Moment-Psykologi_frågor-svar

Frågor och svar

Här finns svar på dom vanligaste frågorna.

Frågor och svar

Inga resultat hittades

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för en rad olika metoder som alla har gemensamt att de bygger på modern inlärningspsykologi. KBT är den behandlingsform som i dagsläget har starkast evidens, d.v.s. som i forskningsstudier har visat bäst effekt för en rad olika typer av psykisk ohälsa. KBT är kort sagt en väl beprövad och effektiv psykologisk behandlingsmetod.

Karakteriserande för en KBT-behandling är följande:

 • Hög grad av struktur och målfokusering
 • Aktivt samarbete mellan behandlare och klient
 • Användande av metoder som i forskning visat sig vara effektiva
 • Hemuppgifter mellan terapisessionerna

Behandlingen är fokuserad på hur problemet yttrar sig i din vardag och hur det påverkar tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner. Kort behandlingstid (normalt 3-20 tillfällen).

Hur går en behandling till?

Varje kontakt inleds med bedömningsfas på 1-3 sessioner. Då görs en noggrann analys av det problem du söker för. Tillsammans med dig går vi sedan igenom analysen och föreslår lämpliga åtgärder eller presenterar ett behandlingsförslag. Vi strävar alltid efter att tillsammans med dig sätta upp mål för behandlingen. Behandlingsfasen läggs upp individuellt avseende hur ofta vi träffas och hur länge. Vanligast är 1 session (á 45 min) per vecka. Mot slutet av behandlingen är det vanligt att vi glesar ut besöken inför avslut. Hemuppgifter är alltid en del av behandlingen och resultatet är i stor utsträckning beroende av hur väl du genomför dessa.

Hur avslutas vår kontakt?

Varje kontakt avslutas med en utvärdering av målen. Vi upprättar gemensamt ett vidmakthållandeprogram som är sammanställning av vad som har bidragit till att du mår bättre och vad du behöver fortsätta att göra för att förändringen skall hålla i sig över tid. Vid behov bokar vi in en uppföljande session ca 1-3 månader efter avslut.

Hur vet jag att behandlingen har effekt?

På Moment Psykologi arbetar legitimerade psykologer som arbetar med evidensbaserade metoder. Till skillnad från många andra aktörer utvärderar vi också alltid våra behandlingsresultat på ett standardiserat sätt. Vi har därför data på att våra behandlingar har effekt och vi är stola över våra många fina kundrecensioner.

Här kan du läsa om hur en utredning hos oss går till. 

Behöver vi förbereda oss på något sätt?

Vi rekommenderar att ni pratar med barnet inför utredning om varför ni ska besöka oss.

Till besöket rekommenderar vi att ni tar med något som barnet och ni kan sysselsätta er med i pauserna. Barnet kan titta på film/lyssna på ljudbok etc via padda eller mobil om ni tar med utrustningen – vi har gästnätverk!

Om du eller ditt barn har fått en remiss till oss via din hemregion och vården omfattas av din hemregions Vårdgaranti har du rätt att få ersättning för rese- och boendekostnader som har varit nödvändiga för genomförande av utredningen.

Kontakta vårdgarantikansliet i ditt hemlandsting eller den enhet som skickat remissen till oss för mer specifik information om hur du går till väga för att få ersättningen utbetald. Det vanliga är att man som patient själv gör utlägg och blir ersätt i efterhand. Spara alla kvitton och andra underlag som visar vilka utlägg du haft.

Vi är behjälpliga med att skriva intyg på att ni varit här på era besökstider om det krävs. Vanligtvis räcker kallelsen som underlag för arbetsgivaren/försäkringskassan.

Enligt lag kan vi vanligtvis inte göra en utredning utan båda vårdnadshavarnas samtycke. Om ett vårdbehov föreligger som för närvarande inte blir mött kan socialtjänsten i speciella fall godkänna vård tillsammans med bara en vårdnadshavare. Alla barn och ungdomar har rätt till en första bedömning inom hälso- och sjukvården oavsett om vårdnadshavarna gett samtycke eller inte till en fördjupad utredning.

