Tack för din bokning.

Utbildning

Uppdragsutbildningar

Behöver din organisation eller dina medarbetare kunskapspåfyllning?
Vi erbjuder utbildningar som skräddarsys efter dina behov. Tillsammans med dig ser vi till att ni får den kunskap ni behöver. Vi utgår alltid från vederhäftig kunskap och håller oss uppdaterade på aktuell forskning. Vi utför utbildningar inom många områden, hör av dig till oss så kan vi hjälpa dig. Här kan du se ett litet axplock av vad vi kan göra och läsa mer om några av våra aktuella uppdragsutbildningar:
Förebyggande hälsovård i organisationen
  • Mental hälsa: Förebygg ohälsa innan det är försent
  • Krishantering på arbetsplatsen: Hur förbereder du din organisation?
  • Organisationsklimat: Hur trivs vi på jobbet?
Barn och ungdomar
  • Strategier för lärare som möter barn med särskilda svårigheter
  • Vad är neuropsykiatriska funktionshinder och hur yttrar de sig?
  • Vad händer i huvudet? Vanliga och ovanliga psykologiska konsekvenser av att bli mer och mer vuxen.
Psykisk ohälsa
  • Vad är ångest och vad kan man göra åt det?
  • Bemötande av personer i kris: En syntes av forskning och praktik
Läs mer »

Utbildningspaket

Motiverande samtal i skolan


Motiverande samtal, MI (Motivational Interviewing), ger skolpersonal effektiva verktyg för att hantera vanliga men ofta svåra situationer som kan uppstå och påverkar därmed arbetstillfredsställelsen positivt. Målsättningen med kursen är att deltagarna ska kunna använda konkreta samtalstekniker utifrån MI i sin praktiska verksamhet.Öppna utbildningar

Vi vill sprida kunskap! Därför anordnar vi regelbundet öppna utbildningar.
Våra öppna utbildningar kan du som intresserad enkelt anmäla dig till utan krångel. Vi erbjuder korta utbildningar som ger dig möjlighet att höja din kunskapsnivå ett snäpp eller att fräscha upp gamla kunskaper med nytt stoff.
Kika i listan nedan och klicka dig fram för att läsa mera och anmäla dig.
Läs mer »

Kommande öppna utbildningar

maj 2019

WORKSHOP - Mindre stress mer mental hälsa för ungdomar

måndag 6 maj 2019 kl. 18:00 - 20:00 Stockholm
Känner du dig stressad eller är nyfiken på hur du kan ta hand om och utveckla din mentala hälsa? Då är det här en workshop för dig!


Skärmtid och spelande: Föräldrautbildning till dig med barn 0-11 år

torsdag 9 maj 2019 kl. 17:00 - 19:00 Stockholm
Välkommen till en utbildning med fokus på att förstå och hantera barns användande av skärmar, spel och internet.


oktober 2019

Motiverande samtal i skolan

torsdag 3 oktober 2019 - torsdag 21 november 2019 kl. 09:00 - 16:00 Stockholm
Välkommen på utbildning om motiverande samtal i skolan. Motiverande samtal, MI (Motivational Interviewing), är en metod som kan tillämpas inom alla områden där man vill hjälpa en person till beteendeförändring. I skolans värld kan MI till exempel användas vid samtal om skolmotivation, hälsa och levnadsvanor, utvecklingssamtal, i samtal med föräldrar eller i studie- och yrkesvägledning. MI kan också vara till hjälp för att stärka kommunikationen mellan medarbetare.