Förälder

Stöd och vägledning för föräldrar

Den vanligaste frågan vi får från föräldrar är ”Hur kan jag stötta mitt barn till att må bättre?” Den frågan ser vi som mycket viktig, och våra insatser till föräldrar utgår ifrån att besvara den.

Våra kunniga barnpsykologer vägleder, ger råd och stödjer i föräldraskapets utmaningar. Ibland är det motiverat att föräldrar kommer själva och ibland kan barnet närvara under vissa delar av besöken. Familjesamtal erbjuds också när vi bedömer det vara mest hjälpsamt.

Föräldrars medverkan i barnet behandling är en viktig framgångsfaktor och vi månar om att involvera alla resurser runt barnet som kan vara med och göra skillnad. Även samverkansmöten med skola och andra vårdgrannar kan bli aktuellt.

Kontakta oss