Neuropsykiatrisk utredning

Till våra mottagningar i Stockholm och Malmö kan barn, ungdomar och vuxna från hela landet komma via remiss för regionfinansierad utredning av ADHD/Autism och intellektuell funktionsnedsättning. Dock gäller hemlandstingets remissregler, läs mer här!

Om ditt hemlandsting har vårdgaranti för neuropsykiatriska utredningar får du ersättning för behövliga utlägg för resa och boende. Hör med ditt hemlandsting (1177.se) vad som gäller för just dig.

Om du bor i Östergötland, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne, Halland, Västra Götaland och Värmland kan du söka själv via egen vårdbegäran. Ladda ner pdf ”Egen vårdbegäran” nedan, fyll i och skicka in så återkommer vi till dig efter bedömning av inkomna handlingar. OBS! Tyvärr kan vi kan för närvarande inte ta emot några patienter via egen vårdbegäran pga avtalsregionernas regler. Vänd er till BUP eller vuxenpsykiatrin alt vårdgarantikansliet i er Region och be om att de skickar en remiss till oss. Då kan vi ta emot remissen för bedömning.

Om du inte bor i region som möjliggör fritt vårdval, eller inte kan få en remiss från vården erbjuder vi privatfinansierad utredning. Kontakta oss för mer information!

Våra utvärderingar visar att 9 av 10 som utfört en utredning hos oss rekommenderar oss till vänner och bekanta. Vårt fokus är kvalitetssäkrade utredningar med högt engagemang för våra patienter. Vi jobbar också med effektiva processer, från första besök till klar utredning är det 6 veckor och utredningstiden är sammanhållen över 2-3 längre besök med psykolog och läkare.

Om du vill omboka ett fysiskt möte till ett telefon- eller videomöte eller ett fysiskt möte längre fram är du välkommen att kontakta oss.