Moment Barn & ungdom

En specialistmottagning med barnläkare, psykologer och barnsjuksköterskor

Moment Barn & ungdom (Moment BUMM) är en specialiserad del av Moment Psykologi, som drivs på uppdrag av Region Stockholm. På Moment BUMM möter du ett unikt team av specialister bestående av barnläkare, barnpsykologer och barnsjuksköterskor som finns här för dig och ditt barn. Vår spetskompetens ligger i att erbjuda en sammanknuten vård där fysisk och psykisk hälsa och välmående går hand i hand. På Moment BUMM tar vi emot barn och ungdomar i åldrarna 0-17 år som är i behov av att träffa våra barnspecialister.

Mer information om Moment Barn & ungdom hittar du på vår hemsida: momentbumm.se