Elever

För att förbättra dina elevers hälsa, erbjuder vi hälsofrämjande och förebyggande psykologtjänster. Genom att ta hjälp av oss, får du tillgång till vår mångåriga erfarenhet inom elevhälsan samt vår gedigna kunskap om barn och ungdomar.

Vi känner till de svårigheter som påverkar elevernas välmående och prestation i skolan – till exempel stress, sömnproblem, nedstämdhet, oro och relationssvårigheter. Du kan också ta hjälp av oss för specialkunskaper om ADHD och autismspektrumtillstånd.

Du kan ta hjälp av oss för föreläsningar, arbete i mindre grupper och individuella insatser. För att förbättra elevhälsa är du välkommen att höra av dig till oss för bland annat:

  • Konsultativa insatser och deltagande i elevhälsovårdteam
  • Åldersanpassad stresshantering för unga i grupp
  • Föreläsningar på olika teman: Sov gott, Effektiv återhämtning, Psykisk hälsa och Studieteknik
  • Bedömning och utredning av psykisk hälsa
  • Rådgivning och behandling (KBT)
  • Psykologbehandlingar med bla. WISC-IV testning samt utlåtande, rekommendationer och rådgivning
  • Gruppsamtal
  • Skolpsykologutredning

För dig som söker en hög grad av flexibilitet bokar du våra tjänster vid behov. För dig som söker kontinuitet rekommenderas Psykologavtalet. Genom att teckna Psykologavtalet, får du kvalificerad tillgång till psykolog för varje elev.

Du är välkommen att kontakta oss för en professionell rekommendation utifrån ditt läge.

Bild av Sofie Bergling

Enhetschef Stockholm

Sofie Bergling

@