Psykolog, psykiatriker, psykoterapeut – vad är skillnaden?

Psykolog

En psykolog har gått en universitetsutbildning inom psykologi och har kunskap om individers och gruppers utveckling, relationer, beteende, förmågor och problem. Psykologens kunskap omfattar både det vanliga och det avvikande. Psykologutbildningen innehåller även en grundläggande utbildning i psykoterapi.

Psykiatriker

En psykiatriker är en legitimerad läkare med specialistutbildning i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri. Psykiatri är en medicinsk specialitet som innefattar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykisk sjukdom, liksom mental och kroppslig ohälsa. Som läkare kan de förskriva läkemedel vid psykiatriska tillstånd, vilket inte psykologer gör.

Psykoterapeut

En psykoterapeut har läst en påbyggnadsutbildning i psykoterapi. Psykologer kan välja att fördjupa sig i psykoterapi och alltså vara både psykologer och psykoterapeuter samtidigt. Även andra professioner än psykologer kan bli psykoterapeuter om de har läst en grundläggande psykoterapiutbildning. Det kan exempelvis vara socionomer, sjuksköterskor eller läkare som har vidareutbildat sig.

Legitimation från Socialstyrelsen

För att få kalla sig psykolog, psykoterapeut eller psykiatriker krävs tillstånd från Socialstyrelsen – en legitimation. Legitimationen innebär att psykologen, psykoterapeuten eller psykiatrikern uppfyller Socialstyrelsens kvalitetskrav. Det betyder att du som klient/patient har rättigheter och ett skydd om någonting skulle gå fel. På Moment möter du alla tre – och hos oss är de alltid legitimerade yrkesutövare.