Tack för din bokning.

Utbildning

Uppdragsutbildningar

Behöver din organisation eller dina medarbetare kunskapspåfyllning?
Vi erbjuder utbildningar som skräddarsys efter dina behov. Tillsammans med dig ser vi till att ni får den kunskap ni behöver. Vi utgår alltid från vederhäftig kunskap och håller oss uppdaterade på aktuell forskning. Vi utför utbildningar inom många områden, hör av dig till oss så kan vi hjälpa dig. Här kan du se ett litet axplock av vad vi kan göra och läsa mer om några av våra aktuella uppdragsutbildningar:
Förebyggande hälsovård i organisationen
  • Mental hälsa
  • Krishantering
  • Organisationsklimat
Barn och ungdomar
  • Skärmtid
  • Neuropsykiatriska funktionshinder och hur du yttrar sig
  • Vanliga och ovanliga psykologiska konsekvenser av att bli vuxen
Psykisk ohälsa
  • Ångest och vad kan man göra
  • Bemötande av personer i kris

Utbildningspaket

Motiverande samtal i skolan


Motiverande samtal, MI (Motivational Interviewing), ger skolpersonal effektiva verktyg för att hantera vanliga men ofta svåra situationer som kan uppstå och påverkar därmed arbetstillfredsställelsen positivt. Målsättningen med kursen är att deltagarna ska kunna använda konkreta samtalstekniker utifrån MI i sin praktiska verksamhet.


Workshop om mental hälsa


Vill du ge dina medarbetare mer kunskap om vad de själva kan göra för att få till återhämtning och utveckla sin mentala hälsa? Då är det här en workshop för er! Friskvård för framtiden kallar vi det.Öppna utbildningar

Vi vill sprida kunskap! Därför anordnar vi regelbundet öppna utbildningar.
Till öppna utbildningar kan du enkelt anmäla dig till utan krångel. Vi erbjuder korta utbildningar som ger dig möjlighet att höja din kunskapsnivå ett snäpp eller att fräscha upp gamla kunskaper med nytt stoff.
Kika i listan nedan och klicka dig fram för att läsa mera och anmäla dig.

Kommande öppna utbildningar

mars 2020

Motiverande samtal i skolan

måndag 2 mars 2020 - tisdag 3 mars 2020 kl. 09:00 - 16:00 Stockholm
Motiverande samtal, MI, är en metod som kan tillämpas inom alla områden där man vill hjälpa en person till beteendeförändring. Denna tvådagarskurs riktar sig specifikt till dig som jobbar i skolan. Målet är att du som deltagare ska kunna använda konkreta samtalstekniker utifrån MI för att hantera vanliga men ofta svåra situationer som kan uppstå i skolan.Föräldrautbildningar

Som förälder till barn/ungdom med psykisk ohälsa är du varmt välkommen till våra öppna föreläsningar som hålls en gång per månad.
Syftet med de öppna temaföreläsningarna är att ge kunskap och fördjupning inom specifika områden, föräldrafärdigheter och förhållningssätt som kan vara hjälpsamt för barnet.

Kommande föräldrautbildningar

januari 2020

Arga och ledsna barn 23/1

torsdag 23 januari 2020 kl. 16:30 - 18:30 Stockholm
Depression kan uttrycka sig annorlunda hos barn i jämförelse med vuxna. Några barn vänder negativa känslor inåt, andra vänder dem utåt i form av ilska eller irritabilitet. I båda fallen kan det vara svårt som förälder att veta hur man ska agera. Under föreläsningen berättar vi om vad du/ni som förälder kan göra för att nå fram i er kommunikation, när barnet är utåtagerande eller sluter sig. Vi presenterar vanliga behandlingsupplägg vid en psykologkontakt och viktiga psykologiska principer vid utåtagerande och depression.
Läs mer och boka


