Barn och ungdomar

Med tidiga insatser i barnets utveckling av psykisk ohälsa finns goda möjligheter att vända problematiken och enorma vinster att göra ur ett livsperspektiv. Utan hjälp kan den psykiska ohälsan medföra svårigheter att klara av skolan, etablera sig i arbetsliv och vuxenliv.

Du och ditt barn får hjälp för att:

  • kunna leva livet fullt ut med mindre oro och ångest
  • minska nedstämdhet och få tillbaka livsglädje och meningsfullhet
  • förbättra relationer
  • förbättra sömnen (kortare insomningstid och färre uppvaknanden)
  • få en balans mellan påfrestningar och återhämtning, s. k. stresshantering
  • komma till rätta med ätstörningar
  • hantera kriser och bearbeta trauman
  • främja den psykiska hälsan
  • utreda utvecklingsavvikelser, inlärningssvårigheter, ADHD eller autismspektrumstörning.

Vi erbjuder

Kontakta oss