Psykologavtalet

Med Psykologavtalet får du kvalificerad tillgång till psykolog för varje elev. Vi tillhandahåller legitimerade psykologer med gedigen erfarenhet och kunskap om barn och ungdomar, neuropsykiatrisk kompetens och hög kompetens inom kognitiv beteendeterapi (KBT).

Psykologens uppdrag är att vara en del av elevhälsan och arbeta konsultativt med skolans rektor och elevhälsovårdsteam. Arbetet syftar till att fungera hälsofrämjande och förebyggande.

Skolans behov styr givetvis uppdragets omfattning och karaktär. Utöver de timmar och tjänster som ingår i avtalet kan vi utöka insatserna vid behov.

Fördelar med psykologavtalet

  • Hög tillgänglighet, telefonkontakt inom 24 timmar och på plats inom 48 timmar
  • Garanterad tillgång till kvalificerad psykologkompetens
  • Ger kontinuitet, stabilitet och trygghet
  • Ni uppfyller lagkravet på tillgång till psykolog inom elevhälsan
  • Fördelaktigt pris per timme

Teckna Psykologavtalet idag – kontakta oss för mer information.

Bild av Sofie Bergling

Enhetschef Stockholm

Sofie Bergling

@