Blogg

Ny workshop om mental hälsa

Vi kommer att återigen hålla en workshop om mental hälsa i Stockholm 24 september 2018

Här får du lära dig vad som skapar mental hälsa och hur du som individ själv kan påverka genom dina beteendemönster. Vi vänder på perspektivet, tar oss bort från psykisk ohälsa och sätter fokus på vad som kan förhindra att den uppstår.
Läs mer och anmäl dig här: Anmälan