Med omsorg om dig och våra medarbetare

24 Nov 2020

Covid-19 Moment Psykologis riktlinje för trygg hälso- och sjukvård

  • Kom inte till mottagningen om du är sjuk, även om du bara har lindriga förkylningssymtom. Alla besök går att omboka till digitala videobesök. Kontakta oss på 08-533 315 43 så hjälper vi till!
  • Vi erbjuder alla videobesök i första hand, och fysiska besök när det lämpar sig bättre. Med vår säkra videolösning för vården kan du vara helt trygg med sekretessfrågan.
  • Vi vill att barn/ungdom endast har en (1) medföljande förälder med sig för att undvika trängsel i lokalen, undantag görs i särskilda fall.
  • Mottagningen är rymlig, utökade hygienåtgärder utförs dagligen och du kan få gå direkt in på enskilt rum vid ankomst om så önskas.
  • Våra medarbetare i tjänst är friska.
  • Vi uppmanar alla att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Handsprit finns att tillgå.
  • Hälsningar görs utan fysisk kontakt.