En glad pojke sitter i ett äppelträd med ett äpple

Rådgivning, behandling och utredning för psykisk hälsa

Varmt välkommen till vår mottagningsverksamhet för psykisk hälsa. Hos oss kan du få hjälp med stress, oro och nedstämdhet. Här hittar du specialistkompetens inom neuropsykiatri, ADHD och autism. Kontakta oss för mer information eller för att boka en tid. Telefon: 08 533 315 43


En pojke planterar ett äppelträd

Rådgivning, behandling och utredning för psykisk hälsa

Varmt välkommen till vår mottagningsverksamhet för psykisk hälsa. Hos oss kan du få hjälp med stress, oro och nedstämdhet. Här hittar du specialistkompetens inom neuropsykiatri, ADHD och autism. Kontakta oss för mer information eller för att boka en tid. Telefon: 08 533 315 43


Två barn vattnar en äppelplanta

Rådgivning, behandling och utredning för psykisk hälsa

Varmt välkommen till vår mottagningsverksamhet för psykisk hälsa. Hos oss kan du få hjälp med stress, oro och nedstämdhet. Här hittar du specialistkompetens inom neuropsykiatri, ADHD och autism. Kontakta oss för mer information eller för att boka en tid. Telefon: 08 533 315 43


Två barn plockar äpplen från ett äppelträd

Rådgivning, behandling och utredning för psykisk hälsa

Varmt välkommen till vår mottagningsverksamhet för psykisk hälsa. Hos oss kan du få hjälp med stress, oro och nedstämdhet. Här hittar du specialistkompetens inom neuropsykiatri, ADHD och autism. Kontakta oss för mer information eller för att boka en tid. Telefon: 08 533 315 43


Sofie-Bergling.jpg

Sofie Bergling

Verksamhetschef, leg psykolog

×
Sofie-Bergling.jpg

Sofie Bergling

Verksamhetschef, leg psykolog

Sofie har utbildning inom klinisk psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi och statistik. Hon har internationell examen från Goldsmiths University London samt Köpenhamns universitet och har erfarenhet att arbeta med kris och trauma i Sri Lanka. Hon är även utbildad i föräldrastödsprogrammet Komet.

Under sina år på Moment har Sofie arbetat med neuropsykiatriska utredningar av ADHD, autism och psykiatrisk differentialdiagnostik. Hon har tagit emot  patienter för bland annat ångest, depression, tvång, sömnstörningar och utmattningssyndrom. Hon har jag deltagit i forskningsprojekt på Karolinska institutet, varit utlånad till flera vårdcentraler, ansvarat för skolområdet, verkat som skolpsykolog, handledarutbildat, varit tillförordnad enhetschef i Malmö och har tillsammans med en kollega hållit föräldrastödsutbildningar.

Fredrika-Sader_Moment-Psykologi.jpg

Fredrika Säde

Psykologiskt ledningsansvarig, leg psykolog

×
Fredrika-Sader_Moment-Psykologi.jpg

Fredrika Säde

Psykologiskt ledningsansvarig, leg psykolog

Fredrika arbetar med neuropsykiatriska utredningar samt rådgivning och behandling med inriktning KBT för ungdomar och vuxna. I sin yrkesbakgrund inom allmänpsykiatrin har hon arbetat med bedömning och behandling av olika former av psykisk ohälsa såsom ångest, oro, depression, posttraumatisk stress, tvång, ätstörningar och personlighetssyndrom. Fredrika har också flera års erfarenhet av behandling med dialektisk beteendeterapi (DBT) för behandling av mer komplexa problem med känslor, relationer och självdestruktiva beteenden. Fredrika har psykologexamen från Uppsala universitet och har tidigare även arbetat inom den specialiserade ätstörningsvården. Hon engageras av allas rätt till evidensbaserad behandling och har också fördjupat sig inom arbete mot våld i nära relationer.

Filip-Arnberg_Moment-Psykologi.jpg

Filip Arnberg

Vetenskaplig rådgivare, docent i klinisk psykologi

×
Filip-Arnberg_Moment-Psykologi.jpg

Filip Arnberg

Vetenskaplig rådgivare, docent i klinisk psykologi

Filip  är leg psykolog, docent i klinisk psykologi och forskar vid Nationellt kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet. Han är en av de kunnigaste i Sverige inom området och anlitas ofta som expert i många sammanhang. Filip är en uppskattad föreläsare, där han omsätter forskning inom stress, kris och trauma till praktiska råd och tips som har betydelse för en god återhämtning. Du får lära dig om vad vi kan göra och helst inte ska göra efter svåra händelser, och vilka professionella insatser som kan hjälpa vuxna, barn och ungdomar som har varit med om svåra händelser och långvarig stress. På Moment Psykologi medverkar han även som vetenskaplig rådgivare med fokus på metodutveckling, utvärdering och utvecklingsarbete.