Ja det går bra. Ett första steg är att kontakta oss för upplysningar om upplägg och kostnad. Vår rutin är att starta med ett bedömningssamtal för att undersöka om en fullständig utredning är motiverad. Om vi rekommenderar er gå vidare gör vi upp den fortsatta planen tillsammans med dig som patient/vårdnadshavare.

Gäller det utredning av barn, ungdomar och unga vuxna 0-25 år, är du välkommen till vår privata mottagning Moment Delphi.

Gäller det medicinering av barn, ungdomar och unga vuxna 0-25 år, är du som privatbetalande klient välkommen till vår privata mottagning Moment Delphi. Psykiatriker kan skriva ut mediciner om det bedömts kunna hjälpa dig.

Tyvärr har vi ingen regionfinansierad vård för medicinering.

Vi månar om att alltid matcha dina behov med rätt kompetens. När ni kontaktar oss bokar vi in er till en psykolog som har gedigen kompetens för det du söker för och på snarast tillgängliga tid. Du kan också boka en tid direkt via vår hemsida.

Kanske har du blivit rekommenderad en specifik person och då försöker vi självfallet tillmötesgå det i den mån vi kan.

 

Besöken är frikortsgrundande om du kommer på avtal via regionfinansierad vård. För privata klienter och företag är besöken inte frikortsgrundande.

 • Psykologisk rådgivning/behandling: Nybesök ca 55 min, återbesök ca 45 min
 • Psykiatrisk rådgivning/medicinering (läkare): Nybesök ca 55 min, återbesök ca45 min
 • Neuropsykiatrisk utredning psykologbesök: ca 2- 6 timmar, se kallelse
 • Neuropsykiatrisk utredning läkarbesök: ca 1,5 timmar, se kallelse
 • Parterapi: ca 60 min för enskilda besök, och ca 75 min för paret

Moment Psykologi värnar din integritet och vi är därför måna om att tydligt informera om hur verksamhetens behandling av personuppgifter sker. Sedan GDPR (General Data Protection Regulation), eller dataskyddsförordningen, som är en lag som gäller i hela EU, trädde i kraft 25 maj 2018 ställs högre krav på säkerheten hos alla verksamheter som behandlar personuppgifter. Moment Psykologi är väl rustat för att möta den nya datalagen, eftersom integritetsskydd alltid varit en naturlig del av vår verksamhet. Vi har nu ytterligare förstärkt våra rutiner och policys för din trygghets skull.

GDPR syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

Läs mera om Moment Psykologis personuppgiftspolicy här.

Du kontaktar oss och vi ansvarar för bokning av tolk.

Stockholm

Du tar tunnelbanan och går av vid Odenplan eller Rådmansgatan. Sedan är det ca 5 minuters promenad hit.

Malmö

Med tåg hållplats Triangeln, 5-10 minuters gångväg via Södra Förstadsgatan. Storgatan korsar Södra Förstadsgatan. Med region- eller lokalbuss hållplats Stadshuset, 5 minuters gångväg till Storgatan 5.

Umeå

Umestan företagspark ligger på gamla I20-området, en gångbro från Umeå centrum. Från centralstationen är det ca 10 minuters gångväg.

Stockholm

Det finns gatuparkering runt om i kvarteret, och närmaste parkeringshus är Odenplansgaraget på Gyldéngatan 2. Handikapparkering finns precis utanför entrén.

Malmö

Parkeringshuset Anna med infart från Drottninggatan (längs med kanalen). Man kan även parkera på gatorna i kvarteren runt Storgatan. Handikapparkering finns precis utanför entrén.

Umeå

Umestan företagspark har en stor parkeringsplats för dig som besöker oss, både som patient och anhörig.

Ja, men meddela gärna ert behov innan ankomst så vi kan lotsa er in genom rätt entredörr.

