Fria vårdvalet

Vi tar emot patienter från hela Sverige via våra regionavtal. Vården är regionfinansierad och vanlig patientavgift gäller. Som patient har du rätt att söka öppenvård via det fria vårdvalet, läs mer på 1177.

Genom regionfinansierad vård erbjuder vi: