Privat

Vi arbetar med omtanke och kvalitet för stora och små!

Vi är specialiserade mot tidiga insatser för psykisk hälsa. Våra metoder kännetecknas av en tydlig förankring i vetenskap och forskning och utförs av jordnära psykologer som ger ett personligt bemötande.

Vi hjälper individer, grupper och organisationer att gå från tanke till handling. Vi omsätter högspecialiserad kunskap till handfasta råd och insatser.

Våra tjänster ska ge kännbar förändring och mätbara resultat.

Vi finns på Drottninggatan 99 i Stockholms innerstad och Storgatan 5 i centrala Malmö.

Vi erbjuder effektiva metoder för att hjälpa dig eller ditt barn att:

  • kunna leva livet fullt ut med mindre oro och ångest
  • minska nedstämdhet och få tillbaka livsglädje och meningsfullhet
  • förbättra dina relationer
  • förbättra din sömn (kortare insomningstid och färre uppvaknanden)
  • få en balans mellan påfrestningar och återhämtning, s. k. stresshantering
  • komma till rätta med ätstörningar
  • hantera kriser och bearbeta trauman
  • främja din psykiska hälsa
  • utreda utvecklingsavvikelser, inlärningssvårigheter, ADHD eller autismspektrumstörning.