Lovisa-Schill_Moment-Psykologi.jpg

Lovisa Schill

Leg psykolog

×
Lovisa-Schill_Moment-Psykologi.jpg

Lovisa Schill

Leg psykolog

Lovisa har lång och bred erfarenhet av arbete med barn, unga och deras föräldrar. Hon arbetar även med vuxna. Hon har en bakgrund inom barnsjukvård, barn- och ungdomspsykiatri och primärvård (mödra- och barnhälsovård). Hon har stor erfarenhet av att utreda barn och ungdomar med olika typer av neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar. På Moment arbetar Lovisa med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar samt med behandling och föräldrastöd.

Victor-Backstrom_Moment-Psykologi.jpg

Victor Mohseni Kabir Bäckström

Leg psykolog

×
Victor-Backstrom_Moment-Psykologi.jpg

Victor Mohseni Kabir Bäckström

Leg psykolog

Victor har i sin yrkesbakgrund främst arbetat med utbildning inom skola, samt med neuropsykologisk utredning av vuxna inom allmänpsykiatrisk öppenvård. Han har även ett stort intresse för arbetslivets psykologi och skrev sitt exjobb om ledarskapsutveckling i näringslivet.

På Moment tar han emot såväl barn som vuxna för bedömning, behandling med inriktning KBT och neuropsykologisk utredning.

Rickard-Dobak-we.jpg

Rickard Dobak

Leg psykolog

×
Rickard-Dobak-we.jpg

Rickard Dobak

Leg psykolog

Rickard är leg psykolog med lång och bred erfarenhet av psykologyrket. Han har tidigare arbetat inom företagshälsovård, på Plikt- och prövningsverket samt som verksamhetschef.

camilla-foto.jpg

Camilla Palmgren

Leg psykolog

×
camilla-foto.jpg

Camilla Palmgren

Leg psykolog

Camilla är leg psykolog och arbetar med bedömning och utredning av neuropsykiatriska tillstånd och psykiatrisk samsjuklighet. Hon har en bred bakgrund inom specialistpsykiatrin och har arbetat med utredning och behandling av både barn och vuxna. Camilla har även yrkeserfarenhet av beroendevård och har arbetat med personer som har stora svårigheter med känsloreglering. Camillas fokus är att ge människor bra förutsättningar att förstå sig själva bättre och ge ett professionellt och tydligt underlag då det efterfrågas i skola eller yrkesliv.

Nina-Schwarz.jpg

Nina Schwarz

Leg psykolog, leg psykoterapeut

×
Nina-Schwarz.jpg

Nina Schwarz

Leg psykolog, leg psykoterapeut

Nina är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. På Moment arbetar hon med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. I mötet med sina patienter har hon ofta stor glädje av sina språkkunskaper i ryska och mandarin. Nina har tidigare arbetat inom BUP, varifrån hon har mångårig erfarenhet av behandling och utredning av barn i alla åldrar. När det gäller yngre barn har Nina arbetat mycket med samspel och anknytning.

Axel-Hellenius.jpg

Axel Hellenius

Leg psykolog

×
Axel-Hellenius.jpg

Axel Hellenius

Leg psykolog

Axel är legitimerad psykolog och har sin examen från Psykologprogrammet på Karolinska Institutet. Han har tidigare arbetat inom vuxenpsykiatrin, både inom utredning och behandling. På Moment arbetar Axel med neuropsykiatriska utredningar, med tonåringar från 15 år och uppåt samt vuxna.

Elsa-Olterman-webb.jpg

Elsa Olterman

Leg psykolog

×
Elsa-Olterman-webb.jpg

Elsa Olterman

Leg psykolog

På Moment träffar Elsa patienter från 16 år som har besvär av depression, stress, oro och ångest. Tidigare har Elsa arbetat inom allmänpsykiatrin och beroendevården. Hon har särskild erfarenhet av att behandla unga vuxna, blivande föräldrar samt närstående till allvarligt sjuka. Hon arbetar med KBT och har fördjupat sig inom metoden Compassion-fokuserad Terapi (CFT). Elsa erbjuder KBT inom Vårdval Psykoterapi i Region Skåne (från 16 år) och KBT/CFT/rådgivning i privat regi. Elsa erbjuder och är van vid arbete på engelska.

Helen-Infeldt-webb.jpg

Helen Infeldt

Leg psykolog

×
Helen-Infeldt-webb.jpg

Helen Infeldt

Leg psykolog

Helen har mångårig erfarenhet av utredning, bedömning och behandling av vuxna inom flera olika vårdnivåer. Helen har arbetat med minnesutredningar, neuropsykiatriska utredningar av ADHD och autismspektrumtillstånd samt med KBT-behandling för depression, ångesttillstånd, sömnbesvär, relationsproblem, stress/utmattning med mera. På Moment arbetar Helen med neuropsykiatriska utredningar och KBT-behandling.

