Försäkringsbolag

Du kan vara trygg med oss som samarbetspartner – vi har 10 års erfarenhet i branschen och systematiska utvärderingar visar att vi håller hög kvalitet och skapar värde för den enskilde människan, arbetsgivaren och samhället.

Nio av tio rekommenderar oss till andra. Nio av tio uppvisar också en tydlig förbättring av måendet och så många som sju av tio en betydande förbättring efter kontakt med våra psykologer.

Du hittar oss och våra 30-tal psykologer i Stockholm, Malmö och Umeå. Genom avtal med oss får du en pålitlig leverans med hög tillgänglighet.

Välkommen att kontakta oss!

Bild av Alexandra Arnberg

VD och verksamhetschef

Alexandra Arnberg

@