Tack för din bokning.

Privat

Barn

Barn befinner sig i ständig utveckling och psykisk ohälsa kan visa sig på många olika sätt.
Har ditt barn ofta ont i magen, svårt att sova eller blir ofta arg? Kanske upplever ditt barn stress, ångest, känner sig nedstämd eller har svårt att koncentrera sig? När ett barn inte mår riktigt bra kan symtomen se olika ut. Vi är specialiserade på att arbeta med barn och unga, och ju tidigare du söker hjälp desto större chans finns att förebygga allvarligare tillstånd. Vi erbjuder rådgivning till föräldrar, KBT för barn och ungdomar, och fördjupad utredning. Kontakta oss!
Läs mer »
Vi är specialiserade på arbete med barn och ungdomar.

Ung vuxen

I en ålder som präglas av stora utmaningar och förändringar är det viktigt att må bra
Unga vuxna utsätts ofta för stor stress, står inför stora beslut och ska forma sin framtid. När du möter dessa utmaningar är det viktigt att du mår bra. Om du upplever problem med ångest, nedstämdhet, stress, ätstörningar eller relationsproblem är det en god idé att söka hjälp. Vi är specialiserade på arbete med unga vuxna och erbjuder bedömningar och behandling till rabatterade priser för dig mellan 18 och 26 år.
Läs mer »

Vuxen

I behandlingsarbetet utgår vi från evidensbaserade metoder inom KBT (kognitiv beteendeterapi). Evidensbaserad betyder baserad på bästa tillgängliga forskning.
Livet är fullt av utmaningar och de flesta klarar vi av att hantera på egen hand, men ibland händer det att vi fastnar i jobbiga tankar, känslor och beteenden. Detta kan på sikt leda till försämring i vårt mående. Då kan det vara givande att söka hjälp för att kunna få stöd i att ta sig ur detta och komma vidare. Vi erbjuder effektiva metoder för att hjälpa dig med att kunna leva livet mer fullt ut med mindre oro och ångest. Vi kan hjälpa dig minska din nedstämdhet och få tillbaka din livsglädje och upplevelse av meningsfullhet. Hos oss kan du få hjälp att förbättra din sömn, bli bättre på stresshantering genom ökad balans mellan påfrestningar och återhämtning samt främja din psykiska hälsa. Vi erbjuder även stöd vid relationella problem så väl som hantering av kriser samt bearbetning trauman. Vi erbjuder allt från mer kortvariga, rådgivande samtal till längre behandlingar.
Vi erbjuder effektiva metoder för att hjälpa dig med att:
  • kunna leva livet mera fullt ut med mindre oro och ångest
  • minska din nedstämdhet och få tillbaka livsglädje och upplevelse av meningsfullhet
  • förbättra dina relationer
  • förbättra din sömn (kortare insomningstid och färre uppvaknanden)
  • få en balans mellan påfrestningar och återhämtning, s. k. stresshantering
  • komma till rätta med ätstörningar
  • hantera kriser och bearbeta trauman
  • främja din psykiska hälsa
Ge dig själv tid för förändring. Välkommen att ringa och boka ett första besök!
Läs mer »

Parterapi

Hur uppstår relationsproblemen, vad håller dem vid liv och hur hittar vi en väg tillbaka till lust och glädje? Bra parterapi ger värdefulla insikter och konkreta tips och råd.
Forskningen visar att det finns ett samband mellan psykisk hälsa och samlevnadsproblem. I en parrelation är det inte ovanligt att man stöter på problem som man upplever försvårar tillvaron och som riskerar att gå ut över förhållandet och parternas välbefinnande. Kanske har man olika syn på saker, svårigheter att hantera konflikter eller upplever att man prövat det mesta men ändå inte kommer vidare. Moment Psykologi erbjuder parterapi. Den parterapi vi erbjuder är en vetenskapligt beprövad metod som kallas Integrative Behaviour Couples Therapy (IBCT) som interagerar förändringsstrategier med acceptansstrategier. Parterapin börjar med ett gemensamt, kartläggande samtal där en beteendeanalys lägger grunden för kommande terapisamtal. Därefter träffar båda parter psykologen enskilt och kartläggningsfasen avslutas med ett gemensamt, återkopplande samtal där man går igenom beteendeanalysen. Utifrån denna ger psykologen råd och presenterar hur en eventuell fortsättning i parterapi skulle se ut. Ni själva bestämmer om ni vill påbörja parterapi. Är ni intresserade av att veta mer om parterapi på Moment Psykologi? Eller önskar ni får träffa någon av våra psykologer?
Läs mer »
Vi har psykologer som kan parterapi