Farzaneh-Pournasiri.jpg

Farzaneh Pournasiri

Leg psykolog, specialist neuropsykologi

×
Farzaneh-Pournasiri.jpg

Farzaneh Pournasiri

Leg psykolog, specialist neuropsykologi

Farzaneh är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi med inriktning neuropsykologi. Hon har en bred erfarenhet av kliniskt arbete med neuropsykiatriska utredning och behandling av barn och vuxna. Farzaneh har tidigare arbetat på BUP och barnmedicin. Inom rättspsykiatri har hon arbetat med utredning och behandling av vuxna med olika psykiatriska diagnoser och missbruksproblematik. Farzaneh har också erfarenhet av konsultation, handledning och utbildning.

Tove-Hultman-Boye.jpg

Tove Hultman Boye

Leg psykolog

×
Tove-Hultman-Boye.jpg

Tove Hultman Boye

Leg psykolog

På Moment arbetar Tove med behandling av tonåringar, unga vuxna och vuxna som har besvär av depression, utmattning/stress och oro/ångest. Hon har mångårig erfarenhet av psykologyrket och har arbetat mycket med små barn med autism på habiliteringen på Autismcentrum. Under de senaste åren har Tove arbetat med metoden ACT – Acceptance and Commitment Therapy – i samband med behandling av smärta och utmattning hos vuxna. Tove har ett förflutet som sångerska, främst inom opera och klassiskt, och sjunger nuförtiden både jazz och i kammarkör samt spelar folkmusik på fiol. Hon erbjuder behandling på svenska och engelska.

Kajsa-Hakansson-1.jpg

Kajsa Johansson

Leg psykolog

×
Kajsa-Hakansson-1.jpg

Kajsa Johansson

Leg psykolog

Kajsa har en bakgrund i digital primärvård och har där jobbat främst med vuxna, men också med barn och ungdomar. På Moment jobbar Kajsa med patienter inom Vårdval psykoterapi samt privata klienter och försäkringsklienter. Till Kajsa kan du söka för bland annat olika typer av ångestproblematik, nedstämdhet och stress. Kajsa har även jobbat på BUP och som skolpsykolog. Hon träffar därför också gärna barn från lågstadieålder, ungdomar och deras familjer. Hon har även möjlighet att hålla föreläsningar och utbildningsinsatser.

Johanna-Bengtsson-w.jpg

Johanna Bengtsson

Leg psykolog

×
Johanna-Bengtsson-w.jpg

Johanna Bengtsson

Leg psykolog

Johanna arbetar med psykologisk behandling av barn, ungdomar och vuxna, neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar samt har skoluppdrag. Hon arbetar främst med KBT-baserad behandling och har gedigen erfarenhet av att behandla bland annat stressrelaterade besvär, depression, ångesttillstånd, kriser, sorg och konflikthantering och har arbetat med föräldrastöd/träning. Johanna har tidigare även arbetat som ekonom med bland annat marknadsföring.

Jenny-Killgrenw.jpg

Jenny Killgren

Leg psykolog

×
Jenny-Killgrenw.jpg

Jenny Killgren

Leg psykolog

Jenny är leg psykolog och vidareutbildad i Compassion-fokuserad terapi och KBT för trauma. På Moment träffar Jenny vuxna patienter, både de som kommer till oss via försäkringsbolag och de som söker privat.

Babe-Stromberg.jpg

Babe Strömberg

Leg psykolog

×
Babe-Stromberg.jpg

Babe Strömberg

Leg psykolog

Babe är leg psykolog och på Moment jobbar hon med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar. Babe har lång och bred erfarenhet av att hjälpa personer med autism och har arbetat på barn- och ungdomshabiliteringen, BUP och som skolpsykolog. Hon är även utbildad vid Division TEACCH, i ett pedagogiskt arbetssätt anpassat för personer med autismspektrumtillstånd.

Jill-Sjolund.jpg

Jill Sjölund

Leg psykolog

×
Jill-Sjolund.jpg

Jill Sjölund

Leg psykolog

Jill har bred erfarenhet av utredning, bedömning och behandling av vuxna. På Moment hjälper Jill vuxna som lider av bland annat depression, olika ångestsyndrom, beroende, ätstörning, posttraumatiskt stressyndrom och tvångssyndrom. Jill har även gedigen erfarenhet av utredning och behandling av ADHD. Tidigare har hon arbetat inom allmänpsykiatrin och beroendevården.

Johan-Stake-w.jpg

Johan Stake

Leg psykolog

×
Johan-Stake-w.jpg

Johan Stake

Leg psykolog

Johan är legitimerad psykolog med specialiserade kunskaper om psykologisk behandling för barn och unga, samt föräldrastöd vid bråk och trots. Han har även flerårig erfarenhet av anpassning vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

På Moment träffar Johan familjer med barn och ungdomar som besväras av ångest, tvång, ilska, depression, stress, magbesvär, sömnsvårigheter eller relationssvårigheter. Johan jobbar också med handledning.

Johan är utbildad vid Karolinska institutet och har jobbat inom både primärvård och specialistpsykiatri. Till hans vidareutbildningar hör KOMET föräldraprogram för föräldrar till barn med trots, Coolkids behandling för barn med ångest, samt exponeringsbaserad KBT för funktionella magsmärtor. Han har även många års erfarenhet av att själv arbeta med mindfulness och medkänsla. Johan erbjuder vid behov kontakt på engelska.

