Tack för din bokning.

Neuropsykiatrisk utredning av barn och ungdomar

ADHD/AUTISM/ Bred psykiatrisk bedömning

Vi har mångårig och gedigen erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar av barn, ungdomar och vuxna. Moment Psykologi genomför ca 600 neuropsykiatriska utredningar per år på uppdrag från olika landsting/regioner, företag och privatbetalande klienter.  ADHD-utredningar och autism-utredningar är vanligast, men vi gör också många bredare utredningar. Våra utredningar är effektiva och kvalitetssäkrade.

Moment Psykologi kan genom Riksavtalet och Fritt Vårdval ta emot barn och ungdomar under 18 år för neuropsykiatrisk utredning. Ni behöver bara skicka in en egenremiss eller få en remiss från annan vårdgivare för att komma till oss. Vi utreder ADHD och autism hos barn och ungdomar från hela landet som är skrivna i Sverige. Vi har landstingsavtal, vilket betyder att sedvanlig landstingstaxa gäller för dig som patient. Vi är vana att anpassa utredningens upplägg efter långresande och kan erbjuda en sammanhållen utredning över två på varandra följande dagar. 

Hur gör man för att få en remiss till oss?

Ditt hemlandstings remissregler gäller. För boende i Stockholms län krävs remiss från psykiatrisk mottagning, barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning eller barn- och ungdomsmedicinsk mottagning med tilläggsuppdraget ADHD. För boende i Dalarnas län krävs remiss från barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning. För boende i Värmlands län krävs remiss från exempelvis barnhälsovård, skolläkare eller husläkare. För boende i andra landsting/regioner krävs remiss från en vårdgivare med landstingsavtal eller att ni inkommer med en egenremiss. Om ni vill skicka in en egenremiss ska vår remissmall som finns på hemsidan användas.

Remissen ska innehålla frågeställning, och bifogade kopior på

  • förlossningsjournal (önskvärt, ej krav)
  • barnhälsovårds- och skolhälsovårdsjournal (bör)
  • BUP journal (krav om aktuellt)
  • pedagogisk utredning/kartläggning samt eventuella åtgärdsprogram från förskola/skola (krav)

Har barnet/ungdomen utretts tidigare hos exempelvis logoped eller skolpsykolog bör kopior på dessa utlåtanden skickas med (krav)

Låter det krångligt?

Om du vill ha mer vägledning kontaktar du ansvarig för vårdgarantifrågor inom ditt landsting, se 1177 för kontaktuppgifter.

Det går också bra att kontakta oss direkt så kan vi svara på frågor och vägleda vidare, både du som patient och vårdgrannar är välkomna att ringa 08-533 315 43 eller maila kontakt@momentpsykologi.se

Hur går utredningen till?

Processen varierar från individ till individ, men den är likartad oavsett om det är en ADHD-utredning, autism-utredning, eller bredare utredning. Utredningen inleds med genomgång av utredningens innehåll. Ni får även berätta om vilka förväntningar ni har på utredningen, och får information om vad en utredning innebär och hur den kan hjälpa er.

Följande moment ingår i utredningen:

  • Utvecklingsanamnes med förälder/föräldrar/nära anhörig, vilket är en djupgående intervju tillsammans med psykologen om utveckling från födelse till idag. Psykologiska test anpassade efter frågeställning.
  • Fördjupad intervju med psykolog innehållande levnadsbeskrivning, symtombild, funktionsnivå och strukturerad diagnostisk intervju anpassad efter frågeställning.
  • Telefonintervju med aktuell eller tidigare lärare på skola/förskola.
  • Läkarbedömning hos psykiatriker inklusive somatisk status och neurologisk bedömning.
  • Ifyllnad av skattningsformulär med frågor om beteenden som belyser utredningens frågeställning.

Vanligtvis är utredningen uppdelad på två dagar, med aktiv total besökstid på 6 – 10 h. Vid utredning av barn ser vi gärna att båda föräldrarna är med vid minst ett av besöken.

Vad är det för tester som utförs?

De neuropsykologiska testerna består av uppgifter som mäter olika förmågor och färdigheter som hör ihop med hjärnans funktion. De utgör exempel på viktiga områden som har att göra med hur individen fungerar i vardagen. Exempel på områden som undersöks är språkliga och praktiska färdigheter liksom koncentrations-, problemlösnings- och minnesförmåga. Individens resultat jämförs med en normgrupp, det vill säga personer med till exempel samma ålder, och på så sätt kan vi uttala oss om individens starka och svaga sidor. Psykologen anpassar vilka tester individen får genomföra beroende på frågeställning.

Hur får ni reda på utredningens resultat?

Inom sex veckor efter utredningens start kommer ni att kallas till ett återgivningssamtal hos psykologen där vi går igenom utredningsresultat, bedömning och rekommendationer. Tidsplanen förutsätter att inget oförutsett händer som gör att utredningstiden behöver förlängas. Ni kan välja att få resultatet via telefon, via videomöteslösning eller på plats hos oss. Vi går noga igenom vad utredningen visat och ger handfasta råd och rekommendationer. Ni får även ett skriftligt utlåtande som innehåller en sammanställning av utredningen med rekommendationer hemskickat. Vi förmedlar även resultatet i ett remissvar till den mottagning som skickade remissen till oss. Vid utredningar med barn och ungdomar ingår även en återgivning till skolan, om ni så önskar.

Hur hittar ni till oss?

Vi finns på Drottninggatan 99, i centrala Stockholm. Närmaste tunnelbanestation/pendeltågsstation är Odenplan som ligger 350 meter från mottagningen. T-centralen ligger på promenadavstånd.

Vem bekostar resa och eventuell övernattning?

Om du reser långt och är utomlänspatient ersätter ditt landsting skäliga rese- och ev. övernattningskostnader. Kontakta ditt vårdgarantikansli eller din remitterande mottagning för mer information om vad som gäller inom just ditt landsting.

Välkomna att kontakta oss vid frågor!