Information inför besök

Här finns informationsmaterial för dig som vill förbereda dig inför ditt nybesök. I nuläget finns stor efterfrågan på videomöte. Hör av dig till oss om ni vill boka om ert fysiska möte till videomöte!

Inför besök

Psykologisk rådgivning/behandling

Vad är viktigt att veta som privatklient?

Vad är viktigt att veta som avtalsklient?

Vad är viktigt att veta som vårdvalspatient (Regionsfinansierad vård)?

Information om KBT behandling

Neuropsykiatrisk utredning

Information om neuropsykiatrisk utredning i Stockholm – Vuxna

Information om neuropsykiatrisk utredning i Malmö – Vuxna

Information om neuropsykiatrisk utredning i Stockholm – Barn och unga

Information om neuropsykiatrisk utredning i Malmö – Barn och unga

Information om ersättning för rese- och boendekostnader

Klicka här för att se en informationsfilm om hur en utredning hos oss går till.

Kontakta oss