Lucinda-Ernst-Barnard.jpg

Lucinda Ernst-Barnard

PTP-psykolog

×
Lucinda-Ernst-Barnard.jpg

Lucinda Ernst-Barnard

PTP-psykolog

Cecilia-Andersson.jpg

Cecilia Andersson

Leg psykolog

×
Cecilia-Andersson.jpg

Cecilia Andersson

Leg psykolog

Cecilia Andersson är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi. Cecilia har mångårig erfarenhet av att arbeta som klinisk psykolog med bedömning, utredning och behandling inom barn och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin och första linjens vård. Cecilia har lång erfarenhet av arbete med neuropsykiatriska utredningar, föräldrastödjande insatser, psykologisk rådgivning och behandling, fortbildning och samverkan. På Moment psykologi arbetar Cecilia med neuropsykiatriska utredningar.

Maria-Danielsson_Moment-Psykologi.jpg

Maria Danielsson

Leg psykolog, leg psykoterapeut

×
Maria-Danielsson_Moment-Psykologi.jpg

Maria Danielsson

Leg psykolog, leg psykoterapeut

Helena-Jersak-webb.jpg

Helena Jersak

Leg psykolog, leg psykoterapeut och specialist i psykoterapi/psykologisk behandling, PhD i klinisk psykologi

×
Helena-Jersak-webb.jpg

Helena Jersak

Leg psykolog, leg psykoterapeut och specialist i psykoterapi/psykologisk behandling, PhD i klinisk psykologi

På Moment arbetar Helena med NP-utredningar på vuxna patienter. Helena har en PhD i klinisk psykologi med fokus på psykoterapiforskning från USA, där hon bott och verkat i 20 år. Hon har jobbat inom allmänpsykiatri, primärvård och rättspsykiatri. Helena har spetskompetens inom ätstörningsområdet och har jobbat kliniskt med ätstörningar till och från i 20 år, senast som forsknings- och utvecklingsledare inom FoUU/Regions Skåne.

Saglara-Kokoueva-web.jpg

Saglara Kokoueva

Leg psykolog

×
Saglara-Kokoueva-web.jpg

Saglara Kokoueva

Leg psykolog

Kristina-Jonsson-w.jpg

Kristina Jönsson

Leg psykolog

×
Kristina-Jonsson-w.jpg

Kristina Jönsson

Leg psykolog

Kristina jobbar med utredning av barn på vår mottagning i Malmö. Hon är leg psykolog och specialist inom klinisk barn- och ungdomspsykologi. Kristina har lång och bred erfarenhet inom professionen och har tidigare arbetat bland annat som skolpsykolog, inom BUP och på HVB-hem.

Susanne-Lundahl.jpg

Susanne Lundahl

Leg psykolog, leg psykoterapeut

×
Susanne-Lundahl.jpg

Susanne Lundahl

Leg psykolog, leg psykoterapeut

Susanne är konsult på Moment och arbetar med neuropsykiatriska utredningar av barn i förskoleåldern. Susanne har lång erfarenhet som familjeterapeut och har arbetat på BUP i många år, bland annat i späd- och småbarnsteamet på BUP i Ystad.

Viveka-Skyttberg.jpg

Viveka Skyttberg

Leg psykolog

×
Viveka-Skyttberg.jpg

Viveka Skyttberg

Leg psykolog

SYMB_Akero-L.png

Helena Wallberg

Leg psykolog

×
SYMB_Akero-L.png

Helena Wallberg

Leg psykolog

Helena har mångårig erfarenhet av att utreda ADHD och Autism hos barn och ungdomar. På Moment Psykologi arbetar hon med neuropsykiatriska utredningar.

Sofie-Bergling.jpg

Sofie Bergling

Verksamhetschef, leg psykolog

×
Sofie-Bergling.jpg

Sofie Bergling

Verksamhetschef, leg psykolog

Sofie har utbildning inom klinisk psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi och statistik. Hon har internationell examen från Goldsmiths University London samt Köpenhamns universitet och har erfarenhet att arbeta med kris och trauma i Sri Lanka. Hon är även utbildad i föräldrastödsprogrammet Komet.

Under sina år på Moment har Sofie arbetat med neuropsykiatriska utredningar av ADHD, autism och psykiatrisk differentialdiagnostik. Hon har tagit emot  patienter för bland annat ångest, depression, tvång, sömnstörningar och utmattningssyndrom. Hon har jag deltagit i forskningsprojekt på Karolinska institutet, varit utlånad till flera vårdcentraler, ansvarat för skolområdet, verkat som skolpsykolog, handledarutbildat, varit tillförordnad enhetschef i Malmö och har tillsammans med en kollega hållit föräldrastödsutbildningar.

