.png

Lisa Halldén

Specialistläkare psykiatri

×
SYMB_Akero-L.png

Lisa Halldén

Specialistläkare psykiatri

DSC07942-copy-M.jpg

Amanda Stålhandske

Överläkare, specialist inom barn- och ungdomspsykiatri

×
DSC07942-copy-M.jpg

Amanda Stålhandske

Överläkare, specialist inom barn- och ungdomspsykiatri

Maria-Vikerfors.jpg

Maria Vikerfors

Specialistläkare psykiatri

×
Maria-Vikerfors.jpg

Maria Vikerfors

Specialistläkare psykiatri

Hjalmar-Nowak.jpg

Hjalmar Nowak

Specialistläkare barn- och ungdomspsykiatri

×
Hjalmar-Nowak.jpg

Hjalmar Nowak

Specialistläkare barn- och ungdomspsykiatri

Michail-Stergiou.jpg

Michail Stergiou

Specialistläkare barn- och ungdomsmedicin och barn- och ungdomspsykiatri

×
Michail-Stergiou.jpg

Michail Stergiou

Specialistläkare barn- och ungdomsmedicin och barn- och ungdomspsykiatri

Michail är leg. läkare och specialist i barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatri. På Moment arbetar Michail med utredningar och ADHD-medicinering.

Maria-Burman-ny-bild-mindre.jpg

Maria Burman

Leg psykolog

×
Maria-Burman-ny-bild-mindre.jpg

Maria Burman

Leg psykolog

På Moment Psykologi träffar Maria Burman vuxna och unga klienter som har besvär med nedstämdhet/depression, oro/ångest, stress, relationsproblem, sorg, kris och funktionshindrande medicinska tillstånd. Maria har lång erfarenhet av att jobba med par, tillhör pionjärerna inom digital parterapi och är en av författarna till självhjälpsboken ”Närmare varandra. Nio veckor till en starkare parrelation”. Maria träffar även föräldrar som vill ha hjälp i sin föräldraroll. Maria erbjuder KBT inom Vårdval Psykoterapi i Region Skåne (från 16 år) och KBT/ACT/rådgivning/parterapi i privat regi.

Filip-Arnberg_Moment-Psykologi.jpg

Filip Arnberg

Vetenskaplig rådgivare, docent i klinisk psykologi

×
Filip-Arnberg_Moment-Psykologi.jpg

Filip Arnberg

Vetenskaplig rådgivare, docent i klinisk psykologi

Filip  är leg psykolog, docent i klinisk psykologi och forskar vid Nationellt kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet. Han är en av de kunnigaste i Sverige inom området och anlitas ofta som expert i många sammanhang. Filip är en uppskattad föreläsare, där han omsätter forskning inom stress, kris och trauma till praktiska råd och tips som har betydelse för en god återhämtning. Du får lära dig om vad vi kan göra och helst inte ska göra efter svåra händelser, och vilka professionella insatser som kan hjälpa vuxna, barn och ungdomar som har varit med om svåra händelser och långvarig stress. På Moment Psykologi medverkar han även som vetenskaplig rådgivare med fokus på metodutveckling, utvärdering och utvecklingsarbete.

Lovisa-Schill_Moment-Psykologi.jpg

Lovisa Schill

Leg psykolog

×
Lovisa-Schill_Moment-Psykologi.jpg

Lovisa Schill

Leg psykolog

Lovisa har i sin yrkesbakgrund främst arbetat med barn, ungdomar och föräldrar inom barnsjukvård, barn- och ungdomspsykiatri och primärvård (mödra- och barnhälsovård). Hon har stor erfarenhet av att utreda barn och ungdomar med olika typer av neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar. På Moment arbetar hon med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar samt med behandling och föräldrastöd.

Victor-Backstrom_Moment-Psykologi.jpg

Victor Mohseni Kabir Bäckström

Leg psykolog

×
Victor-Backstrom_Moment-Psykologi.jpg

Victor Mohseni Kabir Bäckström

Leg psykolog

Victor har i sin yrkesbakgrund främst arbetat med utbildning inom skola, samt med neuropsykologisk utredning av vuxna inom allmänpsykiatrisk öppenvård. Han har även ett stort intresse för arbetslivets psykologi och skrev sitt exjobb om ledarskapsutveckling i näringslivet.

