Psykiatriker

Alla mår dåligt ibland men ibland kan det vara bra att träffa någon utomstående.

Svårt att hitta rätt inom psykiatrisk vård? Trött på långa köer? Osäker på om det är behövligt och motiverat att genomföra en neuropsykiatrisk utredning av ert barn eller dig själv?

Vi erbjuder privatklienter besök hos psykiatriker för bedömning och rådgivning. Vi kan hjälpa till med bedömning av om det finns skäl att genomföra en fördjupad neuropsykiatrisk utredning, bedömning av komplex psykiatrisk problematik och rådgivning. Efter en bedömning kan vi skriva vidare remiss till lämplig specialistenhet inom landstinget samt ge råd om vidare vård. Vi erbjuder inte läkemedelsbehandling.

Kontakta oss