Psykolog, barn och ungdom

Vårt hjärta brinner för evidensbaserad psykologi för barn och unga!

Ungefär tio procent av svenska barn och unga har ett psykiatriskt tillstånd. De vanligaste psykiatriska tillstånden är adhd och depression, som förekommer hos mellan fem och åtta procent vardera hos barn och unga. Även ångestsyndrom är vanligt förekommande. Autismspektrumtillstånd, AST, förekommer hos 1 till 1,5 procent av barn och unga.

Den psykiska ohälsan fortsätter att öka i samhället, framför allt för barn och unga, och ohälsan är ofta långvarig. Med psykisk ohälsa följer svårigheter att klara av skolan, etablera sig i arbetsliv och vuxenliv.

Moment Psykologi är specialiserade mot tidiga insatser för barn och unga, för att det är viktigt att fler erbjuds hjälpsamma insatser och behandling i tid. Genom att ta hjälp tidigt i barnets utveckling av psykisk ohälsa finns goda möjligheter att vända problematiken och enorma vinster att göra ur ett livsperspektiv.

Vi arbetar med kvalitetssäkrade processer för bedömning, rådgivning och behandling. Våra insatser är väl förankrade i forskning och evidensbaserade. Vi brinner för barn- och ungas psykisk hälsa.

Välkommen att kontakta oss för att boka tid för ditt barn!

Kontakta oss