Tack för din bokning.

Neuropsykiatrisk utredning i Karlstad

Neuropsykiatriska utredningar i Karlstad

Vi utför neuropsykiatriska utredningar på våra egna mottagningar i Karlstad och Stockholm och som konsulter i hela landet . Vårt arbete är av hög kvalitet och ofta mycket uppskattat av patienter som fått vänta länge inom sitt hemlandsting. Våra medarbetare är meriterade psykologer och läkare som besitter en stor erfarenhet och kompetens inom det neuropsykiatriska området. Moment Psykologi genomför årligen över 400 utredningar av barn och vuxna, och innehar en lång erfarenhet inom området.
Vi strävar efter att göra hela processen så smidig som möjligt för er och förkorta tiden från första kontakt till att utredningen kan återkopplas. Läs gärna här om hur en utredning går till.

Du som vill att ert barn ska utredas hos oss, ta kontakt med oss på tfn 08-533 315 43 eller maila oss på kontakt@momentpsykologi.se så berättar vi mer.
Läs mer »

Från remiss till första besöket

Inom två månader från det att remiss kommit till oss påbörjas utredningen. Vi kontaktar er i god tid innan och ni får en kallelse med utredningsplanens samtliga tider inklusive tid för återgivning.
Förberedelser inför utredningen
 • Ett häfte med självskattningsskalor och frågor om bakgrundsinformation skickas hem till er med kallelsen. Vi skickar även med formulär med frågor till förskolan/skolan som ni skall ge till dem.
 • Mottagningen som remitterat dig kommer att skicka kopior till oss på hela eller delar av din journal.
 • Läs mer »

  Hur går utredningen till?

  Psykolog och läkare kommer att träffa er under 2-3 tillfällen (fördelat över 2-3 dagar) för genomförande av utredningen. Det är viktigt att sedan noggrant sammanställa och värdera allt material samt intervjua anhöriga (vuxna) och skolpersonal (barn). Återgivningen sker så snart tolkning och sammanställning är klar, oftast inom 6 veckor. Både utredning och återgivning sker på mottagningen i Karlstad, Drottninggatan 19, ungefär 3 minuters promenad från tågstationen, se kartan nedan.
  Följande moment ingår alltid i en neuropsykiatrisk utredning hos oss:
 • Djupgående intervju av psykolog med föräldrar eller närstående om utveckling från födelse till idag.
 • Neuropsykologisk testning
 • Inhämtande av information från förskole/skolpersonal, pedagogisk kartläggning och intervju
 • Läkarbedömning av psykiatriker som innehåller intervju, somatisk status, och neurologisk status
 • Ifyllande och genomgång av skattningsformulär
 • Muntlig återgivning till föräldrar och barn med genomgång av utredningens resultat, eventuella diagnos/er, och rekommendationer.
 • Muntlig återgivning till skola med genomgång av utredningens resultat, eventuella diagnos/er, och rekommendationer. Frivilligt tillägg.
 • Skriftligt utlåtande med en sammanfattning av utredningens innehåll, resultat, bedömning, diagnos/er, och skräddarsydda rekommendationer.
 • Läs mer »

  Återgivning

  Återgivningen av en omfattande utredning skapar insikt och förståelse.
  Vid återgivningen går psykologen igenom resultat av alla delar i utredningen. Därefter delges vår bedömning inklusive eventuell diagnos och rekommendationer. Det finns även utrymme för samtal om vad vi kommit fram till och givetvis resonerar vi om eventuella frågor som dyker upp.
  Efter återgivningen kommer ni att få ett skriftligt utlåtande som är en sammanfattning av utredningen. Utlåtandet kan ni även använda i kontakten med myndigheter, skola, försäkringsbolag eller andra vårdgivare.
  Läs mer »

  Vad sker när utredningen är klar?

  En utredning hos oss ger en helhetsbild av både styrkor och svårigheter, och kan vara en värdefull erfarenhet.
  Remissvar med ett neuropsykiatriskt utlåtande och insamlat utredningsmaterial (tester och formulär) skickas från oss till den mottagning som remitterade ditt barn för utredning. Det är även på er remitterande mottagning som fortsatt vårdplanering sker, givetvis i samråd med er.
  Läs mer »

  Var vi finns

  Vår mottagning i Karlstad ligger i Läkarhuset, Drottningatan 19. Här finns även ett parkeringshus 30 meter från entrén. Välkomna!
  Läs mer »

  Kontakta oss

  Du är välkommen att höra av dig om du har några frågor. Det går bra att använda vårt säkra kontaktformulär eller att ringa.
  Kontaktformulär
  Telefon mottagning: 08-533 315 43
  Verksamhetschef Alexandra Arnberg, tfn direkt: 08-533 302 16
  Läs mer »