Blogg

Moment Psykologi fortsätter att växa och tillsätter ny VD

Pressmeddelande:

Annette Enström tillträder som VD för Moment Psykologi från och med den 1 juli. Annette efterträder Alexandra Arnberg, grundare till Moment Psykologi, som fortsatt kommer att arbeta som Vice VD med fokus på affärsutveckling och kvalitetsfrågor.

Moment Psykologi är ett psykologiföretag som arbetar utifrån evidensbaserade metoder och är specialiserade mot tidiga insatser för psykisk hälsa. Målsättningen med VD-bytet och den nya ledningsstrukturen är att ta tillvara på och vidareutveckla företagets potential att göra skillnad och erbjuda kvalitetstjänster inom psykologi.

– Med Annette som VD säkerställer vi att vi har en erfaren och målinriktad ledare som kan prioritera rätt i bolagets spännande tillväxtfas. Det här är ett led i vår strategi att växa som branschförebild i vårt kunderbjudande inom psykologiområdets preventiva fält med en stark förankring i evidens, säger Mårten Holmqvist, Styrelseordförande.

 

Ledande befattningar i vårdföretag

Annette har lång och bred ledarerfarenhet från olika positioner i företag och organisationer från offentlig och privat sektor. Hon har haft rollen som verksamhetschef för Cityakuten och innehaft flera ledande befattningar inom bland annat Previa och Carema Sjukvård.

– Jag är väldigt glad över att få förtroendet att leda Moment Psykologi. Efterfrågan på våra tjänster är stor, vi ska erbjuda tidiga insatser och särskilt månar vi om barn och unga, där våra insatser kan göra stor skillnad. Vi ska fokusera på kundens bästa och alltid erbjuda handfasta råd och en förändring som är hållbar, säger Annette Enström.

 

Nationell expansion

Moment Psykologi har sedan det etablerades 2010 vuxit till ett ledande psykologiföretag. Alexandra Arnberg, grundare till Moment Psykologi, har under sin tid som VD avancerat bolaget och skapat en plattform för vidare utveckling och expansion. Alexandra fortsätter som Vice VD med fokus på affärsutveckling och bolagets nationella expansion.

– Det är med övertygelse och ödmjukhet vi ser att våra insatser är värdefulla för såväl individer, omgivning och samhället i stort, säger Alexandra Arnberg.

 

För ytterligare information:

Annette Enström, VD Moment Psykologi, tel: 072 221 48 02 annette.enstrom@momentpsykologi.se
Alexandra Arnberg, vice VD/Verksamhetschef Moment Psykologi, tel: 070 251 21 51 alexandra.arnbeg@momentpsykologi.se
Mårten Holmqvist, Styrelseordförande Moment Psykologi, tel: 070 250 34 66 marten.holmqvist@momentpsykologi.se