Vuxen

För dig som är vuxen, erbjuder vi hjälp och stöd för att du ska må bättre och komma ur jobbiga tankar, känslor och beteenden som du inte klarar av på egen hand. Du kan vända dig till oss för allt från mer kortvariga, rådgivande samtal till längre behandlingar.

Du kan vända dig till oss för hjälp med effektiva metoder att:

  • kunna leva livet mera fullt ut med mindre oro och ångest
  • minska din nedstämdhet och få tillbaka livsglädje och upplevelse av meningsfullhet
  • förbättra dina relationer
  • förbättra din sömn (kortare insomningstid och färre uppvaknanden)
  • få en balans mellan påfrestningar och återhämtning, s.k. stresshantering
  • komma till rätta med ätstörningar
  • hantera kriser och bearbeta trauman
  • främja din psykiska hälsa

Ge dig själv tid för förändring. Välkommen att kontakta oss för att boka tid för ett första besök. 

Kontakta oss