Neuropsykiatrisk utredning

Hos oss kan barn, ungdomar och vuxna från hela landet via remiss få en utredning av ADHD/Autism och intellektuell funktionsnedsättning.

Våra utvärderingar visar att 9,5 av 10 som utfört en utredning hos oss rekommenderar oss till vänner och bekanta. Vårt fokus är kvalitetssäkrade utredningar med högt engagemang för våra patienter. Vi jobbar också med effektiva processer, från första besök till klar utredning är det 6 veckor och utredningstiden är sammanhållen över 2-3 längre besök med psykolog och läkare.

Remisskrav gäller. Om ditt hemlandsting har vårdgaranti för neuropsykiatriska utredningar får du ersättning för behövliga utlägg för resa och boende. Hör med ditt hemlandsting (1177.se) vad som gäller för just dig.

Om du vill omboka ett fysikt möte till ett telefon- eller videomöte eller ett fysiskt möte längre fram är du välkommen att kontakta oss.