februari 2020

Rädda och oroliga barn 6/2

torsdag 6 februari 2020 - torsdag 16 april 2020 kl. 16:30 - 18:30 Stockholm
Alla är vi ibland rädda och oroliga, men när känslorna får oss att avstå från saker, tar mycket tid eller gör oss osjälvständiga blir det ett problem. Som förälder gör det ont när barnen uttrycker oro och vi vill gärna gå in och skydda barnet. Men för att hjälpa barnet behöver vi ofta göra precis tvärtom och visa barnet att situationen inte är farlig. Föreläsningen ger dig kunskap om hur du kan tänka och agera för att signalera trygghet när barnen behöver det och ger en överblick av psykologisk behandling vid oro och ångest.
Läs mer och boka


Introduktionsföreläsning 13/2

torsdag 13 februari 2020 kl. 16:30 - 18:30 Stockholm
När ett barn påbörjar en kontakt med oss vill vi att du som förälder besöker en introduktionsföreläsning. Vi ger överblick över kontaktens olika faser, ger praktisk information och berättar hur du som förälder kan agera stöd under en behandling. Vi kan också hänvisa till ytterligare källor för kunskap utifrån det ditt barn söker för. Syftet är att informationen ska ge stöd och frigöra utrymme i de individuella besöken. Föreläsningen riktar sig till föräldrar oberoende barnets ålder.
Läs mer och boka


God psykisk hälsa och självkänsla 20/2

torsdag 20 februari 2020 kl. 16:30 - 18:30 Stockholm
Alla har vi en tanke om vad självkänsla är och hur det känns i kroppen när självkänslan sviktar. Samtidigt är ”självkänsla” så svårt att definiera och hur gör man egentligen för att lära ett barn att tycka om sig själv? Under föreläsningen går vi igenom vad psykisk hälsa och självkänsla är och vilka faktorer som styr. Teori varvas med praktiska övningar.
Läs mer och boka


mars 2020

Skärmtid 5/3

torsdag 5 mars 2020 kl. 16:30 - 18:30 Stockholm
Du får lära dig mer om hur barn och ungdomar använder och påverkas av skärmar, inte minst mobiltelefonen som är en nästan ständig följeslagare i vardagen idag. Vi går igenom principer för att underlätta kommunikation och överenskommelser kring mobil och skärmar utifrån psykologisk kunskap.
Läs mer och boka


Introduktionsföreläsning 12/3

torsdag 12 mars 2020 kl. 16:30 - 18:30 Stockholm
När ett barn påbörjar en kontakt med oss vill vi att du som förälder besöker en introduktionsföreläsning. Vi ger överblick över kontaktens olika faser, ger praktisk information och berättar hur du som förälder kan agera stöd under en behandling. Vi kan också hänvisa till ytterligare källor för kunskap utifrån det ditt barn söker för. Syftet är att informationen ska ge stöd och frigöra utrymme i de individuella besöken. Föreläsningen riktar sig till föräldrar oberoende barnets ålder.
Läs mer och boka


Kommunikationsfärdigheter för dig som förälder 19/3

torsdag 19 mars 2020 kl. 16:30 - 18:30 Stockholm
Hur vi kommunicerar påverkar i stor grad hur vi känner oss, vad vi väljer att berätta och vad vi gör. Många konflikter uppstår till exempel för att vi kommunicerar på fel sätt. Oberoende av problematik är kommunikation centralt i mänskliga relationer och inom psykologin. Föreläsningen tar upp forskning på kommunikationsmönster och viktiga principer för kommunikation som stärker din relation till ditt barn.
Läs mer och boka


april 2020

Arga och ledsna barn 2/4

torsdag 2 april 2020 kl. 16:30 - 18:30 Stockholm
Depression kan uttrycka sig annorlunda hos barn i jämförelse med vuxna. Några barn vänder negativa känslor inåt, andra vänder dem utåt i form av ilska eller irritabilitet. I båda fallen kan det vara svårt som förälder att veta hur man ska agera. Under föreläsningen berättar vi om vad du/ni som förälder kan göra för att nå fram i er kommunikation, när barnet är utåtagerande eller sluter sig. Vi presenterar vanliga behandlingsupplägg vid en psykologkontakt och viktiga psykologiska principer vid utåtagerande och depression.
Läs mer och boka


