Lärare

För dig som arbetar inom skolan – oavsett om du är lärare eller rektor – ökar långvariga arbetsperioder med hög arbetsbelastning och en känsla av otillräcklighet risken för stress, som kan leda till ohälsa och sjukskrivningar.

Genom att samarbeta med oss, kan du ta del av ett antal psykologtjänster som syftar till att underlätta lärarens arbete och främja psykisk hälsa. Målet är att skapa förutsättningar för motiverade och engagerade lärare för en hållbar skola.

Tjänster för att underlätta lärarens arbete

  • Handledning för att förebygga stress och konflikter
  • Utbildning: Att bemöta och undervisa barn med särkskila behov, Förbättra klassrumsklimatet med TBA
  • Utbildning i neuropsykiatriska funktionshinder
  • Utbildning i Tillämpad Beteendeanalys
  • Föreläsningar såsom Så når du framgång i konflikter och Lär dig stressa ner och få balans
  • Ledarskapsutveckling
  • Handledning i svåra elevärenden
  • Psykologisk behandling

Har du ytterligare önskemål? Kontakta oss, så skräddarsyr vi tjänster efter dina behov.

Bild av Alexandra Arnberg

VD

Alexandra Arnberg

@