Fredrika-Sader_Moment-Psykologi.jpg

Fredrika Säde

Psykologiskt ledningsansvarig, leg psykolog

×
Fredrika-Sader_Moment-Psykologi.jpg

Fredrika Säde

Psykologiskt ledningsansvarig, leg psykolog

Fredrika arbetar med neuropsykiatriska utredningar samt rådgivning och behandling med inriktning KBT för ungdomar och vuxna. I sin yrkesbakgrund inom allmänpsykiatrin har hon arbetat med bedömning och behandling av olika former av psykisk ohälsa såsom ångest, oro, depression, posttraumatisk stress, tvång, ätstörningar och personlighetssyndrom. Fredrika har också flera års erfarenhet av behandling med dialektisk beteendeterapi (DBT) för behandling av mer komplexa problem med känslor, relationer och självdestruktiva beteenden. Fredrika har psykologexamen från Uppsala universitet och har tidigare även arbetat inom den specialiserade ätstörningsvården. Hon engageras av allas rätt till evidensbaserad behandling och har också fördjupat sig inom arbete mot våld i nära relationer.

Filip-Arnberg_Moment-Psykologi.jpg

Filip Arnberg

Vetenskaplig rådgivare, docent i klinisk psykologi

×
Filip-Arnberg_Moment-Psykologi.jpg

Filip Arnberg

Vetenskaplig rådgivare, docent i klinisk psykologi

Filip  är leg psykolog, docent i klinisk psykologi och forskar vid Nationellt kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet. Han är en av de kunnigaste i Sverige inom området och anlitas ofta som expert i många sammanhang. Filip är en uppskattad föreläsare, där han omsätter forskning inom stress, kris och trauma till praktiska råd och tips som har betydelse för en god återhämtning. Du får lära dig om vad vi kan göra och helst inte ska göra efter svåra händelser, och vilka professionella insatser som kan hjälpa vuxna, barn och ungdomar som har varit med om svåra händelser och långvarig stress. På Moment Psykologi medverkar han även som vetenskaplig rådgivare med fokus på metodutveckling, utvärdering och utvecklingsarbete.

Lovisa-Schill_Moment-Psykologi.jpg

Lovisa Schill

Leg psykolog

×
Lovisa-Schill_Moment-Psykologi.jpg

Lovisa Schill

Leg psykolog

Lovisa har lång och bred erfarenhet av arbete med barn, unga och deras föräldrar. Hon arbetar även med vuxna. Hon har en bakgrund inom barnsjukvård, barn- och ungdomspsykiatri och primärvård (mödra- och barnhälsovård). Hon har stor erfarenhet av att utreda barn och ungdomar med olika typer av neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar. På Moment arbetar Lovisa med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar samt med behandling och föräldrastöd.

Victor-Backstrom_Moment-Psykologi.jpg

Victor Mohseni Kabir Bäckström

Leg psykolog

×
Victor-Backstrom_Moment-Psykologi.jpg

Victor Mohseni Kabir Bäckström

Leg psykolog

Victor har i sin yrkesbakgrund främst arbetat med utbildning inom skola, samt med neuropsykologisk utredning av vuxna inom allmänpsykiatrisk öppenvård. Han har även ett stort intresse för arbetslivets psykologi och skrev sitt exjobb om ledarskapsutveckling i näringslivet.

På Moment tar han emot såväl barn som vuxna för bedömning, behandling med inriktning KBT och neuropsykologisk utredning.

Rickard-Dobak-we.jpg

Rickard Dobak

Leg psykolog

×
Rickard-Dobak-we.jpg

Rickard Dobak

Leg psykolog

Rickard är leg psykolog med lång och bred erfarenhet av psykologyrket. Han har tidigare arbetat inom företagshälsovård, på Plikt- och prövningsverket samt som verksamhetschef.

camilla-foto.jpg

Camilla Palmgren

Leg psykolog

×
camilla-foto.jpg

Camilla Palmgren

Leg psykolog

Camilla är leg psykolog och arbetar med bedömning och utredning av neuropsykiatriska tillstånd och psykiatrisk samsjuklighet. Hon har en bred bakgrund inom specialistpsykiatrin och har arbetat med utredning och behandling av både barn och vuxna. Camilla har även yrkeserfarenhet av beroendevård och har arbetat med personer som har stora svårigheter med känsloreglering. Camillas fokus är att ge människor bra förutsättningar att förstå sig själva bättre och ge ett professionellt och tydligt underlag då det efterfrågas i skola eller yrkesliv.

Nina-Schwarz.jpg

Nina Schwarz

Leg psykolog, leg psykoterapeut

×
Nina-Schwarz.jpg

Nina Schwarz

Leg psykolog, leg psykoterapeut

Nina är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. På Moment arbetar hon med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. I mötet med sina patienter har hon ofta stor glädje av sina språkkunskaper i ryska och mandarin. Nina har tidigare arbetat inom BUP, varifrån hon har mångårig erfarenhet av behandling och utredning av barn i alla åldrar. När det gäller yngre barn har Nina arbetat mycket med samspel och anknytning.