På Moment tar han emot såväl barn som vuxna för bedömning, behandling med inriktning KBT och neuropsykologisk utredning.

Maria-Danielsson_Moment-Psykologi.jpg

Maria Danielsson

Leg psykolog, leg psykoterapeut

×
Maria-Danielsson_Moment-Psykologi.jpg

Maria Danielsson

Leg psykolog, leg psykoterapeut

SYMB_Akero-L.png

Helena Wallberg

Leg psykolog

×
SYMB_Akero-L.png

Helena Wallberg

Leg psykolog

Helena har mångårig erfarenhet av att utreda ADHD och Autism hos barn och ungdomar. På Moment Psykologi arbetar hon med neuropsykiatriska utredningar.

SYMB_Akero-L.png

Katja Hansson

Leg psykolog

×
SYMB_Akero-L.png

Katja Hansson

Leg psykolog

Cecilia-Andersson.jpg

Cecilia Andersson

Leg psykolog

×
Cecilia-Andersson.jpg

Cecilia Andersson

Leg psykolog

Cecilia Andersson är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi. Cecilia har mångårig erfarenhet av att arbeta som klinisk psykolog med bedömning, utredning och behandling inom barn och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin och första linjens vård. Cecilia har lång erfarenhet av arbete med neuropsykiatriska utredningar, föräldrastödjande insatser, psykologisk rådgivning och behandling, fortbildning och samverkan. På Moment psykologi arbetar Cecilia med neuropsykiatriska utredningar.

Nina-Schwarz-w.jpg

Nina Schwarz

Leg psykolog, leg psykoterapeut

×
Nina-Schwarz-w.jpg

Nina Schwarz

Leg psykolog, leg psykoterapeut

Nina är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. På Moment arbetar hon med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. I mötet med sina patienter har hon ofta stor glädje av sina språkkunskaper i ryska och mandarin. Nina har tidigare arbetat inom BUP, varifrån hon har mångårig erfarenhet av behandling och utredning av barn i alla åldrar. När det gäller yngre barn har Nina arbetat mycket samspel och anknytning.

Axel-Hellenius-webb.jpg

Axel Hellenius

Leg psykolog

×
Axel-Hellenius-webb.jpg

Axel Hellenius

Leg psykolog

Axel är legitimerad psykolog och har sin examen från Psykologprogrammet på Karolinska Institutet. Han har tidigare arbetat inom vuxenpsykiatrin, både inom utredning och behandling. På Moment arbetar Axel med neuropsykiatriska utredningar, med framförallt vuxna och tonåringar från 15 år och uppåt.

Elsa-Olterman-webb.jpg

Elsa Olterman

Leg psykolog

×
Elsa-Olterman-webb.jpg

Elsa Olterman

Leg psykolog

På Moment Psykologi träffar Elsa patienter från 16 år som har besvär av depression, stress, oro och ångest. Tidigare har Elsa arbetat inom allmänpsykiatrin och beroendevården. Hon har särskild erfarenhet av att behandla unga vuxna, blivande föräldrar samt närstående till allvarligt sjuka. Hon arbetar med KBT och har fördjupat sig inom metoden Compassionfokuserad Terapi (CFT). Elsa erbjuder KBT inom Vårdval Psykoterapi i Region Skåne (från 16 år) och KBT/CFT/rådgivning i privat regi. Elsa erbjuder och är van vid arbete på engelska.

Resized_20211005_175213.jpeg

Tomas Sjökvist

Leg psykolog

×
Resized_20211005_175213.jpeg

Tomas Sjökvist

Leg psykolog

På Moment behandlar Tomas Sjökvist ungdomar och vuxna med till exempel tvång, depression, ångest, stress- och utmattningsproblematik. Tomas har tidigare framförallt arbetat inom allmänpsykiatrin och vuxenhabiliteringen. Han har erfarenhet av att genomföra psykologiska bedömningar, personlighetsutredningar, neuropsykiatriska utredningar, KBT-behandling (individuellt och i grupp) samt av att handleda personal.

