Försäkringsbolag

Vi skapar skillnad för era klienter!

Vi har 10 års erfarenhet i branschen och systematiska utvärderingar visar att ni kan vara trygga med oss som samarbetspartner. Nio av tio rekommenderar oss till andra.

Nio av tio uppvisar också en tydlig förbättring av måendet och så många som sju av tio en betydande förbättring efter kontakt med våra psykologer.

Få hälso- och sjukvårdsföretag kan visa upp samma tydliga bevis på att vara värdeskapande för den enskilde människan, arbetsgivaren och samhället.

Vi finns på två orter, Stockholm och Malmö och har ett 30-tal psykologer. Genom avtal med oss får ni en pålitlig leverans med hög tillgänglighet.

Nyfiken på hur vi kan åstadkomma resultat tillsammans?
Välkommen att kontakta oss!

Bild av Annette Enström

HR-chef

Annette Enström

@