Neuropsykiatrisk utredning på dina villkor

Du har möjligheten att själv söka och finansiera en neuropsykiatrisk utredning hos oss. Vi har mångårig och gedigen erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar av barn, ungdomar och vuxna och vanliga frågeställningar är ADHD/ADD/Autism. Utredningarna utförs i team med läkare och psykolog som är specialiserade inom området och som kan hjälpa dig eller ditt barn vidare till rätt behandling efter genomförd utredning.

Remiss eller privat?

För att få komma till oss via den regionfinansierade vården, gäller remisskrav och din hemregions särskilda remissregler. Vi har regionavtal för neuropsykiatriska utredningar av barn, ungdomar och vuxna i hela landet. Regionfinansierad hälso- och sjukvård för barn är avgiftsfri förutsatt att du fått remiss. För vuxna gäller vanlig patientavgift (frikort gäller).

Boka privat utredning för vuxna

Utan remiss kan du komma som privatbetalande eller via din arbetsgivare. Vi utreder vuxna på våra mottagningar i Stockholm, Malmö och Umeå.

Kontakta oss för mer info eller bokning

Boka privat utredning för barn

Vi utreder barn och unga på våra mottagningar i Stockholm och Malmö.

Kontakta oss för mer info eller bokning

I Stockholm har vi även vår privata helhetsmottagning, Moment Delphi, där vi erbjuder privat neuropsykiatrisk utredning för barn, ungdomar och unga vuxna 0-25 år.

Vem bekostar resa och eventuell övernattning?

Om du reser långt och är utomlänspatient från region med vårdgaranti ersätter din hemregion skäliga rese- och ev. övernattningskostnader. Kontakta ditt vårdgarantikansli eller din remitterande mottagning för mer information om vad som gäller inom just din region.

Om våra utredningar

Moment Psykologi genomför ca 900 neuropsykiatriska utredningar per år på uppdrag från olika landsting/regioner, företag och privatbetalande klienter. Våra utredningar är effektiva och kvalitetssäkrade. Våra utvärderingar visar att 9,5 av 10 som utfört en utredning hos oss rekommenderar oss till vänner och bekanta.