Moment Barn & ungdom

En specialistmottagning med barnläkare, psykologer och barnsjuksköterskor

Moment Barn & ungdom (Moment BUMM) är en specialiserad del av Moment Psykologi. På vår nyöppnade Barn- och ungdomsmedicinska mottagning i Vällingby arbetar ett engagerat specialistteam av barnläkare, barnpsykiatriker, barnsjuksköterska och barnpsykolog.

På Moment BUMM tar vi emot barn och ungdomar i åldrarna 0-17 år som är i behov av att träffa våra barnspecialister. Vi erbjuder förutom det medicinska basuppdraget även ADHD utredningar och behandling, första linjen mottagning för psykisk ohälsa, rådgivning och föräldrastöd. Verksamheten drivs på uppdrag av Region Stockholm.

Söka till Moment BUMM

Privatpersoner kan söka till oss själva och besöken är kostnadsfria, vill man söka till oss på egen hand gör man det enkelt vi vår hemsida eller per telefon. Du hittar information om hur du söker till oss här.

Vi tar även emot remisser från vårdgrannar, elevhälsa och andra samarbetspartners via journalsystemet Take Care eller via post inom ramen för det Medicinska basuppdraget, tilläggsuppdraget ADHD utredning och behandling och tilläggsuppdraget Psykisk ohälsa. Information om hur du remitterar till oss hittar du här. 

Mer information om Moment Barn & ungdom hittar du på vår hemsida: momentbumm.se