Axel-Hellenius.jpg

Axel Hellenius

Leg psykolog

×
Axel-Hellenius.jpg

Axel Hellenius

Leg psykolog

Axel är legitimerad psykolog och har sin examen från Psykologprogrammet på Karolinska Institutet. Han har tidigare arbetat inom vuxenpsykiatrin, både inom utredning och behandling. På Moment arbetar Axel med neuropsykiatriska utredningar, med tonåringar från 15 år och uppåt samt vuxna.

Elsa-Olterman-webb.jpg

Elsa Olterman

Leg psykolog

×
Elsa-Olterman-webb.jpg

Elsa Olterman

Leg psykolog

På Moment träffar Elsa patienter från 16 år som har besvär av depression, stress, oro och ångest. Tidigare har Elsa arbetat inom allmänpsykiatrin och beroendevården. Hon har särskild erfarenhet av att behandla unga vuxna, blivande föräldrar samt närstående till allvarligt sjuka. Hon arbetar med KBT och har fördjupat sig inom metoden Compassion-fokuserad Terapi (CFT). Elsa erbjuder KBT inom Vårdval Psykoterapi i Region Skåne (från 16 år) och KBT/CFT/rådgivning i privat regi. Elsa erbjuder och är van vid arbete på engelska.

Helen-Infeldt-webb.jpg

Helen Infeldt

Leg psykolog

×
Helen-Infeldt-webb.jpg

Helen Infeldt

Leg psykolog

Helen har mångårig erfarenhet av utredning, bedömning och behandling av vuxna inom flera olika vårdnivåer. Helen har arbetat med minnesutredningar, neuropsykiatriska utredningar av ADHD och autismspektrumtillstånd samt med KBT-behandling för depression, ångesttillstånd, sömnbesvär, relationsproblem, stress/utmattning med mera. På Moment arbetar Helen med neuropsykiatriska utredningar och KBT-behandling.

Farzaneh-Pournasiri.jpg

Farzaneh Pournasiri

Leg psykolog, specialist neuropsykologi

×
Farzaneh-Pournasiri.jpg

Farzaneh Pournasiri

Leg psykolog, specialist neuropsykologi

Farzaneh är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi med inriktning neuropsykologi. Hon har en bred erfarenhet av kliniskt arbete med neuropsykiatriska utredning och behandling av barn och vuxna. Farzaneh har tidigare arbetat på BUP och barnmedicin. Inom rättspsykiatri har hon arbetat med utredning och behandling av vuxna med olika psykiatriska diagnoser och missbruksproblematik. Farzaneh har också erfarenhet av konsultation, handledning och utbildning.

Tove-Hultman-Boye.jpg

Tove Hultman Boye

Leg psykolog

×
Tove-Hultman-Boye.jpg

Tove Hultman Boye

Leg psykolog

På Moment arbetar Tove med behandling av tonåringar, unga vuxna och vuxna som har besvär av depression, utmattning/stress och oro/ångest. Hon har mångårig erfarenhet av psykologyrket och har arbetat mycket med små barn med autism på habiliteringen på Autismcentrum. Under de senaste åren har Tove arbetat med metoden ACT – Acceptance and Commitment Therapy – i samband med behandling av smärta och utmattning hos vuxna. Tove har ett förflutet som sångerska, främst inom opera och klassiskt, och sjunger nuförtiden både jazz och i kammarkör samt spelar folkmusik på fiol. Hon erbjuder behandling på svenska och engelska.

Kajsa-Hakansson-1.jpg

Kajsa Johansson

Leg psykolog

×
Kajsa-Hakansson-1.jpg

Kajsa Johansson

Leg psykolog

Kajsa har en bakgrund i digital primärvård och har där jobbat främst med vuxna, men också med barn och ungdomar. På Moment jobbar Kajsa med patienter inom Vårdval psykoterapi samt privata klienter och försäkringsklienter. Till Kajsa kan du söka för bland annat olika typer av ångestproblematik, nedstämdhet och stress. Kajsa har även jobbat på BUP och som skolpsykolog. Hon träffar därför också gärna barn från lågstadieålder, ungdomar och deras familjer. Hon har även möjlighet att hålla föreläsningar och utbildningsinsatser.

Johanna-Bengtsson-w.jpg

Johanna Bengtsson

Leg psykolog

×
Johanna-Bengtsson-w.jpg

Johanna Bengtsson

Leg psykolog

Johanna arbetar med psykologisk behandling av barn, ungdomar och vuxna, neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar samt har skoluppdrag. Hon arbetar främst med KBT-baserad behandling och har gedigen erfarenhet av att behandla bland annat stressrelaterade besvär, depression, ångesttillstånd, kriser, sorg och konflikthantering och har arbetat med föräldrastöd/träning. Johanna har tidigare även arbetat som ekonom med bland annat marknadsföring.

Jenny-Killgrenw.jpg

Jenny Killgren

Leg psykolog

×
Jenny-Killgrenw.jpg

Jenny Killgren

Leg psykolog

Jenny är leg psykolog och vidareutbildad i Compassion-fokuserad terapi och KBT för trauma. På Moment träffar Jenny vuxna patienter, både de som kommer till oss via försäkringsbolag och de som söker privat.

