Neuropsykiatrisk utredning på dina villkor

Korta väntetider med fokus på ditt bästa

Du har möjligheten att själv söka och finansiera en neuropsykiatrisk utredning hos oss. Våra kunniga och engagerade läkare och psykologer tar emot snabbt och med fokus på att hjälpa dig eller ditt barn vidare till rätt behandling.

Läs mer om och boka privat neuropsykiatrisk utredning för barn, ungdomar och unga vuxna 0-25 år i Stockholm

Läs mer om neuropsykiatrisk utredning för vuxna

Vi har mångårig och gedigen erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar av barn, ungdomar och vuxna och vanliga frågeställningar är ADHD/ADD/Autism. Utredningarna utförs i team med läkare och psykolog som är specialiserade inom området.

När du genomgår en utredning hos oss, kan du vara säker på att det sker med fokus på hela individen. Analys av eventuell annan psykiatrisk/somatisk problematik ingår. Du får gedigen återkoppling av resultat, bedömning och konkreta råd och rekommendationer. För barn och ungdomar ges även en skolåtergivning.

Vi inleder kontakten med dig med en timmes första konsultation för att kunna komma med en rekommendation om fördjupad utredning är bästa hjälpen för dig. Om fördjupad utredning blir nästa steg skapar vi en utredningsplan. Från första besök till klar utredning är vår process ca 6 veckor och innehåller förutom inledande konsultationen vanligtvis 3-4 längre besök. Uppföljande besök ca 1 månad efter slutförd utredning ingår alltid. Det är viktigt att du får landa i resultatet och rekommendationerna och känna dig trygg med att vi finns kvar för frågor som kan uppstå och att du har ett vidare stöd efter utredningen.

Insatser i form av längre rådgivning och stöd efter utredning kan skräddarsys efter dina behov, detta ingår dock inte i en utredning utan är ett tillval.

Moment Psykologi genomför ca 900 neuropsykiatriska utredningar per år på uppdrag från olika landsting/regioner, företag och privatbetalande klienter. Våra utredningar är effektiva och kvalitetssäkrade. Våra utvärderingar visar att 9,5 av 10 som utfört en utredning hos oss rekommenderar oss till vänner och bekanta.

Vill du hellre försöka få en regionfinansierad utredning behöver du först bli bedömd inom BUP/psykiatri, därefter bli uppsatt på väntelista inom psykiatrin och när du väntat 90 dagar eller mer be den mottagningen skicka remiss till oss.

Så här får du en remiss.