Psykolog, vuxen

Rådgivning eller behandling med psykolog

Våra specialistpsykologer och psykologer finns här för dig. När du bokar nybesök matchas du med rätt kompetens för dina problem.

Kontakten inleds med 1-3 bedömningsbesök, därefter ger psykologen tillbaka sin bedömning och analys med förslag på vidare insatser för att du ska nå dina mål och må bättre. Vanligtvis är en behandlingsserie 5-12 sessioner. Vi utvärderar mot slutet och gör en gemensam plan för hur den positiva förändringen ska hålla i sig över tid.

Moment Psykologi erbjuder rådgivning och behandling i form av kognitiv beteendeterapi (KBT) för att förebygga eller återfå psykisk hälsa. KBT är en väl beprövad och effektiv metod för att återfå psykisk hälsa och skapa varaktiga beteendeförändringar.

Välkommen att boka tid!

Kontakta oss