Babe-Stromberg.jpg

Babe Strömberg

Leg psykolog

×
Babe-Stromberg.jpg

Babe Strömberg

Leg psykolog

Babe är leg psykolog och på Moment jobbar hon med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar. Babe har lång och bred erfarenhet av att hjälpa personer med autism och har arbetat på barn- och ungdomshabiliteringen, BUP och som skolpsykolog. Hon är även utbildad vid Division TEACCH, i ett pedagogiskt arbetssätt anpassat för personer med autismspektrumtillstånd.

Jill-Sjolund.jpg

Jill Sjölund

Leg psykolog

×
Jill-Sjolund.jpg

Jill Sjölund

Leg psykolog

Jill har bred erfarenhet av utredning, bedömning och behandling av vuxna. På Moment hjälper Jill vuxna som lider av bland annat depression, olika ångestsyndrom, beroende, ätstörning, posttraumatiskt stressyndrom och tvångssyndrom. Jill har även gedigen erfarenhet av utredning och behandling av ADHD. Tidigare har hon arbetat inom allmänpsykiatrin och beroendevården.

Johan-Stake-w.jpg

Johan Stake

Leg psykolog

×
Johan-Stake-w.jpg

Johan Stake

Leg psykolog

Johan är legitimerad psykolog med specialiserade kunskaper om psykologisk behandling för barn och unga, samt föräldrastöd vid bråk och trots. Han har även flerårig erfarenhet av anpassning vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

På Moment träffar Johan familjer med barn och ungdomar som besväras av ångest, tvång, ilska, depression, stress, magbesvär, sömnsvårigheter eller relationssvårigheter. Johan jobbar också med handledning.

Johan är utbildad vid Karolinska institutet och har jobbat inom både primärvård och specialistpsykiatri. Till hans vidareutbildningar hör KOMET föräldraprogram för föräldrar till barn med trots, Coolkids behandling för barn med ångest, samt exponeringsbaserad KBT för funktionella magsmärtor. Han har även många års erfarenhet av att själv arbeta med mindfulness och medkänsla. Johan erbjuder vid behov kontakt på engelska.

Lucinda-Ernst-Barnard.jpg

Lucinda Ernst-Barnard

PTP-psykolog

×
Lucinda-Ernst-Barnard.jpg

Lucinda Ernst-Barnard

PTP-psykolog

Cecilia-Andersson.jpg

Cecilia Andersson

Leg psykolog

×
Cecilia-Andersson.jpg

Cecilia Andersson

Leg psykolog

Cecilia Andersson är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi. Cecilia har mångårig erfarenhet av att arbeta som klinisk psykolog med bedömning, utredning och behandling inom barn och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin och första linjens vård. Cecilia har lång erfarenhet av arbete med neuropsykiatriska utredningar, föräldrastödjande insatser, psykologisk rådgivning och behandling, fortbildning och samverkan. På Moment psykologi arbetar Cecilia med neuropsykiatriska utredningar.

Maria-Danielsson_Moment-Psykologi.jpg

Maria Danielsson

Leg psykolog, leg psykoterapeut

×
Maria-Danielsson_Moment-Psykologi.jpg

Maria Danielsson

Leg psykolog, leg psykoterapeut

Helena-Jersak-webb.jpg

Helena Jersak

Leg psykolog, leg psykoterapeut och specialist i psykoterapi/psykologisk behandling, PhD i klinisk psykologi

×
Helena-Jersak-webb.jpg

Helena Jersak

Leg psykolog, leg psykoterapeut och specialist i psykoterapi/psykologisk behandling, PhD i klinisk psykologi

På Moment arbetar Helena med NP-utredningar på vuxna patienter. Helena har en PhD i klinisk psykologi med fokus på psykoterapiforskning från USA, där hon bott och verkat i 20 år. Hon har jobbat inom allmänpsykiatri, primärvård och rättspsykiatri. Helena har spetskompetens inom ätstörningsområdet och har jobbat kliniskt med ätstörningar till och från i 20 år, senast som forsknings- och utvecklingsledare inom FoUU/Regions Skåne.

Saglara-Kokoueva-web.jpg

Saglara Kokoueva

Leg psykolog

×
Saglara-Kokoueva-web.jpg

Saglara Kokoueva

Leg psykolog

Kristina-Jonsson-w.jpg

Kristina Jönsson

Leg psykolog

×
Kristina-Jonsson-w.jpg

Kristina Jönsson

Leg psykolog

Kristina jobbar med utredning av barn på vår mottagning i Malmö. Hon är leg psykolog och specialist inom klinisk barn- och ungdomspsykologi. Kristina har lång och bred erfarenhet inom professionen och har tidigare arbetat bland annat som skolpsykolog, inom BUP och på HVB-hem.

