Tack för din bokning.

Psykolog för barn och ungdomar

Information till dig som är förälder eller barn/ungdom

Familjeläkargruppen Odenplan har legitimerade psykologer knutna till mottagningen genom ett samarbetsavtal med Moment Psykologi.

Våra barnpsykologer arbetar med rådgivning och behandling utifrån modern utvecklingspsykologi och kognitiv beteendeterapi (KBT).

För barn mellan 0-17 år med lindriga till måttliga besvär finns möjlighet till:

 • Rådgivning
 • Behandling
 • Psykopedagogiska insatser
 • Råd i föräldrarollen
 • Insatser individuellt eller i grupp

Våra psykologer arbetar bl. a. med följande problem:

 • Oro/ångest såsom social ängslighet, avgränsade rädslor eller enklare tvång
 • Nedstämdhet
 • Relationssvårigheter med föräldrar eller kamrater
 • Sömnsvårigheter
 • Stressreaktioner
 • Trots
 • Svårigheter att kontrollera sin ilska
 • Somatiska besvär, som t.ex. ont i magen eller återkommande huvudvärk där man inte funnit medicinsk orsak.

Hur får jag en tid? Du som förälder kontaktar er husläkare för en remiss eller ringer direkt till psykologerna på Moment Psykologi och lämnar en egenremiss.

När får jag en tid? Vi  har för närvarande 8 veckors väntetid.

Vad kostar det? Sedvanlig landstingstaxa gäller. För barn under 18 år är hälso- och sjukvård gratis. Observera att sena återbud eller uteblivande debiteras.

Om ditt barn bedöms vara i behov av längre eller specialiserade insatser kan vi vara behjälpliga med ett underlag inför remiss till aktuell instans. Våra psykologer har även möjlighet att vara med vid en överlämning till skolhälsovård eller BUP.

Välkommen att kontakta Moment Psykologi!

RING på tfn: 08-533 315 43

Mottagningsadress psykologer: Drottninggatan 99, 5 tr.