Stress

Vad är stress?

Stress är kroppens sätt att reagera när vi ställs inför situationer som vi uppfattar som utmanande eller hotfulla. Det ger oss extra kraft att lösa uppgiften och på kort sikt kan det vara mycket hjälpsamt, men för mycket stress över för lång tid kan orsaka skada.

Vilka situationer som skapar stress skiljer sig åt mellan personer, men det gemensamma är att situationerna upplevs ställa krav som är svåra att uppnå. Det är alltså tolkningen av situationen som ger själva stresspåslaget och inte situationen i sig.

När kroppen och hjärnan säger ifrån är det viktigt att prioritera vila och det finns mycket du själv kan göra för att minska stressen.

Hur kan jag hantera stress?

Stress i sig är inte farligt så länge vi får möjlighet att återhämta oss. Det är som en balansakt och när stressen ökar blir också kraven på återhämtning och vila högre för att jämvikten inte ska rubbas.

Om du upplever stressymptom, kan det vara dags att genomföra förändringar i ditt liv. När du bestämt dig för att du behöver en förändring kan din psykolog hjälpa dig att nå en sådan förändring, men det finns det många saker du själv kan göra för att minska stressen i ditt liv. Här är några exempel:

Sänk kraven

Om du har en kravfylld tillvaro som väcker återkommande känslor av otillräcklighet och misslyckande, är det viktigt att ibland vara flexibel med kraven på dig själv och även att se till att ha områden i livet som är kravlösa

Avsätt tid för avkoppling och nedvarvning

En av de bästa metoderna för att motverka stress är att ibland ta det lugnt och slappa och för att det verkligen ska bli av kan det vara nödvändigt att se över ditt schema och göra plats för avkoppling och nedvarvning.

Prioritera sömn

Att sova för lite är en stor riskfaktor för psykisk ohälsa, och i stressiga perioder kan det vara extra viktigt att prioritera sömnen. Men ofta blir sömnen påverkad när vi är stressade, och sannolikt upplever du ibland att det är svårt att somna eller att du vaknar på natten med tankar som snurrar. Ta hjälp av din psykolog för att se över dina sömnvanor och tillsammans kan ni göra en plan för vad du kan förändra för att skapa bättre förutsättningar för god sömn.

Ta hand om kroppen

Att äta regelbundna och näringsrika måltider i lugn och ro kan hjälpa till att skapa ett jämnare humör. Fysisk aktivitet kan ibland ha en direkt motverkan mot stress genom att en vältränad kropp har ett mildare reaktionsmönster vid fysisk och psykisk stress.

Vill du veta mer?

Här finns en kort men kärnfull informationsbroschyr om stress: