Med omsorg om dig och våra medarbetare

17 mar 2020

Corona covid-19 Moment Psykologis riktlinje

  • Kom inte till mottagningen om du är sjuk, även om du bara har lindriga luftvägssymtom. Alla besök går att omboka till digitala videobesök. Kontakta oss på 08-533 315 43 så hjälper vi till!
  • Vi erbjuder alla videobesök i första hand, och fysiska besök när det lämpar sig bättre. Med vår säkra videolösning för vården kan du vara helt trygg med sekretessfrågan.
  • Våra medarbetare i tjänst är friska.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Hälsningar görs utan fysisk kontakt.