Susanne-Lundahl.jpg

Susanne Lundahl

Leg psykolog, leg psykoterapeut

×
Susanne-Lundahl.jpg

Susanne Lundahl

Leg psykolog, leg psykoterapeut

Susanne är konsult på Moment och arbetar med neuropsykiatriska utredningar av barn i förskoleåldern. Susanne har lång erfarenhet som familjeterapeut och har arbetat på BUP i många år, bland annat i späd- och småbarnsteamet på BUP i Ystad.

Viveka-Skyttberg.jpg

Viveka Skyttberg

Leg psykolog

×
Viveka-Skyttberg.jpg

Viveka Skyttberg

Leg psykolog

SYMB_Akero-L.png

Helena Wallberg

Leg psykolog

×
SYMB_Akero-L.png

Helena Wallberg

Leg psykolog

Helena har mångårig erfarenhet av att utreda ADHD och Autism hos barn och ungdomar. På Moment Psykologi arbetar hon med neuropsykiatriska utredningar.

En pojke planterar ett äppelträd

Hållbar förändring med individuell psykologisk behandling

Du är välkommen att ta hjälp av oss för bättre hälsa och utveckling – oavsett om du är ung eller vuxen, barn eller förälder, privatperson eller anställd, grupp eller organisation. Med tydlig förankring i forskning och med medarbetare som tar ansvar, kan du vara trygg med att vi skapar hållbar förändring och mätbara resultat.

Två barn vattnar en äppelplanta

Stöd för bättre livskvalitet och psykisk hälsa

Hos oss möter du omtanke och kvalitet som ger ökad psykisk hälsa. Här träffar du legitimerade psykologer, sjuksköterskor och läkare som strävar efter att ge dig en högkvalitativ vård genom att ta hänsyn till ditt unika behov. Vårt mål är att hjälpa dig att uppnå och bibehålla en god psykisk hälsa genom professionell hjälp och stöd.

Två barn plockar äpplen från ett äppelträd

Rätt vård i rätt tid

Vår vision är ett samhälle med bättre hälsa där alla får rätt vård i rätt tid. Med vårt arbete ger vi människor ökad livskvalitet och räddar liv. För dig som är patient eller medarbetare ska vi vara en branschförebild – med metoder väl förankrade i forskning, hög tillgänglighet och omtanke i bemötandet.

En glad pojke sitter i ett äppelträd med ett äpple

Från tanke till handling - psykologstöd för hållbar förändring

Hos oss får du förändring som är hållbar över tid och som gör stor skillnad i ditt liv. Det vet vi – genom åren har vi bett över 10 000 klienter att utvärdera oss. Receptet är att varje dag fokusera på att förbättra oss, utvecklas och alltid sätta ditt bästa i första hand. Du får hjälp av psykologer med lång erfarenhet inom många olika specialistområden. Vi hjälper dig att gå från tanke till handling.

Nöjda patienter, klienter och kunder

90 % mår bättre

Hos oss får du hjälp och insatser som ger effekt. Våra utvärderingar visar att 90 % av våra klienter mår tydligt bättre efter psykologkontakt.

93 % väldigt nöjda

Patienter och klienter som vänder sig till Moment för hjälp är överlag väldigt nöjda. På formuläret CSQ får vi värde 3,72 på skalan  0-4.

NPS-värde 82

NPS, eller Net Promoter Score, är ett mått på nöjdhet i form av lojalitet. Våra patienter och klienter ger oss höga betyg – NPS-värdet 82 visar att du som kommer till oss som patient både stannar kvar och rekommenderar oss vidare.

Sagt om Moment

Senaste nytt

  • Moment startar BUP i Borlänge - nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad! ❤️ Moment BUP i Borlänge är en helt ny mottagning som startar upp...

  • SOMMARTIDER PÅ MOMENT! ❤️ Under de kommande veckorna kommer vi att ha begränsade öppettider på några av våra mottagningar. 🧠 Moment Psykologi i Stockholm, Malmö, Borlänge och Umeå når du...

  • "Jag har fått fel diagnos! Hur får jag hjälp med att ändra den?" ❤️ Efter frågor och önskemål från flera av våra patienter, är vi glada över att kunna erbjuda...

  • 🍎 Gör skillnad - bli en del av vårt team som lokalt ansvarig vårdadministratör! 🍎 ❤️ Till vår mottagning i Malmö söker vi nu dig som är serviceinriktad vårdadministratör/medicinsk sekreterare...

  • 🐸🍓🌸 Glad midsommar önskar vi på Moment ❤️🧠🌳

  • ✨ Moment Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning deltar i ADHD-studie ✨ ❤️Moment BUMM i Vällingby är med och bidrar till en forskningsstudie som handlar om hur barn med ADHD uppfattar och...

  • ❤️ Idag är vi med och uppmärksammar Internationella sjuksköterskedagen - en dag som instiftades till minne av Florence Nightingale, för att lyfta sjuksköterskans viktiga roll, kunskaper och insatser. 🧠 På...

  • Moment i Malmö förstärker nu teamet - bli en del av vårt team som klinisk psykolog inom rådgivning och behandling! ❤️ Är du en psykolog som arbetar med KBT-inriktning och...