Helen-Infeldt-webb.jpg

Helen Infeldt

Leg psykolog

×
Helen-Infeldt-webb.jpg

Helen Infeldt

Leg psykolog

Helen har mångårig erfarenhet av utredning, bedömning och behandling av vuxna inom flera olika vårdnivåer. Helen har arbetat med minnesutredningar, neuropsykiatriska utredningar av ADHD och autismspektrumtillstånd samt med KBT-behandling för depression, ångesttillstånd, sömnbesvär, relationsproblem, stress/utmattning mm. På Moment Psykologi arbetar Helen med neuropsykiatriska utredningar av vuxna. Helen har psykologexamen från Stockholms universitet.

Farzaneh-Pournasiri.jpg

Farzaneh Pournasiri

Leg psykolog, specialist neuropsykologi

×
Farzaneh-Pournasiri.jpg

Farzaneh Pournasiri

Leg psykolog, specialist neuropsykologi

Farzaneh är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi med inriktning neuropsykologi. Hon har lång erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatrin där hon arbetat med bedömning och utredning av små barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder såsom ADHD och autismspektrumstörning. Hon har också erfarenhet av konsultation, handledning och utbildning liksom erfarenhet av utredning av barn och ungdomar med utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser/sjukdom inom barnneurologi. Under de senaste åren har hon arbetat inom rättspsykiatri med utredning och riskbedömning av vuxna med olika psykiatriska diagnoser och missbruksproblematik.

Tove-Hultman-Boye.jpg

Tove Hultman Boye

Leg psykolog

×
Tove-Hultman-Boye.jpg

Tove Hultman Boye

Leg psykolog

På Moment arbetar Tove med behandling av tonåringar, unga vuxna och vuxna samt håller i handledaruppdrag. Hon har verkat som psykolog under tolv år och har arbetat mycket med små barn med autism på habiliteringen på Autismcentrum. Under de senaste åren har Tove arbetat med metoden ACT – Acceptance and Commitment Therapy – i samband med behandling av smärta och utmattning hos vuxna. Tove har ett förflutet som sångerska, främst inom opera och klassiskt, och sjunger nuförtiden både jazz och i kammarkör samt spelar folkmusik på fiol.

Fernanda-Fairminer-Rojas.jpg

Fernanda Fairminer Rojas

Leg psykoterapeut

×
Fernanda-Fairminer-Rojas.jpg

Fernanda Fairminer Rojas

Leg psykoterapeut

Fernanda är legitimerad kognitiv psykoterapeut, utbildad i Storbritannien, med kandidatexamen från University of Surrey och postgrad från Royal Holloway och UCL.

Fernanda är renodlad KBT-terapeut och har ett specialintresse och en spetskompetens inom multikulturella frågor och arbetar på såväl svenska som engelska och spanska. Utöver det har hon en bred klinisk bakgrund, med erfarenhet från primärvård, allmänpsykiatrin och subspecialiserade mottagningar, inom bland annat ätstörningar samt stress och trauma.

På Moment arbetar Fernanda främst kliniskt, med barn, unga och vuxna inom ramen för försäkringsärenden och första linjen.

Kajsa-Hakansson-1.jpg

Kajsa Johansson

Leg psykolog

×
Kajsa-Hakansson-1.jpg

Kajsa Johansson

Leg psykolog

Kajsa har en bakgrund i digital primärvård och har där jobbat främst med vuxna, men också med barn och ungdomar. På Moment jobbar Kajsa med patienter inom Vårdval psykoterapi samt privata klienter och försäkringsklienter. Till Kajsa kan du söka för bland annat olika typer av ångestproblematik, nedstämdhet och stress. Kajsa har även jobbat på BUP och som skolpsykolog. Hon träffar därför också gärna barn från lågstadieålder, ungdomar och deras familjer. Hon har även möjlighet att hålla föreläsningar och utbildningsinsatser.

Johanna-Bengtsson.jpg

Johanna Bengtsson

Leg psykolog

×
Johanna-Bengtsson.jpg

Johanna Bengtsson

Leg psykolog

Johanna arbetar med psykologisk behandling av barn, ungdomar och vuxna, neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar samt har skoluppdrag. Hon arbetar främst med KBT-baserad behandling och har gedigen erfarenhet av att behandla bland annat stressrelaterade besvär, depression, ångesttillstånd, kriser, sorg och konflikthantering och har arbetat med föräldrastöd/träning. Johanna har tidigare även arbetat som ekonom med bland annat marknadsföring.