Stockholm

Återbud eller ombokning fram till 24 h innan besöket är kostnadsfritt. Sena återbud eller uteblivande debiteras med full taxa.

Du kan skriva till oss på kontakt@momentpsykologi.se, ringa 08-533 315 43 eller lämna meddelande på telefonsvaren dygnet runt.

Malmö

Återbud eller ombokning fram till 24 h innan besöket är kostnadsfritt. Sena återbud eller uteblivande debiteras med full taxa.

Du kan kontakta oss via 1177.se alternativt skriva till oss på malmo@momentpsykologi.se, ringa 040-120 300 eller lämna meddelande på telefonsvaren dygnet runt.

 

Vi vågar säga att majoriteten som kontaktar oss gör det utifrån rekommendation från personer som själva kommit i kontakt med oss, eller utifrån rekommendation av professionella utanför vår organisation, såsom andra läkare och psykologer. Att ordet sprids gör oss mycket glada.

Som patient, närstående eller samarbetspartner kan du också skriva en recension om oss på Google eller låta oss ta del av din berättelse genom att skriva till kontakt@momentpsykologi.se.

Tack!

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för en rad olika metoder som alla har gemensamt att de bygger på modern inlärningspsykologi. KBT är den behandlingsform som i dagsläget har starkast evidens, d.v.s. som i forskningsstudier har visat bäst effekt för en rad olika typer av psykisk ohälsa. KBT är kort sagt en väl beprövad och effektiv psykologisk behandlingsmetod.

Karakteriserande för en KBT-behandling är följande:

 • Hög grad av struktur och målfokusering
 • Aktivt samarbete mellan behandlare och klient
 • Användande av metoder som i forskning visat sig vara effektiva
 • Hemuppgifter mellan terapisessionerna

Behandlingen är fokuserad på hur problemet yttrar sig i din vardag och hur det påverkar tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner. Kort behandlingstid (normalt 3-20 tillfällen).

Barn (0-17 år) med lindrig och måttlig psykisk ohälsa kan söka vård kostnadsfritt hos oss via regionavtal. Avtalet gäller för lindrigare tillstånd, och ligger en vårdnivå före BUP. Ni får komma till en barnpsykolog för bedömning, rådgivning, och/eller behandling. Insatsen riktar sig till både barn, ungdomar och föräldrar.

En fördel med att söka privat är att vi kan ta emot alla typer av problematik och att du har möjlighet att själv välja psykolog, eller specialistpsykolog och det finns ingen begränsning i tid och omfattning. Behandlingen kan vara lång eller kort beroende på vårdbehov. Det går också bra att fortsätta hos samma psykolog även om barnet skulle fylla 18 år under kontakten.

Vad händer om man fyller 18 och är inne i behandling?

Den som är barn och går på via regionfinansierad vård för psykologisk behandling kan inte gå kvar när man fyllt 18 år. Det finns då möjlighet att fortsatta kontakten genom att bekosta den själv eller få en remiss till annan regionfinansierad vårdgivare för vuxna.

Hur många tillfällen kan mitt barn gå till mottagningen via regionsfinansiering?

Regionsavtalet riktar sig till dem som har mild till måttligt problematik och där behandlingen förväntas vara upp till ca 10 sessioner. Ifall besvären är svårare rekommenderar vi familjen specialistvård inom BUP eller att gå privat.

 

Vi tar emot privatklienter och företagsklienter för genomförande av neuropsykiatrisk utredning. Både barn och vuxna kan söka på egenremiss och bekosta utredningen själv. Gäller det barn, ungdomar och unga vuxna 0-25 år, är du som privatbetalande klient välkommen till vår privata mottagning Moment Delphi.

Om du är ny klient hos oss bokas du alltid in på ett första bedömningssamtal (60 min), där vi ställer frågor och ger information. Om vi därefter bedömer att det är motiverat rekommenderas du (eller avråds från) en fördjupad fullständig utredning med läkare och psykolog. Våra priser hittar du här.

