Tack för din bokning.

Vårdcentral

Psykisk hälsa

Vi vet vilka speciella krav som ställs på psykologen inom primärvården gällande effektivitet och samarbete. Vi har metoder som ger flöde och genomströmning. Våra insatser utgår ifrån evidensbaserad psykologi för primärvård och våra psykologer är välutbildade inom kognitiv beteendeterapi (KBT).

Behöver ni utveckla ert psykosociala team? Vi arbetar konsultativt mot ledning och psykosociala team med rekrytering, metodutveckling och handledning.

Söker ni en psykolog till er verksamhet? Moment Psykologi har medarbetare med gedigen erfarenhet av arbete på vårdcentral. Vi kan arbeta integrerat i er verksamhet eller ta emot era patienter på vår mottagning. Moment Psykologi har psykologtjänster utformade specifikt för effektivt arbete i primärvård, läs mera här!

Ring 08- 533 315 43 så berättar vi mera om våra tjänster eller fyll i vårt kontaktformulär. Vi återkommer inom 48 h!

Läs mer »

Vi utvärderar

Vi vill alltid veta om våra insatser ger resultat: därför utvärderar vi kontinuerligt om det vi gör har mätbar effekt. Här kan du se hur många av våra patienter med oro och ångest eller nedstämdhet som mår bättre efter våra insatser.
Läs mer »