Jenny-Killgrenw.jpg

Jenny Killgren

Leg psykolog

×
Jenny-Killgrenw.jpg

Jenny Killgren

Leg psykolog

Jenny är leg psykolog och vidareutbildad i Compassion-fokuserad terapi och KBT för trauma. På Moment träffar Jenny vuxna patienter, både de som kommer till oss via försäkringsbolag och de som söker privat.

Maj-Karlsson.jpg

Maj Karlsson

Leg psykolog

×
Maj-Karlsson.jpg

Maj Karlsson

Leg psykolog

Maj jobbar med KBT-behandling och träffar patienter som kommer på remiss inom Vårdval psykoterapi samt privata klienter. Hon hjälper patienter med framförallt depression, ångesttillstånd och stress. Maj kommer ursprungligen från Helsingfors och arbetade där som journalist, innan hon flyttade till Sverige och utbildade sig till psykolog. I mötet med patienter kan hon använda sig av sina kunskaper i såväl svenska som engelska och finska.

Fredrik-Gisselsson.jpg

Fredrik Gisselsson

Leg psykolog

×
Fredrik-Gisselsson.jpg

Fredrik Gisselsson

Leg psykolog

På Moment arbetar Fredrik med psykologisk behandling av patienter inom Vårdval psykoterapi samt klienter som kommer privat och via sina försäkringsbolag. Fredrik har en gedigen bakgrund inom psykosvården i Region Stockholm och har arbetat på bland annat Barn- och ungdomspsykiatrin, Mobila akutenheten och DBT-teamet, där han hjälpt unga patienter som lider av psykossjukdomar, bipolaritet, emotionell instabilitet och självskadebeteenden.

Babe-Stromberg.jpg

Babe Strömberg

Leg psykolog

×
Babe-Stromberg.jpg

Babe Strömberg

Leg psykolog

Babe är leg psykolog och på Moment jobbar hon med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar. Babe har lång och bred erfarenhet av att hjälpa personer med autism och har arbetat på barn- och ungdomshabiliteringen, BUP och som skolpsykolog. Hon är även utbildad vid Division TEACCH, i ett pedagogiskt arbetssätt anpassat för personer med autismspektrumtillstånd.

Helena-Jersak-webb.jpg

Helena Jersak

Leg psykolog, leg psykoterapeut och specialist i psykoterapi/psykologisk behandling, PhD i klinisk psykologi

×
Helena-Jersak-webb.jpg

Helena Jersak

Leg psykolog, leg psykoterapeut och specialist i psykoterapi/psykologisk behandling, PhD i klinisk psykologi

På Moment arbetar Helena med NP-utredningar på vuxna patienter. Helena har en PhD i klinisk psykologi med fokus på psykoterapiforskning från USA, där hon bott och verkat i 20 år. Hon har jobbat inom allmänpsykiatri, primärvård och rättspsykiatri. Helena har spetskompetens inom ätstörningsområdet och har jobbat kliniskt med ätstörningar till och från i 20 år, senast som forsknings- och utvecklingsledare inom FoUU/Regions Skåne.

Frida-Janson.jpg

Frida Janson

Leg psykolog

×
Frida-Janson.jpg

Frida Janson

Leg psykolog

På Moment arbetar Frida med neuropsykiatriska utredningar av vuxna. Hon är legitimerad psykolog och har inom ramen för sin specialistutbildning gått kurser i bl.a. neuropsykologi, ACT, beteendeanalys och parterapi. Frida är även certifierad schematerapeut.

SYMB_Akero-L.png

Gun-Inger Vestlund

Leg psykolog

×
SYMB_Akero-L.png

Gun-Inger Vestlund

Leg psykolog

Gun-Inger har lång och gedigen erfarenhet av utredningar av både barn och vuxna. Hon har även drivit psykologföretag och lett specialistkurser i utredningsmetodik inom differentialdiagnostik för autism och ADHD. På Moment arbetar Gun-Inger med utredning av vuxna.