Rädda och oroliga barn 16/4

torsdag 16 april 2020 kl. 16:30 - 18:30 Stockholm
Alla är vi ibland rädda och oroliga, men när känslorna får oss att avstå från saker, tar mycket tid eller gör oss osjälvständiga blir det ett problem. Som förälder gör det ont när barnen uttrycker oro och vi vill gärna gå in och skydda barnet. Men för att hjälpa barnet behöver vi ofta göra precis tvärtom och visa barnet att situationen inte är farlig. Föreläsningen ger dig kunskap om hur du kan tänka och agera för att signalera trygghet när barnen behöver det och ger en överblick av psykologisk behandling vid oro och ångest.
Läs mer och boka


God psykisk hälsa och självkänsla 23/4

torsdag 23 april 2020 kl. 16:30 - 18:30 Stockholm
Alla har vi en tanke om vad självkänsla är och hur det känns i kroppen när självkänslan sviktar. Samtidigt är ”självkänsla” så svårt att definiera och hur gör man egentligen för att lära ett barn att tycka om sig själv? Under föreläsningen går vi igenom vad psykisk hälsa och självkänsla är och vilka faktorer som styr. Teori varvas med praktiska övningar.
Läs mer och boka


maj 2020

Introduktionsföreläsning 7/5

torsdag 7 maj 2020 kl. 16:30 - 18:30 Stockholm
När ett barn påbörjar en kontakt med oss vill vi att du som förälder besöker en introduktionsföreläsning. Vi ger överblick över kontaktens olika faser, ger praktisk information och berättar hur du som förälder kan agera stöd under en behandling. Vi kan också hänvisa till ytterligare källor för kunskap utifrån det ditt barn söker för. Syftet är att informationen ska ge stöd och frigöra utrymme i de individuella besöken. Föreläsningen riktar sig till föräldrar oberoende barnets ålder.
Läs mer och boka


Skärmtid 14/5

torsdag 14 maj 2020 kl. 16:30 - 18:30 Stockholm
Du får lära dig mer om hur barn och ungdomar använder och påverkas av skärmar, inte minst mobiltelefonen som är en nästan ständig följeslagare i vardagen idag. Vi går igenom principer för att underlätta kommunikation och överenskommelser kring mobil och skärmar utifrån psykologisk kunskap.
Läs mer och boka


Kommunikationsfärdigheter för dig som förälder 28/5

torsdag 28 maj 2020 kl. 16:30 - 18:30 Stockholm
Hur vi kommunicerar påverkar i stor grad hur vi känner oss, vad vi väljer att berätta och vad vi gör. Många konflikter uppstår till exempel för att vi kommunicerar på fel sätt. Oberoende av problematik är kommunikation centralt i mänskliga relationer och inom psykologin. Föreläsningen tar upp forskning på kommunikationsmönster och viktiga principer för kommunikation som stärker din relation till ditt barn.
Läs mer och boka


juni 2020

Introduktionsföreläsning 4/6

torsdag 4 juni 2020 kl. 16:30 - 18:30 Stockholm
När ett barn påbörjar en kontakt med oss vill vi att du som förälder besöker en introduktionsföreläsning. Vi ger överblick över kontaktens olika faser, ger praktisk information och berättar hur du som förälder kan agera stöd under en behandling. Vi kan också hänvisa till ytterligare källor för kunskap utifrån det ditt barn söker för. Syftet är att informationen ska ge stöd och frigöra utrymme i de individuella besöken. Föreläsningen riktar sig till föräldrar oberoende barnets ålder.
Läs mer och boka