Neuropsykiatrisk utredning

ADHD/ADD/autism och psykiatriskt mående

Du som står uppsatt på en väntelista för neuropsykiatrisk utredning inom BUP, psykiatrin eller habiliteringen kan komma till oss. Vi hälsar såväl barn som ungdomar och vuxna från hela landet välkomna till oss för utredning. Våra mottagningar ligger centralt i Malmö, Stockholm och Umeå.

Vården är regionfinansierad och vanlig patientavgift tillämpas (0 kr för barn. Frikort gäller).

Remiss krävs för utredning

Remisskrav gäller generellt. Se undantag nedan. Därutöver gäller din hemregions särskilda remissregler. Läs mer här om reglerna i Sveriges 21 Regioner här.

Moment har regionavtal för neuropsykiatriska utredningar av barn, ungdomar och vuxna. Vi tar emot remisser från vårdgivare som bedriver regionfinansierad hälso- och sjukvård. Remiss ska komma från BUP, psykiatrin eller habiliteringen.

Egen vårdanmälan – gäller Region Västerbotten

Du som är vuxen boende i Region Västerbotten har möjlighet att komma till oss via egen vårdanmälan.

När du skickat in din blankett till oss, gör vi en bedömning med ställningstagande om du uppfyller kraven för utredning. Om du uppfyller kraven, blir du kallad till utredning.

Remittera till oss

Du som är vårdpersonal: Läs mer om hur man skickar remiss till oss.

Privat utredning

Du som inte vill vänta eller inte kan få en remiss till oss, kan välja att bekosta utredningen privat.