Vuxen

Livet är fullt av utmaningar och de flesta klarar vi av att hantera på egen hand, men ibland händer det att vi fastnar i jobbiga tankar, känslor och beteenden. Detta kan på sikt leda till försämring i vårt mående.

Då kan det vara givande att söka hjälp för att kunna få stöd i att ta sig ur detta och komma vidare. Vi erbjuder effektiva metoder för att hjälpa dig med att kunna leva livet mer fullt ut med mindre oro och ångest. Vi kan hjälpa dig minska din nedstämdhet och få tillbaka din livsglädje och upplevelse av meningsfullhet. Hos oss kan du få hjälp att förbättra din sömn, bli bättre på stresshantering genom ökad balans mellan påfrestningar och återhämtning samt främja din psykiska hälsa. Vi erbjuder även stöd vid relationella problem så väl som hantering av kriser samt bearbetning trauman. Vi erbjuder allt från mer kortvariga, rådgivande samtal till längre behandlingar.

Vi erbjuder effektiva metoder för att hjälpa dig med att:

  • kunna leva livet mera fullt ut med mindre oro och ångest
  • minska din nedstämdhet och få tillbaka livsglädje och upplevelse av meningsfullhet
  • förbättra dina relationer
  • förbättra din sömn (kortare insomningstid och färre uppvaknanden)
  • få en balans mellan påfrestningar och återhämtning, s.k. stresshantering
  • komma till rätta med ätstörningar
  • hantera kriser och bearbeta trauman
  • främja din psykiska hälsa

Ge dig själv tid för förändring. Väkommen att kontakta oss för att boka tid för ett första besök. 

Kontakta oss