Moment Videomöte

Tillgänglighet på dina villkor

Välkommen till Moment Videomöte, vår digitala mottagning tillgänglig för alla! Träffa våra specialister på Moment Psykologi via din dator, läsplatta eller smartphone. Du kan enkelt och tryggt få en konsultation även om du befinner dig i hemmet, på resa eller på arbetsplatsen.
Våra tjänster levereras av legitimerade psykologer och mötet sker säkert i ett krypterat videosamtal. Vi börjar alltid med en bedömning som sedan leder vidare till rådgivning eller behandling. Tjänsten kan även användas av avtalskunder för chefshandledning, coachning, och psykologiska hälsosamtal.
Läs mer »

Hur går det till?

Moment Videomöte har samma innehåll och upplägg som vid ett fysiskt möte. Några saker är en förutsättning för det digitala mötet:
 • För att kunna logga in behöver du ha ett mobilt bank-id.
 • Du kommer att erhålla bokningsbekräftelse samt påminnelser via mail och om du så önskar via sms.
 • Den dator/telefon/surfplatta du använder behöver ha mikrofon, högtalare och webcam.
 • Du behöver sitta på en plats som har en välfungerande Internetanslutning.
 • Du behöver använda webbläsare Google Chrome eller Mozilla Firefox.
 • Innan du loggar in behöver du stänga av alla andra program som använder mikrofonen.
 • Tänk på att sitta avskilt när tiden för ditt möte är. Säkerställ även att du har en god ljussättning i rummet du befinner dig i och minimera störande ljud i den mån det är möjligt.
 • Första gången du loggar in för att ansluta till ett videomöte tar det lite längre tid att komma igång eftersom du via hemsidan kommer att guidas genom ett funktionstest på datorn.
 • Läs mer »

  Etik

  Moment Psykologi följer de yrkesetiska principerna för psykologer i Norden. Huvudprinciperna är respekt för individens rättigheter och värdighet, yrkesmässig kompetens, ansvar och yrkesmässig integritet.

  Läs mer »

  Sekretess och tystnadsplikt


  All information hanteras i enlighet med patientdatalagen och personuppgiftslagen. När mötet genomförs inom ramen för ett hälso- och sjukvårdsbesök förs en patientjournal, precis som vid ett fysiskt möte. Vid arbetslivsinriktad konsultation förs ingen journal eftersom det inte är hälso- och sjukvård. All personal hos Moment Psykologi har tystnadsplikt.
  Läs mer »

  Vad kostar det?

  Privatpersoner
  Första bedömningssessionen kostar 950 kr. Standardarvode leg. psykolog 1250 kr och leg. psykolog med specialistkompetens och 1400kr per session. Besöken är 45 minuter. Studerande och unga vuxna (18 - 26 år) erhåller 10 % rabatt på psykologsessioner, dock ej på nybesök. Observera att intygsskrivande, remissskrivande och dylik administration debiteras enligt taxa 400 kr per 15 min. Betalning sker mot faktura.

  Företagskunder
  Tjänsten Videomöten kan användas av företagskunder med avtal med Moment Psykologi. Besöken skall vara godkända av avtalspart. Betalning sker mot faktura enligt avtalspris.
  Läs mer »

  Bokningsvillkor

  En inbokad tid kan helt fritt ombokas eller avbokas fram till 24 timmar innan besöket.Vid uteblivande eller sent återbud debiteras fullt belopp för besöket.
  För ombokning eller återbud boka av tiden via https://se.visibacare.com/momentpsykologiGenom att boka godkänner du våra allmänna bokningsvillkor ovan.
  Läs mer »