Neuropsykologisk utredning

Vi har mångårig erfarenhet av neuropsykologiska bedömningar av såväl barn, ungdomar som vuxna.
En neuropsykologisk bedömning kan vara motiverad om misstanke finns om utvecklingsavvikelser, inlärningssvårigheter, ADHD, eller autismspektrumstörning. I en neuropsykologisk bedömning ingår alltid en allmänkognitiv begåvningstestning, intervju med föräldrar eller anhörig samt tolkning av skattningsskalor. Utöver detta kompletteras bedömningen med skräddarsydda delar beroende på frågeställning.
Under sept 2016 – februari 2017 finns möjlighet att genomföra en neuropsykiatrisk utredning till reducerat pris hos vår PTP-psykolog. Kontakta Alexandra Arnberg på tfn: 08-533 315 43 om du vill veta mer.
Läs mer »
sept 2016 - februari 2017 reducerat pris

Psykologisk testning

Ibland kan det vara aktuellt med en allmänkognitiv begåvningstestning för att få bättre kunskap om sina egna eller sitt barns styrkor respektive svagheter gällande olika förmågor som ingår i det som sammanfattas med ordet begåvning.
Det kan exempelvis handla om att du vill veta vilken inlärningsstil du har: Är du en person som lär bäst genom att få höra eller se saker? Du kanske undrar vad du är bäst lämpad för: Har du en god logisk förmåga, eller är du bättre rustad för uppgifter som ställer krav på språkliga förmågor? Kanske upplever du minnessvårigheter och vill veta mer om det?

Alla utredningar innehåller en sammanfattande bedömning med rekommendationer och råd utifrån utredningsresultatet. Du får också alltid med dig en skriftlig sammanställning av utredningen vid avslut.
Läs mer »

Boka tid

Du kan boka en tid hos oss på flera sätt: smidigast går det i vår webbokning. Men hittar du inte en tid som passar dig, eller vill du rådgöra med oss innan du bokar tid, går det bra att kontakta oss via vårt kontaktformulär eller ringa oss på 08-533 315 43.
I webbokningen får du kort ange orsaken till ditt besök och dina kontaktuppgifter. Vi kan komma att höra av oss inför ditt besök för att försäkra oss om att du träffar den psykolog som passar bäst för att hjälpa just dig. Det gäller givetvis också om du kontaktar oss via vårt kontaktformulär.

Återbud till bokad tid kan lämnas på 08-533 315 43 eller direkt till din psykolog. Observera att återbud kan lämnas fram till 24 h innan besöket helt kostnadsfritt, senare återbud/uteblivande debiteras med kostnaden för besöket.
Läs mer »

Priser

Vid besök hos oss debiteras pris enligt fastställd taxa för innevarande år. Vi vill att du ska veta vad du betalar för. Vår målsättning är att allt vi gör ska innebära kännbar förändring och utveckling.

Sessionsarvodet baseras på besökstid, vanligtvis 45 minuter, samt för- och efterarbete. För 2016 ligger sessionsarvodet på mellan 1250 kr och 2400 kr beroende på om du är privatperson eller företag, och på sessionens längd. Besök hos PTP-psykolog (Praktisk tjänstgöring för psykologer) debiteras med reducerad taxa.

Första bedömningsbesöket hos oss kostar 1500 kr och är extra långt, 60 min.

Studenter erhåller 10 % rabatt på psykologsessioner. Gäller privatpersoner.

Ung vuxen? Är du 18-26 år erhåller du 10 % rabatt på alla tjänster. Gäller privatpersoner. Gäller ej nybesök, som alltid kostar 950 kr.


Neuropsykologiska utredningar och psykologisk testning
Omfattningen varierar beroende på frågeställning och du är därför välkommen att kontakta oss för en exakt prisuppgift för det aktuella uppdraget.

Kontakta oss!
Läs mer »

Vad är KBT?

KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för en rad olika metoder som alla har gemensamt att de bygger på modern inlärningspsykologi. KBT är den behandlingsform som i dagsläget har starkast evidens, d.v.s. som i forskningsstudier har visat bäst effekt för en rad olika typer av psykisk ohälsa.

Här kan du läsa mer om KBT: www.kbt.nu

Läs mer »