All personal hos Moment Psykologi har tystnadsplikt. Det innebär att alla uppgifter som rör dina personliga förhållanden skyddas av sekretess och får som regel bara lämnas ut om du har lämnat ditt medgivande. Det gäller som regel också om någon myndighet vill ha uppgifter om dig.

Det finns flera yrkesgrupper som du kan träffa på om du lider av psykisk ohälsa. Det kan vara svårt att skilja dem åt, i privat sektor kan det vara särskilt svårt. För att öka tryggheten kan du här läsa om vad som särskiljer psykologer, psykoterapeuter och psykiatriker från andra yrkesgrupper du kanske har träffat eller kommer att träffa.

För att få kalla sig psykolog, psykoterapeut eller psykiatriker krävs tillstånd från Socialstyrelsen – en legitimation. Det betyder att du som klient har rättigheter och ett skydd om någonting skulle gå fel. Var därför noga med att alltid välja en legitimerad yrkesutövare. Legitimationen innebär också att psykologen, psykoterapeuten eller psykiatrikern uppfyller Socialstyrelsens kvalitetskrav.

Psykologer har en lång universitetsutbildning som förankrar kunskap om människan inom många olika områden. Psykologer studerar individer och gruppers utveckling, relationer, beteende, förmågor och problem. Psykologens kunskap omfattar både det vanliga och det avvikande.

Psykoterapeut är den som har läst en påbyggnadsutbildning i psykoterapi. Psykologer kan välja att fördjupa sig i psykoterapi och alltså vara både psykologer och psykoterapeuter samtidigt. Även andra professioner än psykologer kan bli psykoterapeuter om de har läst en grundläggande psykoterapiutbildning. Det kan exempelvis vara socionomer, sjuksköterskor eller läkare som har vidareutbildat sig. Psykoterapeuter ska alltid uppge vilken grundutbildning de har tillsammans med sin titel som psykoterapeut. Psykoterapeuter arbetar med psykoterapi, men kan förstås också arbeta med sådant som hör till deras grundutbildning.

En psykiatriker är en legitimerad läkare med specialistutbildning i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri. Psykiatri är en medicinsk specialitet som innefattar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykisk sjukdom, liksom mental och kroppslig ohälsa. Som läkare kan de förskriva läkemedel vid psykiatriska tillstånd, vilket inte psykologer gör.

Var alltid noga med att fråga efter titel, grundutbildning och erfarenhet hos de som utger sig för att kunna hjälpa dig gällande psykisk ohälsa. Hos oss på Moment är alla legitimerade yrkesutövare. De läkare som arbetar hos oss är dessutom alltid specialistläkare.

Vi har möjlighet att ta emot remiss från annan vårdgivare oavsett var i landet du bor. Det är din hemregions remissregler som gäller. Kontakta oss för att få information om vad som gäller för regler i just din region!

Det är inte nödvändigt att båda vårdnadshavarna deltar, men vi rekommenderar att båda deltar om det går att ordna eftersom en neuropsykiatrisk utredning är en stor sak i barnets liv. Om ni som vårdnadshavare har mycket olika bilder av ert barns styrkor och svårigheter är det särskilt viktigt att båda deltar så ni tillsammans kan ge en så rättvisande bild som möjligt. Vid behov kan psykologen komplettera med en telefonintervju av den förälder som har förhinder. Båda föräldrar behöver ge samtycke till utredningen.

När ni söker till psykologisk rådgivning/behandling vill vi att föräldrarna kommer själva till nybesöket om barnet är 0-8 år. Om barnet är 9 år eller äldre rekommenderar vi att hen är med på nybesöket.

När ni söker nybesök hos läkare är det i de flesta fall bäst att barnet/ungdomen kommer med. När det gäller förskrivning av läkemedel behöver barnet alltid delta. Om barnet/ungdomen är under 18 år ska vårdnadshavare alltid medfölja till besök.

När ni kommer för neuropsykiatrisk utredning rekommenderar vi att båda vårdnadshavarna deltar, men det är inget krav.

