Tack för din bokning.

Privat

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar befinner sig i ständig utveckling och psykisk ohälsa kan visa sig på många olika sätt.
Har ditt barn ofta ont i magen, svårt att sova eller blir ofta arg? Kanske upplever ditt barn stress, ångest, känner sig nedstämd eller har svårt att koncentrera sig? När ett barn inte mår riktigt bra kan symtomen se olika ut. Vi är specialiserade på att arbeta med barn och unga, och ju tidigare du söker hjälp desto större chans finns att förebygga allvarligare tillstånd. Vi erbjuder rådgivning till föräldrar, KBT för barn och ungdomar, och fördjupad utredning.

Till oss kan du söka som privatbetalande klient eller via landstingsfinansierad vård som vi erbjuder i samarbete med Familjeläkargruppen Odenplan. Klicka här för information om hur du gör för att komma till oss via landstingsfinansierad vård. Kontakta oss!
Läs mer »
Vi är specialiserade på arbete med barn och ungdomar.

Ung vuxen

I en ålder som präglas av stora utmaningar och förändringar är det viktigt att må bra
Unga vuxna utsätts ofta för stor stress, står inför stora beslut och ska forma sin framtid. När du möter dessa utmaningar är det viktigt att du mår bra. Om du upplever problem med ångest, nedstämdhet, stress, ätstörningar eller relationsproblem är det en god idé att söka hjälp. Vi är specialiserade på arbete med unga vuxna och erbjuder bedömningar och behandling till rabatterade priser för dig mellan 18 och 26 år.
Läs mer »

Vuxen

I behandlingsarbetet utgår vi från evidensbaserade metoder inom KBT (kognitiv beteendeterapi). Evidensbaserad betyder baserad på bästa tillgängliga forskning.
Livet är fullt av utmaningar och de flesta klarar vi av att hantera på egen hand, men ibland händer det att vi fastnar i jobbiga tankar, känslor och beteenden. Detta kan på sikt leda till försämring i vårt mående. Då kan det vara givande att söka hjälp för att kunna få stöd i att ta sig ur detta och komma vidare. Vi erbjuder effektiva metoder för att hjälpa dig med att kunna leva livet mer fullt ut med mindre oro och ångest. Vi kan hjälpa dig minska din nedstämdhet och få tillbaka din livsglädje och upplevelse av meningsfullhet. Hos oss kan du få hjälp att förbättra din sömn, bli bättre på stresshantering genom ökad balans mellan påfrestningar och återhämtning samt främja din psykiska hälsa. Vi erbjuder även stöd vid relationella problem så väl som hantering av kriser samt bearbetning trauman. Vi erbjuder allt från mer kortvariga, rådgivande samtal till längre behandlingar.
Vi erbjuder effektiva metoder för att hjälpa dig med att:
  • kunna leva livet mera fullt ut med mindre oro och ångest
  • minska din nedstämdhet och få tillbaka livsglädje och upplevelse av meningsfullhet
  • förbättra dina relationer
  • förbättra din sömn (kortare insomningstid och färre uppvaknanden)
  • få en balans mellan påfrestningar och återhämtning, s. k. stresshantering
  • komma till rätta med ätstörningar
  • hantera kriser och bearbeta trauman
  • främja din psykiska hälsa
Ge dig själv tid för förändring. Välkommen att ringa och boka ett första besök!
Läs mer »

Parterapi

Hur uppstår relationsproblemen, vad håller dem vid liv och hur hittar vi en väg tillbaka till lust och glädje? Bra parterapi ger värdefulla insikter och konkreta tips och råd.
Forskningen visar att det finns ett samband mellan psykisk hälsa och samlevnadsproblem. I en parrelation är det inte ovanligt att man stöter på problem som man upplever försvårar tillvaron och som riskerar att gå ut över förhållandet och parternas välbefinnande. Kanske har man olika syn på saker, svårigheter att hantera konflikter eller upplever att man prövat det mesta men ändå inte kommer vidare. Moment Psykologi erbjuder parterapi. Den parterapi vi erbjuder är en vetenskapligt beprövad metod som kallas Integrative Behaviour Couples Therapy (IBCT) som interagerar förändringsstrategier med acceptansstrategier. Parterapin börjar med ett gemensamt, kartläggande samtal där en beteendeanalys lägger grunden för kommande terapisamtal. Därefter träffar båda parter psykologen enskilt och kartläggningsfasen avslutas med ett gemensamt, återkopplande samtal där man går igenom beteendeanalysen. Utifrån denna ger psykologen råd och presenterar hur en eventuell fortsättning i parterapi skulle se ut. Ni själva bestämmer om ni vill påbörja parterapi. Är ni intresserade av att veta mer om parterapi på Moment Psykologi? Eller önskar ni får träffa någon av våra psykologer?
Läs mer »
Vi har psykologer som kan parterapi

