Video: Neuropsykiatrisk utredning – så går det till!

1 sep 2019

Hur går en neuropsykiatrisk utredning till?

Lyssna på överläkare Anna Shchokina som berättar om hur en utredning hos oss genomförs, vad den syftar till och på vilket sätt utredningen kan hjälpa.

Bild av Sarah Ahari

Leg läkare, specialist inom barn-och ungdomspsykiatri

Sarah Ahari

@

Anna är legitimerad läkare och specialist inom barn-och ungdomspsykiatri. Hon har en lång erfarenhet av att arbeta med neuropsykiatriska utredningar och behandling av barn och unga, särskilt små barn med oklara utvecklingsavvikelser. Anna har en klinisk bakgrund som barnneurolog, vilket hon arbetat som i åtta år, och har därefter vidareutbildat sig till barn- och ungdomspsykiater. Sedan 2010 har hon arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, varav de senaste tre åren på en mottagning som specialiserat sig på små barn med oklara utvecklingsavvikelser. Anna brinner för arbetet med tidig upptäckt av neuropsykiatriska svårigheter, och har ett särskilt kunnande inom samsjuklighet vid neuropsykiatriska tillstånd, så som neurologiska sjukdomar och syndromdiagnostik. Hon har tillsammans med andra specialister varit med och arbetat fram nationella riktlinjer för personer med Prader-Willis syndrom på uppdrag av Socialstyrelsen.