Ja, det kan du om vi bedömer att det blir bästa hjälpen för dig.

Dina upplevelser av vården och bemötandet är värdefull och lärorik kunskap för att vi skall kunna förbättra och utveckla oss. Vi vill gärna ha dina synpunkter, både ris och ros. Här kan du läsa om hur du meddelar dina synpunkter och klagomål.

Psykologer är välutbildade och innehar legitimation – har du koll på titlarna?

Det finns flera yrkesgrupper som du kan träffa på om du lider av psykisk ohälsa. Det kan vara svårt att skilja dem åt, i privat sektor kan det vara särskilt svårt. För att öka tryggheten kan du här läsa om vad som skiljer psykologer från andra yrkesgrupper du kanske har träffat eller kommer att träffa.

För att få kalla sig psykolog krävs tillstånd från Socialstyrelsen, en legitimation. Det betyder att du som klient har rättigheter och ett skydd om någonting skulle gå fel. Var därför noga med att alltid välja en legitimerad yrkesutövare. Legitimationen innebär också att psykologen uppfyller Socialstyrelsens kvalitetskrav.

Psykologer har en lång universitetsutbildning som förankrar kunskap om människan inom många olika områden. Psykologer studerar individer och gruppers utveckling, relationer, beteende, förmågor och problem. Psykologens kunskap omfattar både det vanliga och det avvikande.

Psykoterapeut är den som har läst en påbyggnadsutbildning i psykoterapi. Psykologer kan välja att fördjupa sig i psykoterapi och alltså vara både psykologer och psykoterapeuter samtidigt. Även andra professioner än psykologer kan bli psykoterapeuter om de har läst en grundläggande psykoterapiutbildning. Det kan exempelvis vara socionomer, sjuksköterskor eller läkare som har vidareutbildat sig. Psykoterapeuter ska alltid uppge vilken grundutbildning de har tillsammans med sin titel som psykoterapeut. Psykoterapeuter arbetar med psykoterapi, men kan förstås också arbeta med sådant som hör till deras grundutbildning.

En psykiater är en läkare med en vidareutbildning i psykiatri. Psykiatri handlar om psykets störningar och sjukdomar. Som läkare kan de förskriva läkemedel vid psykiatriska tillstånd, vilket inte psykologer gör.

Var alltid noga med att fråga efter titel, grundutbildning och erfarenhet hos de som utger sig för att kunna hjälpa dig gällande psykisk ohälsa. Hos oss på Moment Psykologi är alla legitimerade yrkesutövare.

I Stockholm är det tyvärr inte möjligt.

I Malmö arbetar vi inom Vårdval Psykoterapi, och du som är 16-100 år kan komma till oss via remiss från din husläkare. Du som bor i Skåne kan kontakta din vårdcentral om du vill få en remiss till oss! Vården är regionfinansierad och sedvanlig patienttaxa gäller.

Ja, det kan vara möjligt men du behöver höra med ditt försäkringsbolag vad som gäller. Vi har avtal med ett flertal försäkringsbolag.

Du bokar ett nybesök genom webbokning på vår hemsida eller ringer till mottagningen på 08-533 315 43 (Sthlm) eller 040-120 300 (Malmö). Som privatklient bekostar du besöken själv.

Efter att utredningsresultatet är återkopplat återgår oftast vårdansvar tillbaka till remitterad instans. Ifall du är privatbetalande klient hjälper vi er att få kontakt med rätt vårdinstans genom att remittera dit. För barn och unga 0-25 år erbjuder vi både medicinering och psykologinsatser, dock har vi tyvärr inga regionavtal för efterhjälpande vård utan du som patient betalar helt privat.

Det finns många bra hotell nära och i olika prisklasser. Vi rekommenderar att ni söker fram hotell i närheten på nätet, vi har tyvärr inte avtal med några hotell eller kan rekommendera något specifikt.

Ja, vi kan skriva ut ett flertal intyg. Kontakta oss för mer information.