Parterapi

Hur uppstår relationsproblemen, vad håller dem vid liv och hur hittar vi en väg tillbaka till lust och glädje?

Bra parterapi ger värdefulla insikter och konkreta tips och råd.

Moment Psykologis medarbetare är legitimerade psykologerna och har kompetens att bedöma och förstå uppkomst till problem och kan därför leda paret rätt.

Forskningen visar att det finns ett samband mellan psykisk hälsa och samlevnadsproblem. I en parrelation är det inte ovanligt att man stöter på problem som man upplever försvårar tillvaron och som riskerar att gå ut över förhållandet och parternas välbefinnande. Kanske har man olika syn på saker, svårigheter att hantera konflikter eller upplever att man prövat det mesta men ändå inte kommer vidare.

Den parterapi vi erbjuder är en vetenskapligt beprövad metod som kallas Integrative Behaviour Couples Therapy (IBCT) som interagerar förändringsstrategier med acceptansstrategier.

Parterapin börjar med ett gemensamt, kartläggande samtal där en beteendeanalys lägger grunden för kommande terapisamtal. Därefter träffar båda parter psykologen enskilt och kartläggningsfasen avslutas med ett gemensamt, återkopplande samtal där man går igenom beteendeanalysen. Utifrån denna ger psykologen råd och presenterar hur en eventuell fortsättning i parterapi skulle se ut. Ni själva bestämmer om ni vill påbörja parterapi.

Kontakta oss