Lärare

Vi hjälper till att motivera och engagera lärare för en hållbar skola

Bland lärare och rektorer är det tyvärr vanligt med hög arbetsbelastning och en känsla av otillräcklighet som leder till stress. Långvariga arbetsperioder med hög arbetsbelastning och stress ökar risken för ohälsa och sjukskrivningar.

Vi har därför utvecklat ett antal psykologtjänster som syftar till att underlätta lärares arbete och främja psykisk hälsa så att ni når framgång på er skola. Vi skräddarsyr även tjänster efter era behov.

Nedan är ett urval av våra tjänster.

  • Handledning för att förebygga stress och konflikter
  • Utbildning: Att bemöta och undervisa barn med särkskila behov, Förbättra klassrumsklimatet med TBA
  • Utbildning i neuropsykiatriska funktionshinder
  • Utbildning i Tillämpad Beteendeanalys
  • Föreläsning: Så når du framgång i konflikter, Lär dig stressa ner och få balans
  • Ledarskapsutveckling
  • Handledning i svåra elevärenden
  • Psykologisk behandling

Kontakta oss så berättar vi mer!

Bild av Sofie Bergling

Enhetschef Stockholm

Sofie Bergling

@