Videobesök

Tillgänglighet på dina villkor

För barn och ungdomar 6-17 år i Stockholm, erbjuder vi möjlighet att träffa våra specialister via din dator, läsplatta eller smartphone. Du kan enkelt och tryggt få en konsultation även om du befinner dig i hemmet, på resa eller på arbetsplatsen.

Våra tjänster levereras av legitimerade psykologer och mötet sker säkert i ett krypterat videosamtal. Vi börjar alltid med en bedömning som sedan leder vidare till rådgivning eller behandling.

Hur går det till?

Moment Videomöte har samma innehåll och upplägg som vid ett fysiskt möte. Några saker är en förutsättning för det digitala mötet:

  • För att kunna logga in behöver du ha ett mobilt bank-id.
  • Du kommer att erhålla bokningsbekräftelse samt påminnelser via mail och om du så önskar via sms.
  • Den dator/telefon/surfplatta du använder behöver ha mikrofon, högtalare och webcam.
  • Du behöver sitta på en plats som har en välfungerande Internetanslutning.
  • Du behöver använda webbläsare Google Chrome eller Mozilla Firefox.
  • Innan du loggar in behöver du stänga av alla andra program som använder mikrofonen.
  • Tänk på att sitta avskilt när tiden för ditt möte är. Säkerställ även att du har en god ljussättning i rummet du befinner dig i och minimera störande ljud i den mån det är möjligt.
  • Första gången du loggar in för att ansluta till ett videomöte tar det lite längre tid att komma igång eftersom du via hemsidan kommer att guidas genom ett funktionstest på datorn.

Etik

Moment Psykologi följer de yrkesetiska principerna för psykologer i Norden och läkarförbundets etiska regler. Huvudprinciperna är respekt för individens rättigheter och värdighet, yrkesmässig kompetens, ansvar och yrkesmässig integritet.

Sekretess och tystnadsplikt

All information hanteras i enlighet med patientdatalagen och personuppgiftslagen. När mötet genomförs inom ramen för ett hälso- och sjukvårdsbesök förs en patientjournal, precis som vid ett fysiskt möte. All personal hos Moment Psykologi har tystnadsplikt.

Vad kostar det?

För barn-och ungdomar 0-17 år och deras föräldrar är besöken kostnadsfria, men en avgift på 400 kr tas ut vid uteblivande eller sent återbud (24 h).

Bokningsvillkor

En inbokad tid kan helt fritt ombokas eller avbokas fram till 24 timmar innan besöket. Om-/avbokning görs på telefon 08-533 315 43.

Genom att boka godkänner du bokningsvillkor enligt ovan.