Neuropsykiatrisk utredning,
barn och ungdom

Vi har mångårig och gedigen erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar. Hos oss finns även psykologer och läkare som specialiserade på små barn.

Genom Riksavtalet och Fritt Vårdval tar vi emot barn och ungdomar 2-17 år via remiss från annan vårdgivare. Vi utreder barn och ungdomar från hela landet som är skrivna i Sverige. Vi har avtal med olika regioner, och hälso- och sjukvård för barn är avgiftsfri förutsatt att du fått remiss. Möjlighet finns att komma som privatbetalande.

Hur går utredningen till?

Utredningen inleds med genomgång av utredningens innehåll. Ni får även berätta om vilka förväntningar ni har på utredningen, får information om vad en utredning innebär och hur den kan hjälpa er.

Följande moment ingår i utredningen:

  • Utvecklingsanamnes med förälder/föräldrar/nära anhörig, vilket är en djupgående intervju tillsammans med psykologen om utveckling från födelse till idag. Psykologiska test anpassade efter frågeställning.
  • Fördjupad intervju med psykolog innehållande levnadsbeskrivning, symtombild, funktionsnivå och strukturerad diagnostisk intervju anpassad efter frågeställning.
  • Telefonintervju med aktuell eller tidigare lärare på skola/förskola.
  • Läkarbedömning hos psykiatriker inklusive somatisk status och neurologisk bedömning.
  • Ifyllnad av skattningsformulär med frågor om beteenden som belyser utredningens frågeställning.

Vanligtvis är utredningen uppdelad på två-tre dagar, med aktiv total besökstid på 8 – 10 h. Vid utredning av barn ser vi gärna att båda föräldrarna är med vid minst ett av besöken. Vi är vana att anpassa utredningens upplägg efter långresande. Från första besök till klar utredning tar processen vanligtvis 6 veckor.

Vad är det för tester som utförs?

De neuropsykologiska testerna består av uppgifter som mäter olika förmågor och färdigheter som hör ihop med hjärnans funktion. De utgör exempel på viktiga områden som har att göra med hur individen fungerar i vardagen. Exempel på områden som undersöks är språkliga och praktiska färdigheter liksom koncentrations-, problemlösnings- och minnesförmåga. Individens resultat jämförs med en normgrupp, det vill säga personer med till exempel samma ålder, och på så sätt kan vi uttala oss om individens starka och svaga sidor. Psykologen anpassar vilka tester individen får genomföra beroende på frågeställning.

Hur får ni reda på utredningens resultat?

Inom sex veckor efter utredningens start kommer ni att kallas till ett återgivningssamtal hos psykologen där vi går igenom utredningsresultat, bedömning och rekommendationer. Tidsplanen förutsätter att inget oförutsett händer som gör att utredningstiden behöver förlängas. Ni kan välja att få resultatet via videomöte eller på plats hos oss. Vi går noga igenom vad utredningen visat och ger handfasta råd och rekommendationer. Ni får även ett skriftligt utlåtande som innehåller en sammanställning av utredningen med rekommendationer hemskickat. Vi förmedlar även resultatet i ett remissvar till den mottagning som skickade remissen till oss. Vid utredningar med barn och ungdomar ingår en återgivning till skolan, om ni så önskar.

Vem bekostar resa och eventuell övernattning?

Om du reser långt och är utomlänspatient från region med vårdgaranti ersätter din hemregion skäliga rese- och ev. övernattningskostnader. Kontakta ditt vårdgarantikansli eller din remitterande mottagning för mer information om vad som gäller inom just din region.

Välkomna att kontakta oss vid frågor!

Kontakta oss