Vi hjälper dig. Patientavgift 0 kr.

Barn och ungdom tillhörandes Vasastans HLM Praktikertjänst, Familjeläkargruppen Odenplans HLM, Hötorgets vårdcentral

Kontakten startas med kort bedömning via Digitala vägen in – boka här. Bedömningen kan leda till fortsatt rådgivning via video eller hänvisning till annan instans. Besöken är kostnadsfria för barn 6-17 år. Vi kan hjälpa dig/ditt barn med med bl. a. nedstämdhet, stress, oro, ilska och sömnsvårigheter. Föräldrar kan också få egen rådgivning.

Digitala vägen in, svårt hitta en tid i vår app?

Om du har svårt att hitta en tid beror det på att vi har ett mycket stort söktryck på tider till barnpsykolog och därför inte räcker till för behovet just nu. Vi rekryterar fler medarbetare och hoppas kunna öka vår mottagningskapacitet framöver. Vi hänvisar er till en annan vårdcentral alt Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning med första linjens psykiatri uppdrag.

Här finns information om mottagningar som man kan vända sig till:

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/hjalp-att-valja-mottagning/mottagningar-for-barn-och-ungdomar-med-psykisk-ohalsa/

Bokningsregler

  • En inbokad tid kan om- eller avbokas fram till 24 timmar innan besöket helt utan kostnad. P g a Covid-19 uppmanas alla med förkylningssymtom att inte komma till mottagningen, kontakta oss så hjälper vi till boka om besöket eller boka om till digitalt besök (ingen avgift).
  • Besöken är kostnadsfria för dig som patient men vid uteblivande eller sent återbud debiteras patientavgift (400 kr). Om-/avbokning kan lätt göras via appen eller ring oss på 08-533 315 43 så hjälper vi till.
  • Ungdomar från 16 år kan boka besök själva. När du som förälder söker för ett barn som är 0-8 år vill vi att ni föräldrar kommer själva (utan barnet) till första besöket.