Barn- och vuxenpsykiatriker

Svårt att hitta rätt inom psykiatrisk vård? Trött på långa köer? Osäker på om det är behövligt och motiverat att genomföra en neuropsykiatrisk utredning av ert barn eller dig själv?
Vi erbjuder privatklienter besök hos psykiatriker för bedömning och rådgivning. Vi kan hjälpa till med bedömning av om det finns skäl att genomföra en fördjupad neuropsykiatrisk utredning, bedömning av komplex psykiatrisk problematik och rådgivning. Efter en bedömning kan vi skriva vidare remiss till lämplig specialistenhet inom landstinget samt ge råd om vidare vård. Vi erbjuder inte läkemedelsbehandling. Vill du boka en tid till en av våra psykiatriker?
Läs mer »

Neuropsykiatrisk utredning av barn och unga

Vi har mångårig och gedigen erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar av barn, ungdomar och vuxna. Moment Psykologi genomför ca 600 neuropsykiatriska utredningar per år på uppdrag från olika landsting/regioner, företag och privatbetalande klienter. Våra utredningar är effektiva och kvalitetssäkrade.
Moment Psykologi kan genom Riksavtalet och Fritt Vårdval ta emot barn och ungdomar under 18 år för neuropsykiatrisk utredning. Ni behöver bara få en remiss från annan vårdgivare eller skicka in en egenremiss för att komma till oss. Vi utreder barn och ungdomar från hela landet som är skrivna i Sverige. Vi har landstingsavtal, vilket betyder att sedvanlig landstingstaxa gäller för dig som patient. Vi är vana att anpassa utredningens upplägg efter långresande och kan erbjuda en sammanhållen utredning över två på varandra följande dagar.

Läs mera om neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar på Moment Psykologi.
Läs mer »

Neuropsykiatrisk utredning av vuxna

Vi har mångårig och gedigen erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar av barn, ungdomar och vuxna. Moment Psykologi genomför ca 600 neuropsykiatriska utredningar per år på uppdrag från olika landsting/regioner, företag och privatbetalande klienter. Våra utredningar är effektiva och kvalitetssäkrade.
Moment Psykologi kan ta emot dig som är hemmahörande i Västmanland eller Sörmland via remiss från en vårdenhet inom ditt landsting/region. För övriga i Sverige kan vi för tillfället ej ta emot på remiss via landstingsavtal, men det går bra att söka till oss som privatbetalande eller via din arbetsgivare. Vi är vana att anpassa utredningens upplägg efter långresande och kan erbjuda en sammanhållen utredning över två på varandra följande dagar.

Läs mera om neuropsykiatriska utredningar av vuxna på Moment Psykologi.
Läs mer »

Boka tid

Det ska vara lätt att boka en tid till psykolog och läkare: Därför är vår telefon alltid öppen dagtid. Du kan ringa för att boka besök eller rådgöra med oss innan du bokar tid. Kontakta oss via vårt kontaktformulär eller ringa oss på 08-533 315 43.
När du kontaktar oss får du kort ange orsaken till ditt besök och dina kontaktuppgifter. Vi månar om att försäkra oss om att du får träffa den psykolog/läkare som passar bäst för att hjälpa just dig. Det gäller givetvis också om du kontaktar oss via vårt kontaktformulär.

Återbud till bokad tid kan lämnas på 08-533 315 43 eller direkt till din psykolog. Observera att återbud kan lämnas fram till 24 h innan besöket helt kostnadsfritt, senare återbud/uteblivande debiteras med kostnaden för besöket.
Läs mer »

Priser

Vid besök hos oss debiteras pris enligt fastställd taxa för innevarande år. Vi vill att du ska veta vad du betalar för. Vår målsättning är att allt vi gör ska innebära kännbar förändring och utveckling.

Sessionsarvodet baseras på besökstid, vanligtvis 45 minuter, samt för- och efterarbete. För 2019 ligger sessionsarvodet för psykolog/läkarbesök på mellan 1350 kr och 2900 kr beroende på om du är privatperson eller företag, och på sessionens längd. Besök hos PTP-psykolog (Praktisk tjänstgöring för psykologer) debiteras med reducerad taxa.

Första bedömningsbesöket hos oss kostar 1500 kr och är extra långt, 60 min.

Ung vuxen 18-26 år erhåller 10 % rabatt på återbesökssessioner. Gäller privatpersoner.

Ung vuxen? Är du 18-26 år erhåller du 10 % rabatt på alla tjänster. Gäller privatpersoner. Gäller ej nybesök, som alltid kostar 950 kr.


Neuropsykologiska utredningar och psykologisk testning
Omfattningen varierar beroende på frågeställning och du är därför välkommen att kontakta oss för en exakt prisuppgift för det aktuella uppdraget.

Kontakta oss!
Läs mer »

Vad är KBT?

KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för en rad olika metoder som alla har gemensamt att de bygger på modern inlärningspsykologi. KBT är den behandlingsform som i dagsläget har starkast evidens, d.v.s. som i forskningsstudier har visat bäst effekt för en rad olika typer av psykisk ohälsa.

Här kan du läsa mer om KBT: www.kbt.nu

Läs mer »

Vanliga frågor

Här finns svar på dom vanligaste frågorna. Länk till FAQ
Läs mer »