Psykologtjänster inom elevhälsan

För att förbättra dina elevers hälsa, är du välkommen att ta hjälp av oss för hälsofrämjande och förebyggande psykologtjänster. Du får tillgång till vår mångåriga erfarenhet inom elevhälsan och våra medarbetares gedigna kunskap om barn och ungdomar.

Skolan – grunden för hälsa genom livet

Inget är så viktigt som skolan för våra barn och unga. Vi vet att den främsta faktorn för hur ett barn kommer att må senare i livet är hur det går i skolan.

Som skolpsykolog är vi en del av ditt elevhälsoteam och samarbetar förebyggande och främjande med skolsköterska, skolläkare och andra medarbetare inom elevhälsan. Våra psykologer
har många års erfarenhet av att arbeta inom skolan.

För välmående och bättre prestationer

Genom att ta hjälp av oss, får du hjälp med att hantera de svårigheter som påverkar elevernas välmående och prestation i skolan. Vi hjälper dig och din skola att fånga upp och ta hand om elevernas stress, sömnproblem, nedstämdhet, oro och relationssvårigheter. Du kan också vända dig till oss för specialkunskaper inom ADHD och autismspektrumtillstånd.

Genom att ta hjälp av oss, får du hjälp med att hantera de svårigheter som påverkar elevernas välmående och prestation i skolan – till exempel stress, sömnproblem, nedstämdhet, oro och relationssvårigheter. Du kan också ta hjälp av oss för specialkunskaper inom ADHD och autismspektrumtillstånd.

Förebyggande arbete och individuella insatser

Du kan ta hjälp av oss för förebyggande och individuella insatser, för att stärka elevhälsans arbete. Hör av dig till oss för bland annat:

  • Konsultativa insatser och deltagande i elevhälsovårdteam
  • Föreläsningar och workshop på olika teman: Stresshantering, Sov gott, Effektiv återhämtning, Psykisk hälsa, Studieteknik
  • Bedömning, utredning, rådgivning och behandling av psykisk hälsa
  • Psykologutredningar med bland annat WISC-testning samt utlåtande, rekommendationer och rådgivning

För dig som söker en hög grad av flexibilitet – boka våra tjänster vid behov.

För dig som söker kontinuitet – teckna Psykologavtalet. Genom att teckna Psykologavtalet, får du kvalificerad tillgång till psykolog för varje elev.

Vi finns på flera orter! Ring och boka tid för ett kostnadsfritt möte: 08-533 315 43.

Bild av Alexandra Arnberg

VD

Alexandra Arnberg

@