Neuropsykiatrisk utredning

Kom till oss via remiss eller gå privat

Vi har mångårig och gedigen erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar av barn, ungdomar och vuxna. Vanliga frågeställningar är ADHD/Autism/och Intellektuell funktionsnedsättning. Utredningarna utförs i team med läkare och psykolog som är specialiserade inom området.

Du kan få genomföra en utredning hos oss via remiss från psykiatri/BUP eller annan vårdgivare. Läs mer om hur du får en remiss här.

Utredningarna sker med fokus på hela individen och analys av eventuell annan psykiatrisk/somatisk problematik ingår. Gedigen återkoppling av resultat, bedömning och konkreta råd och rekommendationer ges. För barn och ungdomar ges även en skolåtergivning.

Moment Psykologi genomför ca 600 neuropsykiatriska utredningar per år på uppdrag från olika landsting/regioner, företag och privatbetalande klienter. Våra utredningar är effektiva och kvalitetssäkrade. Från första besök till klar utredning är vår process 6 veckor och innehåller 2-3 längre besök.

Våra utvärderingar visar att 9,5 av 10 som utfört en utredning hos oss rekommenderar oss till vänner och bekanta.

Klicka här för att se en film om hur neuropsykiatrisk utredning går till hos oss.

Kontakta oss