Alexander-Unge.jpg

Alexander Unge

Leg psykolog

×
Alexander-Unge.jpg

Alexander Unge

Leg psykolog

Saglara-Kokoueva-web.jpg

Saglara Kokoueva

Leg psykolog

×
Saglara-Kokoueva-web.jpg

Saglara Kokoueva

Leg psykolog

Kristina-Jonsson-w.jpg

Kristina Jönsson

Leg psykolog

×
Kristina-Jonsson-w.jpg

Kristina Jönsson

Leg psykolog

Kristina jobbar med utredning av barn på vår mottagning i Malmö. Hon är leg psykolog och specialist inom klinisk barn- och ungdomspsykologi. Kristina har lång och bred erfarenhet inom professionen och har tidigare arbetat bland annat som skolpsykolog, inom BUP och på HVB-hem.

Yahya-Safaa.jpg

Yahya Safaa

PTP-psykolog

×
Yahya-Safaa.jpg

Yahya Safaa

PTP-psykolog

Yahya är PTP-psykolog på Moment och har gått Psykologprogrammet med KBT-inriktning på Karolinska institutet. Han har tidigare arbetat mycket med barn och unga, bland annat inom beroendecentrum med återfallspreventionsbehandlingar. På Moment arbetar Yahya med bedömningssamtal, behandlingar, rådgivning och stödsamtal.

Isabelle-Petrovic.jpg

Isabelle Petrovic

PTP-psykolog

×
Isabelle-Petrovic.jpg

Isabelle Petrovic

PTP-psykolog

Isabelle är PTP-psykolog på Moment och har gått Psykologprogrammet på Karolinska institutet. Isabelle har tidigare arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin som psykologkandidat och psykologassistent.

Berina-Kadenic-webb.jpg

Berina Kadenic

Affärsstöd administration och medicinsk sekreterare

×
Berina-Kadenic-webb.jpg

Berina Kadenic

Affärsstöd administration och medicinsk sekreterare

image001.jpg

Malin Ragnarsson

Ekonomiassistent

×
image001.jpg

Malin Ragnarsson

Ekonomiassistent

Mia-Peltomaki-w.jpg

Mia Peltomäki

Affärsstöd administration

×
Mia-Peltomaki-w.jpg

Mia Peltomäki

Affärsstöd administration

Mia har 16 års gedigen erfarenhet inom vårdadministration, med befattningar inom reception, backoffice och olika koordinerande roller.

Irina-Popova.jpg

Irina Popova

Affärsstöd administration

×
Irina-Popova.jpg

Irina Popova

Affärsstöd administration

Irina har en bakgrund inom affärsjuridik samt inköp och administration. På Moment bokar och tar hon emot besökare, sköter löpande administration och ansvarar för bokning av NP-utredningar.

Amanda-DeWitt.jpg

Amanda DeWitt

Ekonomiassistent

×
Amanda-DeWitt.jpg

Amanda DeWitt

Ekonomiassistent

Amanda har en fil. kand. i nationalekonomi från Stockholms och Uppsala universitet. Hon har tidigare jobbat som bland annat lärarvikarie, idrottsledare och junior accountant.

Maria-Pettersson-w.jpg

Maria Pettersson

Affärsstöd administration

×
Maria-Pettersson-w.jpg

Maria Pettersson

Affärsstöd administration

Maria har en gedigen bakgrund inom vårdadministration. På Moment tar hon emot besökare, arbetar back office och bokar in bland annat försäkringsklienter och första linjen-patienter.

SYMB_Akero-L.png

Camilla Andersson

Affärsstöd administration

×
SYMB_Akero-L.png

Camilla Andersson

Affärsstöd administration

Camilla har gedigen erfarenhet som receptionist och administratör inom vården. På Moment utgör hon det första mötet med patienten – i receptionen, på telefon och på mejl.

SYMB_Akero-L.png

Eva Klippinge

Affärsstöd ekonomi

×
SYMB_Akero-L.png

Eva Klippinge

Affärsstöd ekonomi

Moment-Psykologi

Synpunkter och klagomål

Dina upplevelser av vården och bemötandet är värdefull och lärorik kunskap för att vi skall kunna förbättra och utveckla oss. Vi vill gärna ha dina synpunkter, både ris och ros.

En pojke planterar ett äppelträd