Psykologisk rådgivning och behandling

KBT – Kognitiv beteendeterapi

För dig eller ditt barn, erbjuder vi rådgivning och behandling i form av kognitiv beteendeterapi (KBT) för att förebygga eller återfå psykisk hälsa. Det är en väl beprövad och effektiv metod för att återfå psykisk hälsa och skapa varaktiga beteendeförändringar.

För dig som är förälder – tidiga insatser gör skillnad

Du är välkommen att till oss för hjälp till ditt barn eller din ungdom. Med tidiga insatser i barnets utveckling av psykisk ohälsa finns goda möjligheter att vända problematiken och enorma vinster att göra ur ett livsperspektiv. Utan hjälp kan den psykiska ohälsan medföra svårigheter att klara av skolan, etablera sig i arbetsliv och vuxenliv.

Barn

Om ditt barn är yngre, är det motiverat att du som förälder kommer utan barnet på ett första besök. Under vissa omständigheter kan ditt barn närvara under vissa delar av besöken. Vi erbjuder familjesamtal när vi bedömer det vara mest hjälpsamt. Är ditt barn sju år eller mer, rekommenderar vi att minst en vårdnadshavare följer med.

Ungdomar

Är ditt barn tonåring, kan han eller hon ibland vilja träffa psykologen själv, vilket går bra. Vi rekommenderar ändå att minst en vårdnadshavare kommer med vid första besöket, för att kunna stämma av fortsättningen i slutet av besöket. Psykologen gör alltid en mognadsbedömning av tonåringen. Viss information, som gör att psykologen blir orolig för att tonåringen kan ta skada eller skada andra kan komma att delas med vårdnadshavaren.

Att du som vårdnadshavare är insatt i ditt barns behandling är en framgångsfaktor. För att ditt barn ska må bra, kan det bli aktuellt med involvering av alla resurser runt barnet som kan vara med och göra skillnad. Även samverkansmöten med skola och andra vårdgrannar kan inkluderas.

Stöd och vägledning för dig som är förälder

För dig som förälder erbjuder vi föräldrastöd, så att du som förälder får verktyg för att stötta ditt barn till att må bättre. Du får hjälp av våra kunniga barnpsykologer, som vägleder, ger råd och stödjer i föräldraskapets utmaningar. Om du hamnar i mycket konflikter med ditt barn, rekommenderar vi i första hand föräldrastöd utan barnet närvarande.

För dig som är vuxen – rådgivning och behandling för att du ska må bättre

Våra specialistpsykologer och psykologer finns här för dig. När du bokar nybesök matchas du med rätt kompetens för dina problem. Vanligtvis är en behandlingsserie 5-12 sessioner. Vi utvärderar mot slutet och gör en gemensam plan för hur den positiva förändringen ska hålla i sig över tid.

Boka tid

Du bokar tid genom att fylla i formuläret nedan eller kontakta någon av våra mottagningar.

KONTAKTA OSS

Bokningsregler

  • En inbokad tid kan ombokas eller avbokas fram till 24 timmar innan besöket helt utan kostnad.
  • Vid uteblivande eller sent återbud debiteras fullt belopp för besöket. För ombokning eller återbud ring 08-533 315 43 eller maila kontakt@momentpsykologi.se

Priser och betalningsvillkor